Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μόλις ξεκίνησαν 600 δωρεάν online μαθήματα από 200 πανεπιστήμια. Δείτε εδώ την πλήρη λίστα

Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο προσφέρουν τα μαθήματα τους και online χωρίς κόστος (ή τουλάχιστον εν μέρει δωρεάν). Αυτά τα μαθήματα ονομάζονται MOOCs (Massive Open Online Courses). 

Τα τελευταία έξι χρόνια, περίπου 800 πανεπιστήμια έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 8.000 MOOCs, και μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, πάνω από 200 πανεπιστήμια έχουν ανακοινώσει 600 τέτοια δωρεάν μαθήματα. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα αυτών των 600 μαθημάτων, η οποία είναι χωρισμένη στις κατηγορίες: Computer Science, Mathematics, Programming, Data Science, Humanities, Social Sciences, Education & Teaching, Health & Medicine, Business, Personal Development, Engineering, Art & Design, και Science.

Πολλά από τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με τον δικό σας ρυθμό και έτσι να τα ξεκινήσετε τη μέρα και ώρα που σας βολεύει καλύτερα.

 

PROGRAMMING

CS50’s Introduction to Game Development from Harvard University

CS50’s Mobile App Development with React Native from Harvard University

CS50’s Web Programming with Python and JavaScript from Harvard University

Functions, Methods, and Interfaces in Go from University of California, Irvine

Concurrency in Go from University of California, Irvine

Getting Started with Go from University of California, Irvine

Computing in Python I: Fundamentals and Procedural Programmingfrom Georgia Institute of Technology

Computing in Python IV: Objects & Algorithms from Georgia Institute of Technology

Computing in Python III: Data Structures from Georgia Institute of Technology

Computing in Python II: Control Structures from Georgia Institute of Technology

Projet de programmation (en Java) from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Pixel Art for Video Games from Michigan State University

Web Design: Strategy and Information Architecture from California Institute of the Arts

Front-End Web Development with React from The Hong Kong University of Science and Technology

Multiplatform Mobile App Development with React Native from The Hong Kong University of Science and Technology

Automated Software Testing: Practical Skills for Java Developers from Delft University of Technology

Automated Software Testing: Advanced Skills for Java Developersfrom Delft University of Technology

Погружение в Python from Moscow Institute of Physics and Technology

Основы разработки на C++: красный пояс from Moscow Institute of Physics and Technology

AR (Augmented Reality) & Video Streaming Services Emerging Technologies from Yonsei University

Smart Device & Mobile Emerging Technologies from Yonsei University

Problem Solving, Programming, and Video Games from University of Alberta

Introduction to Augmented Reality and ARCore from Google Daydream Impact

Fundamentals of NetLogo from Santa Fe Institute

Competitive Programmer’s Core Skills from Saint Petersburg State University

Business Problems and Software Solutions from Deakin University

Введение в язык Котлин from St. Petersburg State Polytechnic University

Web Accessibility for Developers from Ryerson University

Handheld AR App Development with Unity from Unity

Diseño de Sistemas de información gerencial para Internet con MySQL / PHP y Joomla from Universidad del Rosario

Kotlin for Java Developers from JetBrains

Introduction to XR: VR, AR, and MR Foundations from Unity

3D Art and Audio Pipeline from Unity

Application Systems Programming from Unity

3D Interactions and Navigation from Unity

Core Interaction Programming from Unity

 

ENGINEERING

Analysis of Transport Phenomena I: Mathematical Methods from Massachusetts Institute of Technology

Engineering the Space Shuttle from Massachusetts Institute of Technology

The Art of Structural Engineering: Vaults from Princeton University

Collaborative Robot Safety: Design & Deployment from University at Buffalo

Electric Power Systems from University at Buffalo

Modern Robotics, Course 5: Robot Manipulation and Wheeled Mobile Robots from Northwestern University

Le robot Thymio comme outil de découverte des sciences du numérique from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Principle of Semiconductor Devices Part I: Semiconductors, PN Junctions and Bipolar Junction Transistors from The Hong Kong University of Science and Technology

Hello (Real) World with ROS – Robot Operating System from Delft University of Technology

Mind of the Universe – Robots in Society: Blessing or Curse? from Delft University of Technology

Hyperloop: Changing the Future of Transportation from Delft University of Technology

Electric Cars: Technology from Delft University of Technology

Electric Cars: Policy from Delft University of Technology

Through Engineers’ Eyes – Expanding the Vision: Engineering Mechanics by Experiment, Analysis and Design from University of New South Wales

Through Engineers’ Eyes – Introducing the Vision: Engineering Mechanics by Experiment, Analysis and Design from University of New South Wales

First Order Optical System Design from University of Colorado Boulder

Design of High-Performance Optical Systems from University of Colorado Boulder

Optical Efficiency and Resolution from University of Colorado Boulder

Motors and Motor Control Circuits from University of Colorado Boulder

Semiconductor Physics from University of Colorado Boulder

Sensors and Sensor Circuit Design from University of Colorado Boulder

Transistor – Field Effect Transistor and Bipolar Junction Transistorfrom University of Colorado Boulder

Diode – pn Junction and Metal Semiconductor Contact from University of Colorado Boulder

Diseño de diques rompeolas con cubípodos from Universitat Politècnica de València

Introducción a la energía solar fotovoltaica: El módulo fotovoltaicofrom Universitat Politècnica de València

Introducción a los encofrados y las cimbras en obra civil y edificaciónfrom Universitat Politècnica de València

BIM Fundamentals for Engineers from National Taiwan University

BIM Application for Engineers from National Taiwan University

Distribución de la energía eléctrica from Tecnológico de Monterrey

Smart grid: fundamentos técnicos from Tecnológico de Monterrey

Transmisión de energía eléctrica from Tecnológico de Monterrey

Energía eléctrica: conceptos y principios básicos from Tecnológico de Monterrey

Smart grid: las redes eléctricas del futuro from Tecnológico de Monterrey

Essentials of MOSFETs from Purdue University

Fundamentals of Current Flow from Purdue University

Primer on Semiconductor Fundamentals from Purdue University

Introduzione ai circuiti elettrici from University of Naples Federico II

Standardisation from EIT Digital

Introduction to battery-management systems from University of Colorado System

Equivalent Circuit Cell Model Simulation from University of Colorado System

Battery State-of-Charge (SOC) Estimation from University of Colorado System

Introduction to Web Cartography: Part 2 from ETH Zurich

High Performance Finite Element Modeling – Part 2 from KTH Royal Institute of Technology

Energy Systems Integration: A Trend or a Revolution? from KU Leuven University

Propagation radio from Institut Mines-Télécom

“Monotsukuri” Making Things in Japan: Mechanical Engineeringfrom Tokyo Institute of Technology

Ingeniería de Tráfico from Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción al Control Numérico por Computadora from TenarisUniversity

Agile for Project Control from University System of Marylan

 

COMPUTER SCIENCE

Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learningfrom Massachusetts Institute of Technology

Blockchain Technology from University of California, Berkeley

Bitcoin and Cryptocurrencies from University of California, Berkeley

Introduction to Machine Learning from Duke University

Introduction to Computer Programming from University of London International Programmes

How Computers Work from University of London International Programmes

IT Infrastructure and Emerging Trends from University of Minnesota

Enterprise Systems from University of Minnesota

IS/IT Governance from University of Minnesota

Embedded Software and Hardware Architecture from University of Colorado Boulder

Industrial IoT Markets and Security from University of Colorado Boulder

Введение в технологию блокчейн from Moscow Institute of Physics and Technology

人工智慧:機器學習與理論基礎 (Artificial Intelligence – Learning & Theory) from National Taiwan University

Introducción al diseño de hardware con Verilog from Galileo University

IoT (Internet of Things) Wireless & Cloud Computing Emerging Technologies from Yonsei University

Introduzione all’informatica from University of Naples Federico II

Il linguaggio naturale, dall’uomo alla macchina from University of Naples Federico II

Nuove tecnologie digitali from University of Naples Federico II

C Programming: Language Foundations from Institut Mines-Télécom

C Programming: Modular Programming and Memory Managementfrom Dartmouth

C Programming: Advanced Data Types from Dartmouth

Linux Basics: The Command Line Interface from Dartmouth

C Programming: Using Linux Tools and Libraries from Dartmouth

C Programming: Getting Started from Dartmouth

C Programming: Pointers and Memory Management from Dartmouth

Introduction to Computation Theory from Santa Fe Institute

Fundamentals of Machine Learning from Santa Fe Institute

Introduction to FinTech from The University of Hong Kong

FinTech Ethics and Risks from The University of Hong Kong

Blockchain and FinTech: Basics, Applications, and Limitations from The University of Hong Kong

DDoS Attacks and Defenses from University of Colorado System

Cloud Computing Security from University of Colorado System

Introducción a la programación en C: Instrucciones de control y ficheros de texto from Universidad Autónoma de Madrid

Introducción a la programación en C: Tipos de datos y estructurasfrom Universidad Autónoma de Madrid

Introducción a la programación en C: Funciones y punteros from Universidad Autónoma de Madrid

Cyber-Physical Networks from KTH Royal Institute of Technology

Comprendre le coeur d’internet : les réseaux d’opérateurs from Institut Mines-Télécom

Advanced Algorithmics and Graph Theory with Python from Institut Mines-Télécom

Arduino Programming, from novice to ninja from Institut Mines-Télécom

Ciberseguridad: ataques y contramedidas from Universidad Rey Juan Carlos

Digital Transformation and the IT Team from University of the Witwatersrand

Strategic and Transformational IT from University System of Maryland

Basics of Network Security from Coventry University

An Introduction to Cryptography from Coventry University

Diseño de sistemas de información gerencial para intranet con Microsoft Access from Universidad del Rosario

Palo Alto Networks Cybersecurity Essentials I from Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Academy Cybersecurity Foundation from Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Cybersecurity Gateway I from Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Cybersecurity Gateway II from Palo Alto Networks

Palo Alto Networks Cybersecurity Essentials II from Palo Alto Networks

Blockchain: Foundations and Use Cases from ConsenSys Academy

Networking and Security Architecture with VMware NSX from VMware

 

SOCIAL SCIENCES

Citizen Politics in America: Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media from Harvard University

U.S. Public Policy: Social, Economic, and Foreign Policies from Harvard University

American Government: Constitutional Foundations from Harvard University

U.S. Political Institutions: Congress, Presidency, Courts, and Bureaucracy from Harvard University

Lean Research Skills for Conducting Interviews from Massachusetts Institute of Technology

Creating an Effective Child Welfare System from University of Pennsylvania

Listening to Puerto Rico Teach-Out from University of Michigan

Crisis at the Border Teach-Out from University of Michigan

Exploring Basic Income in a Changing Economy Teach-Out from University of Michigan

Community Engagement: Collaborating for Change from University of Michigan

Civil Liberties from Princeton University

Corporate & Commercial Law II: Business Forms, Financing & Governmental Regulation from University of Illinois at Urbana-Champaign

Understanding Gender Identity: Trans People in the Workplace from The Open University

Make Change Happen from The Open University

Introduction to English Common Law from University of London International Programmes

African cities : An Introduction to Urban Planning from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Groundscape Architecture Design Lab, re-thinking cities underground from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Logic for Economists from University of Amsterdam

Mathematics for economists from Higher School of Economics

Возможно ли воспитать детей «правильно»? from Higher School of Economics

Monetary Policy in the Asia Pacific from The Hong Kong University of Science and Technology

Copyright Law in the Music Business from Berklee College of Music

Business Opportunities and Risks in a Globalized Economy from IE Business School

Xi Jinping’s Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New era|习近平新时代中国特色社会主义思想 from Tsinghua University

Exploring Psychology’s Core Concepts|走进心理学 from Tsinghua University

Accessibility to the Scenic Arts from Universitat Autònoma de Barcelona (Autonomous University of Barcelona)

Originalité et modernité du mutualisme from ESSEC Business School

Belong / Appartenir: Community, Race, and Space in the U.S. and France from Davidson College

Survey Research Methodology from Politecnico di Milano

Action Learning for Inclusion from Politecnico di Milano

Regards croisés sur les migrations from Université catholique de Louvain

SDG: Moving Towards Sustainable Work from Universidad Carlos iii de Madrid

Conversazioni di diritto amministrativo from University of Naples Federico II

Introducción a la teoría política: conceptos y grandes pensadoresfrom University of Naples Federico II

Comparative Political Systems from University of Naples Federico II

Contemporary Issues in World Politics from University of Naples Federico II

Global Politics from University of Naples Federico II

La riforma del lavoro in Italia from University of Naples Federico II

Le politiche pubbliche come strategia di governo from University of Naples Federico II

Le forme di governo nel mondo from University of Naples Federico II

Comparative Research Designs and Methods from University of Naples Federico II

Psicologia della personalità: un’introduzione from University of Naples Federico II

Come fare ricerca nelle scienze sociali from University of Naples Federico II

Landscape Finance: Investing in Innovation for Sustainable Landscapes from Wageningen University

Landscape Governance: Collaborating Across Sectors and Scales from Wageningen University

Landscape Leadership: Catalyse Sustainable Development in Landscapes from Wageningen University

Development and Planning in African Cities: Exploring theories, policies and practices from Sierra Leone from University College London

Vote For Ethics: A How-to Guide for Voters (Alumni Students) from Santa Clara University

Vote For Ethics: A How-to Guide for Voters from Santa Clara University

The Presidency and the Shape of the Supreme Court from Trinity College

Sustainable Construction and Development from London South Bank University

Globalisation and Sustainable Development from Curtin University

Circular Economy – Sustainable Materials Management from Ghent University

Social Change: How Can Marketing Help? from Griffith University

Supporting Adolescent Learners: Social and Emotional Wellbeingfrom Griffith University

Правовое обеспечение бизнеса в России from Saint Petersburg State University

Neurociencia empresarial: siete claves para la PYME from Universidad Rey Juan Carlos

Des réseaux pour comprendre le monde from Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sustainable Development: The Water-Energy-Food Nexus from RWTH Aachen University

Osez le numérique dans l’Economie Sociale, l’Habitat Social et la Protection Sociale ! from Université Jean Moulin Lyon 3

The Supreme Court & American Politics from University System of Maryland

Security, Terrorism and Counterterrorism from Murdoch University

Микроэкономика (вводный курс) from Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

Le consommateur connecté & ses données personnelles from Institut national de la consommation

Communicating Effectively with Vulnerable Children and Young People from University of Kent

 

SCIENCE

The Health Effects of Climate Change from Harvard University

Backyard Meteorology: The Science of Weather from Harvard University

Quantum Information Science II: Efficient Quantum Computing – fault tolerance and complexity from Massachusetts Institute of Technology

Quantum Information Science II: Quantum states, noise and error correction from Massachusetts Institute of Technology

Quantum Information Science II: Advanced quantum algorithms and information theory from Massachusetts Institute of Technology

Nuclear Energy: Science, Systems and Society from Massachusetts Institute of Technology

Nitrogen: A Global Challenge (Hungarian) from University of Edinburgh

Nitrogen: A Global Challenge from University of Edinburgh

Global Arctic from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

The Multi-scale brain from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Conservation & Protected Areas Management in Africa from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Gestion des aires protégées en Afrique from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Equine Welfare and Management from University of California, Davis

Open Science: Sharing Your Research with the World from Delft University of Technology

The Building Blocks of a Quantum Computer: Part 1 from Delft University of Technology

The Building Blocks of a Quantum Computer: Part 2 from Delft University of Technology

Ácidos y bases: reacciones químicas y aplicaciones from Universitat Politècnica de València

Sales: reacciones químicas y aplicaciones from Universitat Politècnica de València

Small and Mighty: Introduction to Microbiology from University of Reading

Mercados de carbono: una forma de mitigar el cambio climático from Tecnológico de Monterrey

Ahorro de energía from Tecnológico de Monterrey

Huella Hídrica: una mirada integral al uso del agua from Tecnológico de Monterrey

Física: Vectores, Trabajo y Energía from Tecnológico de Monterrey

Física: Dimensión y Movimiento from Tecnológico de Monterrey

Introduction to the Schrödinger Equation and Quantum Transportfrom Purdue University

D’un infini à l’autre – Voyages de l’infiniment grand à l’infiniment petit from École Polytechnique

Case Study Methodology from Politecnico di Milano

Nuclear Reactor Physics Basics from National Research Nuclear University MEPhI

Methods of Surface Analysis from National Research Nuclear University MEPhI

La fisica: dall’elettromagnetismo all’ottica from University of Naples Federico II

La genetica tra scienza, storia e società from University of Naples Federico II

Zoologia from University of Naples Federico II

Astro 101: Black Holes from University of Alberta

Catalytic Conversions for Biobased Chemicals and Products from Wageningen University

Biorefinery: From Biomass to Building Blocks of Biobased Productsfrom Wageningen University

From Fossil Resources to Biomass: A Business and Economics Perspective from Wageningen University

Climate Adaptation in Africa from University of Cape Town

The Science Behind Forensic Science from King’s College London

Sex and Human Reproduction from University of Adelaide

Research Impact: Making a Difference from University of Glasgow

Metagenomics applied to surveillance of pathogens and antimicrobial resistance from Technical University of Denmark (DTU)

走进天文学 from Nanjing University

Our Place in the Universe from The University of Hong Kong

Landscape Ecology from ETH Zurich

Systematic Innovation for Life Science from Karolinska Institutet

Why Planning Your Research Matters from Deakin University

Protists: Evolution and Ecology of Microbial Eukaryotes from Saint Petersburg State University

Air pollution: causes and impacts from Institut Mines-Télécom

Metal and Metalloids of the Main Groups: Basis and Their Role in the Daily Life from Universidad Rey Juan Carlos

Gulf Stories 2 from University of West Florida

Citizen Research: From Data to Action from University of Dundee

Research integrity in scientific professions from Université de Bordeaux

Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche from Université de Bordeaux

Conceptos base para el estudio del medio ambiente from Universidad Austral

Introducción a la gravedad cuántica de lazos from Universidad Nacional de Córdoba

Introducción a los ritmos y relojes biológicos from Universidad Nacional de Córdoba

Chimie : ouvrez les portes de l’enseignement supérieur ! from University of Liège

Global Biosecurity for One Health from Murdoch University

 

ART & DESIGN

18th-Century Opera: Handel & Mozart from Harvard University

Avatar Psychology for Designers from Michigan State University

Web Design: Wireframes to Prototypes from California Institute of the Arts

UX Design Fundamentals from California Institute of the Arts

Visual Elements of User Interface Design from California Institute of the Arts

Percepção Musical from Berklee College of Music

Guitar Scales and Chord Progressions from Berklee College of Music

Fundamentos de la guitarra eléctrica y acústica from Berklee College of Music

Разработка инновационного продукта from Moscow Institute of Physics and Technology

Radio para internet con Podcast: creación y conceptos básicos from Universitat Politècnica de València

Sustainability in Architecture: An Interdisciplinary Introduction from Universitat Politècnica de València

Realistic Architectural 3D Modeling from Indian Institute of Technology Bombay

3D Modeling from Architectural Drawings from Indian Institute of Technology Bombay

Flower Arrangements in China and Japan | 现代生活美学:花之道from Tsinghua University

L’écoute en jeu(x) : une introduction à la musicologie from Université Paris-Saclay

Introducing Metadesign from Politecnico di Milano

Caligrafía y paleografía: espacios históricos para su estudio y prácticafrom Universidad Carlos iii de Madrid

Adobe Illustrator: aprende a crear presentaciones de impacto from The Pontificia Universidad Javeriana

Innovation Through Design: Think, Make, Break, Repeat from The University of Sydney

Interpreting Vernacular Architecture in Asia from The University of Hong Kong

Creative Thinking: Techniques and Tools for Success from Imperial College London

Music Psychology: Why Does “Bohemian Rhapsody” Feel so Good?from Griffith University

Exploring Japanese Avant-garde Art Through Butoh Dance from Keio University

The Power of Podcasting for Storytelling from University of Wollongong

Learn Jazz Piano: III. Solo Piano and Advanced Topics from Goldsmiths University of London

Основы фотографии from Novosibirsk State University

Растровая графика. Adobe Photoshop CC from St. Petersburg State Polytechnic University

The Dream of Streaming: Rethinking the Role of On-Demand Entertainment from Coventry University

 

MATHEMATICS

Introduction to Probability from Harvard University

Differential Equations: Fourier Series and Partial Differential Equations from Massachusetts Institute of Technology

Probability – The Science of Uncertainty and Data from Massachusetts Institute of Technology

Fundamentals of Statistics from Massachusetts Institute of Technology

Causal Inference from Columbia University

Probability and Statistics: To p or not to p? from University of London International Programmes

Introduction au raisonnement mathématique : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur from École Polytechnique

Matrix Algebra for Engineers from The Hong Kong University of Science and Technology

Introducción a las ecuaciones diferenciales from Galileo University

Laboratorio di Matematica per Architettura from Politecnico di Milano

Automated Reasoning: satisfiability from EIT Digital

Random Walks from Santa Fe Institute

Game Theory II- Dynamic Games from Santa Fe Institute

Introduction to Information Theory from Santa Fe Institute

Functions and Iterations from Santa Fe Institute

Introduction to Renormalization from Santa Fe Institute

Introduction to Differential Equations from Santa Fe Institute

Ordinary Differential Equations from Santa Fe Institute

Game Theory I – Static Games from Santa Fe Institute

Maximum Entropy Methods from Santa Fe Institute

Vector and Matrix Algebra from Santa Fe Institute

Sta(r)tistics: Statistics for everyone – Applied statistics for new science students from University of Sunderland

 

HUMANITIES

Othello’s Story from Harvard University

PredictionX: Lost Without Longitude from Harvard University

Sikhism Through Its Scriptures from Harvard University

The Tabernacle in Word & Image: An Italian Jewish Manuscript Revealed from University of Pennsylvania

HOPE: Human Odyssey to Political Existentialism from Princeton University

Sports Marketing from Northwestern University

Introduction to Research Ethics: Working with People from University of Leeds

Introduction to Linguistics from University of Birmingham

Violences et religions from University of Geneva

Upper-Intermediate English: Technology Today from Universitat Politècnica de València

Upper-Intermediate English: Globalization from Universitat Politècnica de València

Upper-Intermediate English: Modern Life from Universitat Politècnica de València

Upper-Intermediate English: Business from Universitat Politècnica de València

莊子─人情 (Zhuangzi─Between People) from National Taiwan University

Learning Chinese : Start From Scratch (零到一學中文) from National Taiwan University

Ideological & Moral Cultivation and Fundamentals of Law|思想道德修养与法律基础 from Tsinghua University

Develop Your Cultural Intelligence from Purdue University

Mandarin Chinese for Intermediate Learners: Part 1 from Shanghai Jiao Tong University

Imparare il latino attraverso lo studio dei papiri from University of Naples Federico II

Dialetti in Italia from University of Naples Federico II

Letteratura latina, dalle origini all’età augustea from University of Naples Federico II

Perdón y reconciliación: cómo sanar heridas from The Pontificia Universidad Javeriana

Learning Spanish in Paradise from The Pontificia Universidad Javeriana

Sports Coaching: How effective are you? from IOC Athlete MOOC

John Milton: Paradise Lost from Dartmouth

Religious Transformation in Early China: the Period of Division from The Chinese University of Hong Kong

The Book of Kells: Exploring an Irish Medieval Masterpiece from Trinity College Dublin

Toledo: Deciphering Secrets of Medieval Spain from University of Colorado System

Lancaster Castle and Northern English History: The View from the Stronghold from Lancaster University

Learning from the Past: A Guide for the Curious Researcher from The University of Nottingham

How We Remember War and Violence: Theory and Practice from University of Bath

Introducción al griego clásico from Universidad Autónoma de Madrid

Noongar Language and Culture from Curtin University

A Question of Time: How We Date Human Evolution from Griffith University

Взаимодействие языков и культур: сохраняем и расширяем свою идентичность (на примере изучения татарского языка как родного и иностранного) from Tomsk State University

Русский язык как иностранный B2-2 from Saint Petersburg State University

Histoire des représentations et du traitement de la folie from Paris Diderot University

School of Salamanca from Universidad Francisco Marroquín

New Zealand Landscape as Culture: Maunga (Mountains) from Victoria University of Wellington

Coaching the Mental Game from Deakin University

Civil Society and African Media Policy in the Digital Age from University of the Witwatersrand

Verdun d’hier à aujourd’hui from Université de Lorraine

Activism and Citizen Journalism through Media from University of the Witwatersrand

Media Literacy and Representation from University of Newcastle

Digital Wellbeing from University of York

Renforcer ses compétences orthographiques from Université de Caen Normandie

Éthique de la recherche from Université de Lyon

Irish 104: An Introduction to Irish Language and Culture from Dublin City University

Norwegian for Beginners 1 from Norwegian University of Science and Technology

Mindfulness: What It Is, Where It Comes From, and How to Practice Itfrom Naropa University

Irish 106: An Introduction to Irish Language and Culture from Dublin City University

La Gestothèque from Sorbonne Paris Cité University

Le bien-être des animaux d’élevage from VetAgro Sup

Pratiques de l’enseignement de la prononciation en FLE from Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées

Cours de stratégie de l’École de Guerre (Partie I) from École Pratique des Hautes Études

Irish 105: An Introduction to Irish Language and Culture from Dublin City University

ga094: 東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチfrom Tohoku University

 

BUSINESS

Improving Your Business Through a Culture of Health from Harvard University

Introduction to Systematic Reviews from Stanford Medicine

The Role of Impact Assessments in Real Estate Development from Massachusetts Institute of Technology

Creating Shared Benefits in Real Estate Development from Massachusetts Institute of Technology

FinTech Law and Policy from Duke University

Auditing I: Conceptual Foundations of Auditing from University of Illinois at Urbana-Champaign

Auditing II: The Practice of Auditing from University of Illinois at Urbana-Champaign

Managing My Money for Young Adults from The Open University

Using Email for Networking in English from University of Washington

Natural Gas from University at Buffalo

Safety in the Utility Industry from University at Buffalo

Energy Industry: The Enterprise from University at Buffalo

Agile Meets Design Thinking from University of Virginia

Customer Segmentation and Prospecting from Northwestern University

Building a Toolkit for Your Sales Process from Northwestern University

Sales Pitch and Closing from Northwestern University

Connecting with Sales Prospects from Northwestern University

Юридическое оформление инвестиционных идей from Higher School of Economics

FinTech Security and Regulation (RegTech) from The Hong Kong University of Science and Technology

FinTech Risk Management from The Hong Kong University of Science and Technology

Market Segmentation Analysis from University of Queensland

Influencing Stakeholders: Dealing with Power and Dynamics in Teams and Networks from Delft University of Technology

Waste Management and Critical Raw Materials from Delft University of Technology

Sustainable Packaging in a Circular Economy from Delft University of Technology

Effective Decision Making: Dealing with Business Complexity from Delft University of Technology

Electric Cars: Business from Delft University of Technology

Measure and Improve Innovation at the Workplace from Universitat Politècnica de València

Branding: ¿cómo convertirte en una gran marca? from Universitat Politècnica de València

Foreign Exchange Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivatives from Indian Institute of Management Bangalore

Special Topics in Risk Management of Banking and Financial Marketsfrom Indian Institute of Management Bangalore

Banking & Financial Intermediation: Concepts, Risks, Capital & Regulation from Indian Institute of Management Bangalore

Risk Management in Banking and Financial Markets Professional Certificate Exam from Indian Institute of Management Bangalore

Money & Debt Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivativesfrom Indian Institute of Management Bangalore

Equity Stock Markets: Concepts, Instruments, Risks and Derivativesfrom Indian Institute of Management Bangalore

服務模式的體驗、設計與創新:從痛點到賣點 from National Taiwan University

Mercados de energía: oportunidades de negocio from Tecnológico de Monterrey

Liderazgo en la empresa familiar from Tecnológico de Monterrey

Fundamentos del emprendimiento en la empresa familiar from Tecnológico de Monterrey

Intelligence Tools for the Digital Age from IE Business School

Social and Digital Media Analytics from Purdue University

Introduction to Strategic Doing: An Agile Approach to Strategy from Purdue University

L’innovation managériale en pratique from ESSEC Business School

L’excellence opérationnelle en pratique from ESSEC Business School

Designing and Implementing Effective Entrepreneurship Policiesfrom Politecnico di Milano

Человеческий фактор в разработке корпоративных систем from National Research Nuclear University MEPhI

Strategie di produzione e sistemi di logistica from University of Naples Federico II

Financial Regulation in Emerging Markets and the Rise of Fintech Companies from University of Cape Town

Executing Breakthrough Innovations with the Three Box Solutionfrom Dartmouth

Developing Breakthrough Innovations with the Three Box Solutionfrom Dartmouth

Influencer Marketing Strategy from Rutgers University

Supply Chain Analytics Essentials from Rutgers University

Culture of Services: Paradox of Customer Relations from Kyoto University

Finance for Startups from Korea Advanced Institute of Science and Technology

Advanced Valuation and Strategy – M&A, Private Equity, and Venture Capital from Erasmus University Rotterdam

Organisational design: Know your organisation from Macquarie University

Organisational behaviour: Know your people from Macquarie University

Risk Management of Work Related injuries using RAMP II from KTH Royal Institute of Technology

Proficiency in using RAMP for Risk Management of work-related injuries from KTH Royal Institute of Technology

Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I from KTH Royal Institute of Technology

Entreprendre dans les Industries Culturelles à l’ère du numériquefrom Institut d’Etudes Politiques de Paris

Прикладное управление рисками from Tomsk State University

Практики создания аналитических панелей в среде Microsof Power BI from Saint Petersburg State University

Основы налогообложения бизнеса в России from Saint Petersburg State University

Основы бизнес-планирования и маркетинга from Saint Petersburg State University

Emprendimiento: cómo gestionar el desarrollo tecnológico de una startup from Universidad Rey Juan Carlos

Управление людьми и командами from Saint Petersburg State University

Discover the Leader in You: Six Questions to Ask Yourself from Austin Peay State University

Dans le secteur alimentaire, le digital : c’est primordial ! from Université Jean Moulin Lyon 3

Banque, assurance, assistance : le digital, une opportunité à saisir !from Université Jean Moulin Lyon 3

SMEs and New Markets: Trade, the Chinese Powerhouse and Online Opportunities from Deakin University

SMEs and Digital Engagement from Deakin University

MAPs-Management des Alliances, des Partenariats et de la Coopétition from Université Montpellier 2

Маркетинг. Часть 2. Инструментарий маркетинга from St. Petersburg State Polytechnic University

Data Analysis for Decision Making from University System of Maryland

Applied Scrum for Project Management from University System of Maryland

Leadership and Influence from University System of Maryland

Управление человеческими ресурсами from St. Petersburg State Polytechnic University

Driving Speed through Agile Planning from University System of Maryland

Global Business Strategy from University System of Maryland

Corporate Finance from University System of Maryland

Agile Solutions for Greater Innovation from University System of Maryland

Agile Leadership Principles from University System of Maryland

The Importance of Project Management in the Global Construction Industry from Coventry University

An Introduction to Financial Management in Construction from Coventry University

Principles of Service Management from Hanken School of Economics

Комплекс маркетинга: 5Р from Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)

An Introduction to the Assessment of People at Work from Coventry University

Финансы компаний: взгляд инвестора и кредитора from Sberbank Corporate University

Introducción a la Siembra Directa from Universidad Nacional de Córdoba

Bridging the Gap between Strategy Design and Delivery from Brightline Initiative

An Introduction to Organisational Behaviour: How to Understand Your People from Coventry University

Understanding Financial Statements from Coventry University

L’Aviculture, une filière d’avenir from Agrocampus Ouest

Introducción a las finanzas: Principios de valoración from Universidad del Rosario

Management Essentials from Honeywell

Biobased Business Development from HZ University of Applied Sciences

 

HEALTH & MEDICINE

Antibiotic Stewardship from Stanford University

Fighting HIV with Antiretroviral Therapy: Implementing the Treat-All Approach from Columbia University

Pediatric HIV Nursing from Columbia University

Managing Your Health: The Role of Physical Therapy and Exercisefrom University of Toronto

Cancer Survivorship for Primary Care Practitioners from University of Melbourne

Introduction a l’immunologie from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Environmental Public Health from Ohio State University

Fundamentals of Pharmacology from Ohio State University

Drugs, drug use, drug policy and health from University of Geneva

Biohacking Your Brain’s Health from Emory University

Beyond Medical Histories: Gaining Insight from Patient Stories from Brown University

Actúa ante el dolor crónico from Universitat Autònoma de Barcelona (Autonomous University of Barcelona)

Microbiologia e immunologia from University of Naples Federico II

Nutrition, Heart Disease and Diabetes from Wageningen University

Nutrition and Cancer from Wageningen University

Ortodoncia: tratamientos dentales sencillos para casos complejosfrom The Pontificia Universidad Javeriana

Integrating Care: Depression, Anxiety and Physical Illness from King’s College London

Medical Cannabis for Pain Control from Technion – Israel Institute of Technology

Agir pour la santé des reins from Sorbonne Universités

An Introduction to Radiation Oncology: From Diagnosis to Survivorship from Trinity College Dublin

Introduction to: Physical Examination and History Taking from Karolinska Institutet

Diabetic Eye Disease: Strengthening Services from London School of Hygiene & Tropical Medicine

Organ Donation: The Essentials for Healthcare Professionals from St. George’s University

Future-proofing the Health Workforce from Griffith University

Assessment of the Newborn from Griffith University

Bridging healthcare and society from Tomsk State University

Grundlagen der Unfallchirurgie from Technische Universität München (Technical University of Munich)

Health and healthcare in transition: dilemmas of governance from Tomsk State University

Essentials of Good Pharmacy Practice: The Basics from Taipei Medical University

El dolor lumbar: Mucho más que un dolor from Universidad Rey Juan Carlos

Maladie de Parkinson from Université de Nantes

Developing Clinical Empathy: Making a Difference in Patient Carefrom St George’s, University of London

Principles of Health Law and Regulatory Issues from Doane University

Health Informatics Technology in Population Healthcare Analyticsfrom Doane University

U.S. Healthcare Systems from Doane University

Population Health: Disease Prevention and Management from Doane University

Fundamentals of Advocacy in Health Policy from Doane University

Applying Leadership and Strategy Fundamentals in Healthcare from Doane University

Healthcare Administration Comprehensive Exam from Doane University

Leading Organizational Change in Healthcare from Doane University

Strategic Leadership in Healthcare from Doane University

Understanding Different Diets: Mediterranean, Baltic sea, and Okinawa from EIT Food

Essentials of Lifestyle Medicine and Population Health from Doane University

Introduction to Lifestyle Medicine from Doane University

Organizational Culture and Change in Healthcare from Doane University

Health Law, Policy, and Advocacy from Doane University

Healthcare Finance, Economics and Risk from Doane University

Vulnerable Populations from Doane University

Healthcare Organization and Delivery Models from Doane University

Health Informatics and Technology in Decision Making from Doane University

Could You Be the Next Florence Nightingale? from Coventry University

An Introduction to Physical Health Assessment from Coventry University

Food for Thought: The Relationship Between Food, Gut and Brainfrom EIT Food

Certified Lifestyle Medicine Executive Comprehensive Exam from Doane University

Sweet Dreams from Communauté Université Grenoble Alpes

 

DATA SCIENCE

Data Analysis in Social Science—Assessing Your Knowledge from Massachusetts Institute of Technology

Capstone Exam in Statistics and Data Science from Massachusetts Institute of Technology

Image Processing and Analysis for Life Scientists from École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Big Data Emerging Technologies from Yonsei University

Foundations of mining non-structured medical data from EIT Digital

Data Science for Environmental Modelling and Renewables from University of Glasgow

Técnicas de Análisis de Datos y Big Data from Universidad Rey Juan Carlos

Практики работы с данными средствами Power Query и Power Pivot from Saint Petersburg State University

Information Visualization: Applied Perception from New York University (NYU)

Information Visualization: Foundations from New York University (NYU)

Information Visualization: Advanced Techniques from New York University (NYU)

Information Visualization: Programming with D3.js from New York University (NYU)

Introducción a la Minería de Datos from Pontificia Universidad Católica de Chile

 

EDUCATION & TEACHING

College Algebra from Johns Hopkins University

Calculus from Modern States

College Mathematics from Modern States

Precalculus from Modern States

Assessment for Learning from University of Illinois at Urbana-Champaign

Learning, Knowledge, and Human Development from University of Illinois at Urbana-Champaign

Financial Accounting from Modern States

Information Systems from State University of New York

Western Civilization I: Ancient Near East to 1648 from State University of New York

Principles of Management from Modern States

Scratch: Programming for Teachers from Delft University of Technology

Scratch: Programming for Kids (8+) from Delft University of Technology

Теория и практика создания онлайн-курсов from Moscow Institute of Physics and Technology

Biology from Purdue University

Physique : préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur from École Polytechnique

Contenido de las matemáticas de primaria from Universidad de los Andes

PlanU: escoge la mejor carrera y universidad para ti from Universidad de los Andes

Creating Apps in the Classroom from Queensland University of Technology

Teaching Phonics in Early Childhood from Queensland University of Technology

Modelli di insegnamento nella ricerca educativa from University of Naples Federico II

Teaching the Beauty and Joy of Computing Curriculum from Friday Institute

American Government from Modern States

Understanding and Teaching Evolution from University of Bath

Good Practice in Autism Education from University of Bath

How to Succeed in Your Welsh Bacc: the Individual Project Essentialsfrom University of Bath

Introductory Sociology from New York Institute of Technology

Innovating Instruction: Learning Design in the STEM Classroom from Teachers College, Columbia University

Enhancing Catholic School Identity from KU Leuven University

University Governance and Academic Leadership from Vrije Universiteit Brussel

Enseñar, aprender y evaluar en Escuelas Rurales from Universidad Austral

La escuela y su comunidad: lecciones desde la ruralidad from Universidad Austral

Gestión estratégica de Escuelas en Contextos Rurales from Universidad Austral

Educación en Contextos Rurales: Perspectivas en América Latinafrom Universidad Austral

Developing Your Educational Leadership and Management Visionfrom University of Newcastle

Applying Strategic Leadership in Education from University of Newcastle

Leading Transformative Change in Education from University of Newcastle

Your Adventure Story: From Home to a US University from University of Denver

English Literature from Modern States

College Composition from Modern States

Analyzing and Interpreting Literature from Modern States

American Literature from Modern States

Natural Sciences from Modern States

Western Civilization II: 1648 to the Present from Modern States

Spanish Language from Modern States

French Language from Modern States

Humanities from Modern States

Human Growth and Development from Modern States

Introduction to Educational Psychology from Modern States

German Language from American University

Éducation par la recherche : le pédagogue chercheur from Sorbonne Paris Cité University

 

PERSONAL DEVELOPMENT

業務効率や生産性向上につながる時間管理 from University of California, Irvine

Conducting an Informational Interview from University of Washington

Attending a Networking Event from University of Washington

Preparing to Network in English from University of Washington

Communication Strategies for a Virtual Age from University of Toronto

Communicating Effectively: How to Inspire and Convince from Delft University of Technology

Effective Business Communication from Indian Institute of Management Bangalore

Crafting Realities: Work, Happiness, and Meaning from Indian Institute of Management Bangalore

Los videojuegos como medio de comunicación efectiva from The Pontificia Universidad Javeriana

Психология карьеры from Saint Petersburg State University

Креативная коммуникация: методы и инструменты from Saint Petersburg State University

Career Credentials: Evidence Your Expertise in Problem Solving from Deakin University

Career Credentials: Evidence Your Self-management Skills from Deakin University

Career Credentials: Evidence Your Expertise in Digital Literacy from Deakin University

Negociación 4.0 from Universidad Austral

Emotional Intelligence at Work from Coventry University

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο