Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη χορηγιών μεταδιδακτορικών ερευνητών προχωρημένου επιπέδου 2018-2019

Το Πρόγραμμα «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές Προχωρημένου Επιπέδου» λειτουργεί ανταγωνιστικά, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου Κύπρου και στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονική αξιολόγηση με στόχο την προώθηση της επιστημονικής αριστείας.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: Δικαιούχοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οι οποίοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζουν επίδοση τουλάχιστον 4 στο κριτήριο h-index της διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης scholar.google.com. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και παράλληλα θα διδάσκουν μέχρι και ένα μάθημα κατά τη διάρκεια της χορηγίας, σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου Τμήματος.

B. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η χορηγία υλοποιείται με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών. Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός που προβλέπεται ανέρχεται στα €2.400. Στο ποσό αυτό μπορεί να προστεθεί εφάπαξ επιμίσθιο επανεγκατάστασης ως ακολούθως: €1000 από Ελλάδα, Β. Αφρική ή Μέση Ανατολή, €1500 από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, €2000 από άλλες χώρες. Κατά την υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση, το Πρόγραμμα δύναται να επιβραβεύσει με πρόσθετο επιμίσθιο μέγιστου ποσού €2000 ανά έτος, τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες τουλάχιστον μίας ερευνητικής πρότασης η οποία κρίνεται επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON2020 ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Από το σύνολο των απολαβών θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού ούτε παροχή ιδιωτικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το κείμενο της προκήρυξης.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο