Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προκήρυξη μεταπτυχιακού "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία".

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 12η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία".

Αντικείμενο -Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στις Επιστήμες της Αγωγής και στην έρευνα σε σύγχρονα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, το ΠΜΣ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να:

 • αξιολογεί το υπάρχον παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό

• σχεδιάζει παιδαγωγικό υλικό και παιχνίδι και να παράγει πειραματικά νέο

• προτείνει τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του υπάρχοντος ή του παραγόμενου υλικού στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης.

Τέλος, το ΠΜΣ στοχεύει να συμβάλει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής έρευνας με τη διδακτική πράξη, υποστηρίζοντας τη συνεργασία και την αλλητροφοδοσία των δύο χώρων.

Με το παρεχόμενο τίτλο σπουδών κατοχυρώνεται η παιδαγωγική επάρκεια.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 500€ [συνολικό ύψος διδάκτρων 2.000€].

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή λαμβάνουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: Διδακτική Μεθοδολογία, Μεθοδολογία Έρευνας και Ψυχολογία.

Για το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού πατήστε εδώ

Για την προκήρυξη, την ύλη εξετάσεων και τη σχετική βιβλιογραφία πατήστε εδώ

Από τη σελίδα μας στο facebook μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τέλος από τον πίνακα της κεντρικής μας σελίδας http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να  εξερευνήσετε την πληρέστερη βάση δεδομένων με τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και αναζητήσετε μεταπτυχιακά προγράμματα με βάση τα κριτήρια που σας ενδιαφερουν.

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο