Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μέχρι τις 23 Απριλίου οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ

Με μια σειρά ευέλικτων, εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στο φοιτητή την πολύτιμη δυνατότητα να παρακάμψει τους περιορισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και - στον ελεύθερό του χρόνο - να αποκτήσει ένα πανεπιστημιακό τίτλο εγνωσμένου κύρους.

Το φάσμα των προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, διευρύνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τέσσερα (4) νέα προγράμματα, τα 3 διαπανεπιστημιακά, σε συνεργασία με άλλα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδος. Τα 24 προγράμματα σπουδών που συνολικά προσφέρονται είναι διεπιστημονικά, έχουν υψηλή απήχηση στην κοινωνία και ελκυστικότητα στην αγορά εργασίας.  

Όσον αφορά στα δίδακτρα, σημειώνεται ότι, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τα δίδακτρα όλων των προγραμμάτων θα είναι κατά 10% μειωμένα και επιπρόσθετα θα παρέχεται 5% έκπτωση στις περιπτώσεις που φοιτήτριες/φοιτητές εξοφλούν τα τιμολόγιά τους άπαξ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα  προγράμματα σπουδών που θα προσφέρει το ΑΠΚΥ το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθώς και το συνολικό κόστος των διδάκτρων του κάθε προγράμματος. Σημειώνεται ότι στο συνολικό κόστος των διδάκτρων έχει συνυπολογιστεί η έκπτωση του 10% για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Πτυχίο

 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό- 6300 ευρώ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων- 7000 ευρώ
 • Αστυνομικές Σπουδές  (μόνο για απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου- αναβάθμιση διπλώματος) -2592 ευρώ

Μεταπτυχιακό (στην ελληνική γλώσσα)

 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος – 6300 ευρώ

με κατευθύνσεις:

 1. Προστασία Περιβάλλοντος (Ενέργεια και Ρύπανση)
 2. Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία- 4860 ευρώ
 • Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία- 4860 ευρώ

με κατευθύνσεις:

 1. Επικοινωνία
 2. Νέα δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής- 4860 ευρώ

με κατευθύνσεις:

 1. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 2. Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
 3. Ειδική Εκπαίδευση
 4. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 5. Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
 • Θεατρικές Σπουδές- 4860 ευρώ

με κατευθύνσεις:

 1. Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος
 2. Θεατρική Αγωγή
 3. Υποκριτική και Σκηνοθεσία
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση- 4860 ευρώ
 • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα- 4860 ευρώ

με κατευθύνσεις:

 1. Ανάλυση Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Analysis of Social Information Systems)
 2. Σχεδιασμός Κοινωνικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Design of Social Information Systems)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας- 4860 ευρώ
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική-4860 ευρώ
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας- 4860 ευρώ
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)- 6480 ευρώ

με κατευθύνσεις:

 1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και
 2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)- 7875 ευρώ
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική- 7875 ευρώ
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα- 4860 ευρώ
 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων- 4860 ευρώ
 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας-4860 ευρώ

Μεταπτυχιακό (στην αγγλική γλώσσα)

 • ΜΒΑ (Master in Business Administration)- 7875 ευρώ
 • Hospitality and Tourism Management (νέο μεταπτυχιακό σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) -5400 ευρώ
 • Risk Management- νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο –ΕΑΠ) - 5400 ευρώ
 • Sustainable Energy Systems- (νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Frederick University) - 5400 ευρώ

Διδακτορικό

 • Κοινωνικά και Πληροφοριακά Συστήματα
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ερευνητικές περιοχές: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Αλλαγή, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (ερευνητικές περιοχές: Δομή τοπίου και βιοποικιλότητα, Ενδυνάμωση συνοχής προστατευόμενων περιοχών, ΝΗΣΟ-ΤΟΠΟΙ: H έννοια του νησιωτισμού, Οικότοποι προτεραιότητας και κλιματική αλλαγή, Yπηρεσίες οικοσυστημάτων στα μεσογειακά τοπία)
 • Ελληνικός Πολιτισμός (ερευνητικές περιοχές: Ιστορία και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας, Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, ΝΗΣΟ-ΤΟΠΟΙ: Η έννοια του νησιωτισμού)
 • Θεατρικές Σπουδές (ερευνητικές περιοχές: Επιβίωση Αρχαίου Δράματος, Σκηνοθεσία-Υποκριτική)
 • Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 • Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (ερευνητικές περιοχές: Διάχυση πληροφοριών στη Δημοσιογραφική Πρακτική, Επικοινωνία και Κοινωνική Υπολογιστική)
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ερευνητικές περιοχές: Υπολογιστική Νόηση -Τεχνητή Νοημοσύνη, Μοντελοποίηση Ασύρματου Καναλιού, Μοντελοποίηση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Ραδιοεντοπισμός Ασύρματων Χρηστών, Συστήματα ΜΙΜΟ, Σχεδιασμός Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων).
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ερευνητικές περιοχές: Πολιτική Υγείας, Φαρμακευτική Πολιτική)

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα για εκπόνηση διδακτορικού προγράμματος ανέρχονται σε €1.350 για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή στο διδακτορικό πρόγραμμα, και σε €675 ανά έτος, για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του διδακτορικού που είναι τα οκτώ (8) έτη.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τα δίδακτρα θα είναι 10% μειωμένα (δηλαδή 1215 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά έτη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για όλα τα προγράμματα έως και τις 23 Απριλίου 2015.

Για να δείτε τις θεματικές ενότητες καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής για καθένα από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης το άρθρο μας Σύγκριση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο