Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Καινοτόμος επιχειρηματικότητα μέσω της θερμοκοιτίδας INVENT ICT

Η καινοτομία δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Είναι μία έννοια που μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα. Είναι στη φύση μας, άλλωστε, να ψάχνουμε νέους τρόπους για να κάνουμε πράγματα και να τα καλυτερεύουμε, δοκιμάζοντάς τα στην πράξη. Ο κόσμος θα ήταν τελείως διαφορετικός χωρίς τις σημαντικές καινοτομίες του πρόσφατος παρελθόντος, όπως είναι τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα και οι τηλεπικοινωνίες.

Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο ότι οι καινοτομίες κάθε μορφής έχουν θετική επίδραση στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων συνολικά και κατ’ επέκταση στις οικονομίες που τις περιβάλλουν. Σύμφωνα με τον ChrisFreeman, εξέχουσα μορφή των θεωρητικών της καινοτομίας, «η έλλειψη καινοτομίας ισοδυναμεί με θάνατο». Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν, για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα προηγμένο βιομηχανικά κράτος είναι η ικανότητά του να παράγει διαρκώς καινοτομικά προϊόντα.

Ωστόσο, η Ελλάδα, σύμφωνα με τοEuropeanInnovationScoreboard, βρίσκεται σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τις καινοτομικές επιδόσεις. Το 2016 κατέλαβε την 45η θέση παγκοσμίως και την 19η ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε., παρουσιάζοντας μέτρια καινοτομικά αποτελέσματα, μαζί με χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Κροατία. Αλλά και οι επιδόσεις της στους επιμέρους δείκτες δεν είναι καλές. Το εκπαιδευτικό σύστημα δε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας ανταγωνιστικής οικονομίας (καταλαμβάνουμε την τελευταία θέση), ενώ το 2014 μόλις το 0,84% του ΑΕΠ επενδύθηκε στην έρευνα. Τα ελληνικά Πανεπιστήμια εφαρμόζουν σημαντική έρευνα με μεγάλο πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η έρευνα αυτή είναι κατά κύριο λόγο βασική και όχι εφαρμοσμένη, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν εμπορικά αξιοποιήσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η πορεία αυτή μπορεί να αντιστραφεί με τη δημιουργία μιας επιχειρηματικότητας που θα στηρίζεται στην καινοτομία και τη γνώση. Μιας επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων που θα αναζωογονήσει την εγχώρια οικονομία και θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα της «ήπιας» καινοτομίας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια αναβαθμισμένη επιχειρηματικότητα σε όρους καινοτομίας είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια για τη χώρα μας. Τι είδους επιχειρηματικότητα, όμως, είναι αυτή, και πως μπορούμε να την ορίσουμε;

Η επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση ή αλλιώς η επιχειρηματικότητα καινοτομίαςπεριλαμβάνει την ανάπτυξη καινοτομιών μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης. Αποτελεί μια ειδική μορφή επιχειρηματικότητας που συνδέεται με την επονομαζόμενη Οικονομία της Γνώσης. Με την ύπαρξη μιας τέτοιας επιχειρηματικότητας η οικονομία μας θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές (για αρχή) χώρες και θα εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης, από την 22η θέση που κατέχει μέχρι τώρα για όλη την περίοδο 2008-2015 (growth performance).

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία αποτελεί η σύμπραξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, της θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού ID/GC στην ανάπτυξη και λειτουργία του INVENTICT, ενός εντατικού προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων που: α) συμβάλλει στη διαμόρφωση προϋποθέσεων ανάπτυξης του τομέα υψηλής τεχνολογίας της ελληνικής οικονομίας, β) στηρίξει έμπρακτα την ελληνική επιχειρηματικότητα, γ) παρέχει εκπαίδευση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων & στήριξη του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού με προστιθέμενη αξία, δ) βοηθάει στην προσπάθεια συγκράτησης της φυγής νέων επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό και ε) εξελίξει μία νέα επιχειρηματική κουλτούρα.

Επενδύοντας στον συνδυασμό των διαφορετικών αξιών που φέρνουν οι δημιουργοί του προγράμματος: την τεχνογνωσία και το επιστημονικό κύρος του ΕΜΠ, την εμπειρία των IDGC σε θέματα δικτύωσης και επικοινωνίας, τη συμμετοχή της ίδιας της αγοράς, με τη στήριξη όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες και να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες που τολμούν να σχεδιάσουν προϊόντα & υπηρεσίες, να παράξουν καινοτομίες σε τεχνολογίες αιχμής και να επιχειρήσουν εντός και εκτός της ελληνικής αγοράς.

Οι ομάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα αποτελούνται από νέους επιστήμονες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου -κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων- με την πλειονότητά τους να προέρχονται από τις σχολές του ΕΜΠ και των συνεργαζόμενων σχολών του προγράμματος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο Θράκης) και τα επιχειρηματικά σχήματα, με γνώμονα την τεχνολογία, δίνουν καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, ο αθλητισμός, το gaming, τα τρόφιμα, ο τουρισμός, η ναυτιλία, το εμπόριο.

Μια σημαντική διαφοροποίηση του προγράμματος είναι ότι τα επιχειρηματικά σχήματα λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το ΕΠΙ.νοώ σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο, σε θέματα υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων, βελγικό οργανισμό SO Kwadraat. Η υποστήριξη εξειδικεύεται σε θέματα δικτύωσης, καθοδήγησης και επιχειρηματικής επώασης. Συνεργαζόμενοι μέντορες και coaches από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο παρέχουν καθοδήγηση μέσω πρακτικών εργαλείων και παραδειγμάτων, αξιολογούν τα επιχειρηματικά σχέδια και συμβουλεύουν στον άξονα εξέλιξης και υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας.

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος επώασης στην τεχνολογική θερμοκοιτίδα Invent ICT μόλις ξεκίνησε με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους του ΕΜΠ ή αντίστοιχα μέλη των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών). Για την υποβολή αίτησης ένταξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://inventict.gr/apply/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο