ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

MA in Digital Media, Communication & Journalism από το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ Εκπαιδευτικά Νέα

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε τη λειτουργία του πρώτου αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα στο πεδίο της Δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ με τίτλο Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism (Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία).

Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συνδυάσει τη σε βάθος εξειδίκευση, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, στα πεδία της Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, προσφέροντας παράλληλα στους μαθητές την ευελιξία να επιλέξουν τα μαθήματα που ταιριάζουν καλύτερα με τις ερευνητικές και επαγγελματικές του ανάγκες μέσα από τρείς κατευθύνσεις σπουδών :

  1. European Journalism (Ευρωπαϊκή Δηµοσιογραφία)
  2. Digital Media, Culture and Communication (Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία)
  3. Risk Communication and Crisis Journalism (Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δηµοσιογραφία Κρίσεων)

Φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι αφενός να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις, μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικούς προσανατολισμούς που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργική εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις αντιλήψεις και τις κριτικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά υπεύθυνη και δεοντολογικά ορθή επαγγελματική δραστηριότητα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη δομή του προγράμματος, τη διαδικασία αιτήσεων κτλ μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://media.jour.auth.gr/

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα