Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος "Μετάφραση και Διερμηνεία" από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το δεύτερο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Μετάφραση και Διερμηνεία".

Το ΠΜΣ στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της Μετάφρασης και της Διερμηνείας και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική και η Ρωσική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πέραν των περιπτώσεων στις οποίες ο υποψήφιος έχει μητρική γλώσσα την Αγγλική, η γνώση αυτή αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού (κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν αποδείξουν την παθητική γνώση της Αγγλικής κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται, για τον έλεγχο της γλωσσομάθειάς τους, να συμμετάσχουν σε εξέταση στην Περίληψη από την Αγγλική προς την Ελληνική.

Στο δεύτερο κύκλο σπουδών, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως είκοσι (20) φοιτητές στην Κατεύθυνση Μετάφρασης, ειδίκευση (α) Οικονομική, Νομική, Πολιτική Μετάφραση, με γλώσσες εργασίας («γλώσσες Β») την Τουρκική ή την Αγγλική ή τη Γαλλική ή τη Ρωσική. Προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι δύνανται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε περισσότερες από μία από τις γλώσσες εργασίας της παρούσας προκήρυξης. Ωστόσο, θα δύνανται να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε μία μόνο γλώσσα εργασίας στην οποία και θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς, έπειτα από αίτησή τους.

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, κατόπιν εξετάσεων, πτυχιούχοι AEI της ημεδαπής και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008), οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου. Η εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις των υποψηφίων καθώς και με ελεύθερη πρόσβαση των υποψηφίων σε λεξικά της επιλογής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.turkmas.uoa.gr ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, τηλ. (+30) 2103689575 - 2103689579, κ. Δήμητρα Πάππου ή κ. Γεωργία Κουλούρη, email: dppa@slavstud.uoa.gr, gkoul@turkmas.uoa.gr).

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 μ.μ. 

http://www.turkmas.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiako-programma-metafrash-kai-diermhneia.html

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο