Περισσότερες από 450 θέσεις για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Εκπαιδευτικά Νέα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για μεταπτυχιακά προγράμματα των ακόλουθων Τμημάτων που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2022:

 • ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Τρεις (3) θέσεις στο Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές.
 • ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
  • Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική*
 • ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • Δώδεκα (12) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
 • ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Εννέα (9) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
 • ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • Είκοσι δύο (22) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
 • ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οκτώ (8) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 2 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
   • 4 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
   • 1 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές
   • 1 θέσεις για Διδακτορικό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • Τέσσερις (4) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • Εκατό (100) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ
   • Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γλώσσας, Γραμματισμός και Εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ
   • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού
   • Είκοσι πέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού
   • Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ 
   • Μία (1) θέση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού
   • Δεκαεννέα (19) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού 
 • ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Εβδομήντα δύο (72) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Σαράντα δύο (42) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering)
   • Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering)
 • ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • Είκοσι πέντε (25) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
   • Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία
   • Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Aρχαιολογία του Μεσογειακού Χώρου από την Προϊστορία έως τη Βυζαντινή Περίοδο
 • ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
  • Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών
 • ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • Δώδεκα (12) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  • Εννέα (9) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος 
 • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
  • Σαράντα δύο (42) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • 2 θέσεις για Μάστερ (MSc) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 7 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 19 θέσεις για Μάστερ (M.Eng) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 3 θέσεις για Μάστερ (MSc) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
   • 4 θέσεις για Διδακτορικό Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • Τριάντα τρεις (33) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
   • Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής
   • Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής
   • Επτά (7) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική
 • ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • Πενήντα (50) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος 
   • Δεκαοκτώ (18) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών
   • Είκοσι δύο (22) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος
 • ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
  • Δεκαέξι (16) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
 • ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
  • Δέκα (10) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος
 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  • Τριάντα (30) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)
   • 7 θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής
   • 6 θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   • 7 θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 10 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Δείτε αναλυτικά τις κενές θέσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, δείτε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες «Ευαγόρας και Πράξανδρος» σε Νεοεισερχόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί πλήρεις και μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).

Το ΠΚ χορηγεί επίσης Μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και καλύπτουν το ήμισυ (50%) των διδάκτρων.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο Βήμα 11 της ηλεκτρονικής αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στους συνδέσμους:

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στους συνδέσμους:

Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Δείτε την προκήρυξη για όλα τα προγράμματα εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο