Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη των θέσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2024.

 • Τμήμα Κλασικών Σπουδών 
  • 8 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών
 • Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
  • 15 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις).
  • 15 θέσεις για (αγγλόφωνο) Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
  • 20 θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική
 • Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 
  • 12 θέσεις, Μάστερ στις Μαθηματικές Επιστήμες
 • Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  • Α. Είκοσι οχτώ (28) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως
   • 8 θέσεις για Μάστερ (MSc) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
   • 20 θέσεις για Μάστερ (M.Eng) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  • Β. Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
   • 5 θέσεις για Μάστερ (MSc) Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία
 • Τμήμα Νομικής (33 θέσεις)
  • Τριάντα τρεις (33) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Νομικής (LLM – Master of Laws)
 •  Τμήμα Oικονομικών (69 θέσεις)
  • 14 θέσεις για Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (στα Αγγλικά)
  • 30 θέσεις για Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (στα Αγγλικά)
  • 25 θέσεις για Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE) (στα Αγγλικά)
 • Τμήμα Πληροφορικής (60 θέσεις)
  • (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής
  • Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής.
  • Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 •  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • Α.Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:
   • Τριάντα (30) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng) που κατανέμονται ως εξής στις 4 ειδικότητες: I. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική (10 Θέσεις) II. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (5 Θέσεις) III. Γεωτεχνική Μηχανική (5 Θέσεις) IV. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (10 Θέσεις)
   • Β.Εικοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως ακολούθως:
  • Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng)
   •  Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα).
   • Δώδεκα (12) θέσεις για το αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ «Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (MEng)»
 • Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 
  • 15 θέσεις για το Μάστερ στη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)
 • Τμήμα Βιολογικών Επιστήμων 
  • 20 θέσεις για Μάστερ
   • Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
   • Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία
 • Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 
  • 15 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
  • 6 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 
  • 30 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ).
 • Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής 
  • 20 θέσεις για Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
  • 15 θέσεις για Μάστερ στη Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαίδευση
  • 15 θέσεις για Μάστερ στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
  • 25 θέσεις για Μάστερ στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση
  • 15 θέσεις για Μάστερ στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  • 20 θέσεις για Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής
  • 15 θέσεις για Μάστερ στη Μαθηματική Παιδεία
  • 15 θέσεις για Μάστερ στη Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
  • 15 θέσεις για Μάστερ στις Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό και Διεπιστημονικό Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (30 θέσεις)
  • 20 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc. / M. Eng.)
  • 10 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc./M.Eng.)
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (40 θέσεις)
  • 10 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου
  • 5 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία
  • 15 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
  • 10 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» Digital Heritage and Landscape Archaeology»)
 • Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
  • 10 Θέσεις για το μεταπτυχιακό στις Τουρκικές Σπουδές
 • Τμήμα Φυσικής
  • 12 θέσεις για το μεταπτυχιακό στη Φυσική
 • Τμήμα Χημείας
  • 8 θέσεις για το μεταπτυχιακό στη Χημεία
 • Τμήμα Ψυχολογίας
  • 17 θέσεις για το μεταπτυχιακό στην Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία
  • 10 θέσεις για το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία
  • 30 θέσεις για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
 • Διατμηματικά Προγράμματα Πολυτεχνικής Σχολής
  • 40 θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng)
 • Διατμηματικό και Διασχολικό Πρόγραμμα Επιστήμης Δεδομένων Τμήματος Μαθηματικών & Στατιστικής, Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Δημόσιας Διοίκησης
  • 30 θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) Επιστήμης Δεδομένων
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ
  • 120 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Ιατρική Σχολή
  • 15 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Precision Medicine in Clinical Practice (Ιατρική Ακρίβειας στην Κλινική Πράξη)

​​​​​Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Όλες οι προσφερόμενες θέσεις για τις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζονται σε πίνακα (Παράρτημα Α). Για περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο