Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταδιδακτορική Υποτροφία ΙΚΥ- Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει μια (1) θέση υποτροφίας, διάρκειας δώδεκα διαδοχικών μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος, με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs - Max Weber Scholarships», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1.      Ιστορίας και Πολιτισμού
2.      Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3.      Νομικών Επιστημών
4.      Οικονομικών Επιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2022 να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στον υπερσύνδεσμο εδώ. Αντίγραφο της αίτησης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικώς (πρόταση διατριβής, βιογραφικό σημείωμα, academic career statement - εξαιρούνται οι συστατικές επιστολές), είναι υποχρεωτικό να περιέλθουν ομοίως σε ηλεκτρονική μορφή και στο Ι.Κ.Υ., στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoterikou@iky.gr, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ εδώ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Max Weber»

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο