ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

MA in Digital Media, Communication & Journalism από το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ Εκπαιδευτικά Νέα

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε τη λειτουργία αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο πεδίο της Δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ με τίτλο Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism (Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία).

Το Π.Μ.Σ. είναι το πρώτο αγγλόφωνο πρόγραμμα στον τομέα της Δημοσιογραφίας που προσφέρεται από το 2015 από ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας ταχύρρυθμο (3 εξάμηνα, 90 ECTS).

Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συνδυάσει τη σε βάθος εξειδίκευση, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, στα πεδία της Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, προσφέροντας παράλληλα στους μαθητές την ευελιξία να επιλέξουν τα μαθήματα που ταιριάζουν καλύτερα με τις ερευνητικές και επαγγελματικές του ανάγκες μέσα από τρείς κατευθύνσεις σπουδών:

  1. European Journalism (Ευρωπαϊκή Δηµοσιογραφία)
  2. Digital Media, Culture and Communication (Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία)
  3. Risk Communication and Crisis Journalism (Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δηµοσιογραφία Κρίσεων)

Φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι αφενός να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις, μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικούς προσανατολισμούς που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργική εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις αντιλήψεις και τις κριτικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά υπεύθυνη και δεοντολογικά ορθή επαγγελματική δραστηριότητα.

Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη δομή του προγράμματος, τη διαδικασία αιτήσεων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://media.jour.auth.gr/

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο