Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΜΣ στη Στατιστική

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στατιστική, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 και θα αναρτήσει τη σχετική Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19, αμέσως μόλις λάβει την έγκριση του από το ΥΠΕΘ.

Με τη δημοσίευση της προκήρυξης υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση (θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ)
  2. Αντίγραφο πτυχίου

Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου αλλά εκτιμούν ότι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση ότι

- τυχόν αποδοχή της υποψηφιότητας τους γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

- γνωρίζουν ότι η προκαταβολή που θα καταβληθεί στο πρόγραμμα δεν επιστρέφεται

  1. Αναλυτική βαθμολογία

Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου αλλά εκτιμούν ότι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν την αναλυτική βαθμολογία με τα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και τη στιγμή που κάνουν την αίτηση.

  1. Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει)
  2. Ισοτιμία και Αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων αλλοδαπής.
  3. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (οποιοδήποτε δίπλωμα επιπέδου Advanced C1). Εάν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα προσκομίσει το αντίστοιχο δίπλωμα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, εφόσον γίνει δεκτός σε αυτό.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  6. Προαιρετικά: Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  7. Προαιρετικά: Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (σεμινάρια, γνώσεις Η/Υ, Προγραμμάτων, τυχόν δημοσιεύσεις κλπ), ενισχύει την υποψηφιότητα

Καλούνται οι φοιτητές, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Στατιστική να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (masterst@aueb.gr) συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού καθώς και ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικά), μαζί με όλα τα διαθέσιμα έως τώρα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την τελική έγκριση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το ΥΠΕΘ.

Σημειώνεται ότι η υποβολή της ηλεκτρονικής αυτής αίτησης δε δεσμεύει τον φοιτητή για την παρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά τον εντάσσει σε λίστα ηλεκτρονικών ενημερώσεων, σχετικά με το Πρόγραμμα.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο