Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ογδόντα (80) Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD), ενδέχεται να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

  1. Τελωνεία: 40
  2. Φορολογία: 40

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για τον έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Τελωνεία

Ως αρμόδιος πολιτικής σε μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΓΔ TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και, με τη βοήθεια της ιεραρχίας σας, θα πρέπει να συντάσσετε έγγραφα σχετικά με το αντικείμενό σας και να παρίσταστε σε συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να επεξηγείτε/ προωθείτε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να εκπροσωπείτε τη μονάδα σας στις συνεδριάσεις με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και να απαντάτε στις ερωτήσεις του κοινού και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε στην ενημέρωση του Επιτρόπου, του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθυντή σας όπως απαιτείται. Ανάλογα με τη μονάδα στην οποία εργάζεστε, θα πρέπει να συντάσσετε νομοσχέδια, έγγραφα εργασίας ή οικονομικά έγγραφα.

Ως επιθεωρητής ιδίων πόρων σε μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλάβετε αμέσως τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την εκπόνηση εκθέσεων αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή, πλήρη και έγκαιρη είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων, και να προτείνετε διορθωτικά μέτρα όταν κρίνεται απαραίτητο. Θα πρέπει να αξιολογείτε τη δέουσα επιμέλεια των κρατών μελών όσον αφορά την πλήρη και έγκαιρη είσπραξη, βεβαίωση και χορήγηση των παραδοσιακών ιδίων πόρων.

2. Φορολογία

Ως αρμόδιος πολιτικής σε μονάδα της διεύθυνσης έμμεσων ή άμεσων φόρων της ΓΔ TAXUD ή σε μία από τις μονάδες κρατικών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG COMP), θα πρέπει να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και, με τη βοήθεια της ιεραρχίας σας, θα πρέπει να συντάσσετε έγγραφα σχετικά με το αντικείμενό σας και να παρίσταστε σε συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να επεξηγείτε/προωθείτε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να εκπροσωπείτε τη μονάδα σας σε συνεδριάσεις με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και να απαντάτε στις ερωτήσεις του κοινού και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε στην ενημέρωση του Επιτρόπου, του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθυντή σας όπως απαιτείται. Ανάλογα με τη μονάδα στην οποία εργάζεστε, θα πρέπει να συντάσσετε νομοσχέδια, αποφάσεις, έγγραφα εργασίας ή οικονομικά έγγραφα. 

Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις:

13 Νοεμβρίου 2018 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο