Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Έβδομη Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2022

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό της που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνητικές ομάδες να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2022. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των €10.000. Η χρηματοδότηση υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ενδεικτικά περί φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών).

Θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για τις εξής κατηγορίες ένταξης:

1. Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι α/ δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από την λήψη του διδακτορικού τους, β/ δεν εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και γ/ μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο θεσμοθετημένο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα ή όχι.

2. Ερευνητικές Oμάδες

Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις (3) ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ εργάζεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι κατ’ ελάχιστον υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή και αναγνωρισμένη θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή. Στην περίπτωση των ερευνητικών ομάδων και σε περίπτωση που μέλος της ομάδας είναι ΥΔ, τότε το θέμα της προτεινόμενης έρευνας ΔΕΝ πρέπει να συμπίπτει με το θέμα της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ.

Προϋποθέσεις

  • Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί εντός του 2022.
  • Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2022.
  • Δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση και 3η χρονιά αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.
  • Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2022, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών.

Υποβολή

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο θα ενεργοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης και θα είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Κέντρου στη σελίδα Αίτηση

Οδηγίες

  • Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής).
  • Η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στην άλλη γλώσσα.

Αναλυτικές οδηγίες υποβολής στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής

Αξιολόγηση

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 1 Μαρτίου 2021
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2021 (μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας)
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες: 31 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στο site του ΚΕΑΕ: Ιανουάριος 2022
Διάρκεια Εκπόνησης Ερευνών: Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2022

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε ηλεκτρονικώς με τη Δρα Δέσποινα Βαλατσού στο dvalatsou@rchumanities.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο