Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα αρχίσουν το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023, μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μάϊου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι:

 • ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δεκατέσσερις (14) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Μάστερ στη Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών: Δέκα (10) θέσεις
   • Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Γλωσσολογία: Τέσσερις (4) θέσεις
 • ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  • Είκοσι πέντε (25) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος
   • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική
   • Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»
   • Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων»
 • ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • Τριάντα (30) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 20 θέσεις για Μάστερ (Πρόγραμμα Μάστερ: Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική / Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες / Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία)
   • 10 θέσεις για Διδακτορικό (Πρόγραμμα Διδακτορικού: Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες / Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία)
 • ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Είκοσι τρεις (23) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 15 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
   • 8 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • Είκοσι δύο (22) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 16 θέσεις για Μάστερ
   • 6 θέσεις για Διδακτορικό
 • ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δεκαέξι (16) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 6 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
   • 6 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • Τριάντα έξι (36) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος
   • Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Ελληνική) / 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Αγγλική)
   • Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/06/2022, 12:00 το μεσημέρι)
  • Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης Δεδομένων
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ
  • Εκατόν είκοσι θέσεις (120) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15/05/2022, 12:00 το μεσημέρι)
   • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Ελληνική Γλώσσα)
   • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)
   • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • Εκατόν ενενήντα οκτώ (198) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Είκοσι δύο (22) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (20 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (15 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (15 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Είκοσι οκτώ (28) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (25 θέσεις για Μάστερ / 3 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Εξήντα (60) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (50 θέσεις για Μάστερ / 10 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (15 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ
   • Τρεις (3) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού
   • Δεκαεννέα (19) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού (15 θέσεις για Μάστερ / 4 θέσεις για Διδακτορικό)
 • ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Εκατό εικοσιπέντε (125) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Πενήντα πέντε (55) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering) (Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc. / M. Eng.) / Τριάντα πέντε (35) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
   • Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering) (Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc. / M. Eng.) / Είκοσι (20) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών)
   • Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»
   • Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (M.Sc.) για «Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ: Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προκηρύσσει πέντε (5) υποτροφίες για Διδακτορικούς φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης. Οι Υποτροφίες αυτές προορίζονται μόνον για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες για εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2022. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα εγγραφούν είτε στο πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε Μηχανικών Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα διεξάγουν έρευνα στις εγκαταστάσεις του «Κοίος» σε μία ή περισσότερες ερευνητικές περιοχές του Κέντρου. Όροι υποτροφίας: Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών. Περιλαμβάνει τα δίδακτρα φοίτησης καθώς και αρχικό ακαθάριστο μηνιαίο μισθό. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Η άδεια μητρότητας θα χορηγείται με βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων από το 1980 έως το 2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: εδώ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΦΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (MSc IN INTELLIGENT CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS): Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» προκηρύσσει δέκα (10) υποτροφίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ για Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems) που καλύπτουν μέρος των διδάκτρων. Οι Υποτροφίες αυτές προορίζονται μόνον για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες για εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2022. Η κάθε υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Περιλαμβάνει το 50% των διδάκτρων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

 • ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • Πενήντα τρεις (53) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (10 θέσεις για Μάστερ)
   • Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (10 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
   • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία (8 θέσεις για Μάστερ / 2 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαιολογία του Μεσογειακού χώρου: Από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή περίοδο (6 θέσεις για Διδακτορικό)
   • Δέκα (10) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MSc στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» («MSc in Digital Heritage and Landscape Archaeology»)
 • ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
  • Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών (8 θέσεις για Μάστερ / 5 θέσεις για Διδακτορικό)
 • ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 20 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (10 θέσεις στην κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και 10 θέσεις στην κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική)
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία
   • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  • Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 25 θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική
   • 5 θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική
 • ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  • Είκοσι πέντε (25) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 12 θέσεις, Μάστερ στις Μαθηματικές Επιστήμες
   • 5 θέσεις, Διδακτορικό στη Στατιστική
   • 4 θέσεις, Διδακτορικό στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
   • 4 θέσεις, Διδακτορικό στα Καθαρά Μαθηματικά
  • Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης Δεδομένων
 • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
  • Πενήντα έξι (56) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 8 θέσεις για Μάστερ (MSc) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 8 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 20 θέσεις για Μάστερ (M.Eng) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 5 θέσεις για Μάστερ (MSc) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
   • 5 θέσεις για Διδακτορικό Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
   • Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (M. Eng, MSc)
 • ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
  • Σαράντα (40) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Επτά (7) θέσεις στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
   • Τριάντα τρεις (33) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Νομικής (LLM – Master of Laws)
 • ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  • Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 14 θέσεις για Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (στα Αγγλικά) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/06/2022, 12:00​​​​​​​ το μεσημέρι)
   • 30 θέσεις για Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (στα Αγγλικά) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/06/2022, 12:00​​​​​​​ το μεσημέρι)
   • 25 θέσεις για το Διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ – Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE) (στα Αγγλικά) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/06/2022, 12:00​​​​​​​ το μεσημέρι)
   • 6 θέσεις για Διδακτορικό στα Οικονομικά
  • Διατμηματικό MSc in Behavioural Economics (Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/06/2022, 12:00​​​​​​​ το μεσημέρι) 
 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • Ογδόντα (80) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Είκοσι πέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής
   • Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής
   • Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης Δεδομένων
   • Δέκα (10) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική
  • Είκοσι (20) θέσεις για Μάστερ Artificial Intelligence (MSc) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη 31/05/2022, 12:00​​​​​​​ το μεσημέρι)
 • ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • Εβδομήντα (70) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Είκοσι πέντε (25) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng) που κατανέμονται ως εξής στις 4 ειδικότητες: I. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική (10 Θέσεις) II. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (5 Θέσεις) III. Γεωτεχνική Μηχανική (5 Θέσεις) IV. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (5 Θέσεις)
   • Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών
   • Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng)
   • Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
   • Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
   • Δέκα (10) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)
 • ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
  • Δώδεκα (12) θέσεις για το αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ «Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (MEng) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, 12 το μεσημέρι)
 • ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δεκατρεις (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 3 θέσεις για Διδακτορικό
   • 10 θέσεις για Μάστερ
 • ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
  • Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 12 θέσεις για Μάστερ
   • 8 θέσεις για Διδακτορικό
 • ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
  • Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Οκτώ (8) θέσεις για Μάστερ στη Χημεία
   • Δώδεκα (12) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία
 • ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
  • Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 17 θέσεις για το θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία
   • 10 θέσεις για το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία
   • 30 θέσεις για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
   • 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας
   • 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας
  • Διατμηματικό MSc in Behavioural Economics (Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά) (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/06/2022, 12:00​​​​​​​ το μεσημέρι)
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  • Πενήντα (50) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)
   • 10 θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής
   • 20 θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   • 10 θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 10 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • Τριάντα (30) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης Δεδομένων
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Precision Medicine in Clinical Practice

Iσχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

Μέχρι τις 15/05/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέχρι τις 31/05/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (MSc)

Μέχρι τις 30/06/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

 • MASTER IN BEHAVIOURAL ECONOMICS (MSc) – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • MASTER IN BEHAVIOURAL ECONOMICS (MSc) – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 • MASTER IN BUSINESS ECONOMICS [TECHNOLOGY, INNOVATION MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (TIME MBE)]
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (MSc)
 • ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (MSc) (αγγλική γλώσσα)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (PhD)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (αγγλική γλώσσα) (MSc)

Μέχρι τις 22/07/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

 • MASTER ΙΝ NATURAL GAS IN ENERGY TRANSITION – στην αγγλική γλώσσα (MEng)

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μάϊου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Δείτε αναλυτικά τις κενές θέσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.

Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Δείτε την προκήρυξη για όλα τα προγράμματα εδώ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο