Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακό στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική - Master in Public Economics and Policy» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξη τους, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2023.

Το ΠΜΣ Δημόσια Οικονομική και Πολιτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί από το 2012 και έχει δεχθεί 500 και πλέον φοιτητές ενώ έχουν αποφοιτήσει τριακόσια και πλέον άτομα. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με στόχο να τους προσφέρει εκπαίδευση σε θέματα Δημόσιας Οικονομίας, Management αλλά και σε μία σειρά κρίσιμων γνωστικών αντικειμένων για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

Αντικείμενο του προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και ο βασικός  σκοπός είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των  αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε  θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική  Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

Διάρκεια προγράμματος

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας ή ισοδυνάμου αυτής (ερευνητικό project, ή επιπλέον μαθήματα). Στην  περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ανέλθει μέχρι το  μέγιστο πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων (3.000€).

Οι διαλέξεις διεξάγονται Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 2, Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250). Προβλέπεται η διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

 Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Π.Μ.Σ. στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»
Κτήριο Δ’, γραφείο 212
Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 122 44

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με δικαιολογητικά κατά το παρακάτω διάστημα (3η περίοδος αιτήσεων και επιλογής): έως και 10.09. 2023

Αναλυτικές πληροφορίες: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. https://mpep.gr/ ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mpep@uniwa.gr ή στα τηλέφωνα 210- 5381323 και 210-5381791.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ https://mpep.uniwa.gr/

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο