Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Προκήρυξη Διαγωνισμού 2016 Βράβευσης Φοιτητών Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 10η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα μας αποσταλεί σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων.


Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:


Θέμα 1ο:
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2015: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις


Η ενασχόληση νέων επιστημόνων με το Κυπριακό συνεχίζει να αποτελεί και φέτος προτεραιότητα για το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Μετά από ένα κρίσιμο για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία 2014, το 2015 υπήρξε έτος εξελίξεων για το Κυπριακό. Η εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί ως επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας οδήγησε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επανένωση του νησιού, χωρίς ωστόσο η τουρκική στάση, που συνεχίζει να παίρνει τη μορφή ωμών παραβιάσεων της κυπριακής ΑΟΖ, να έχει στην ουσία μεταβληθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι στόχος Ελλάδας και Κύπρου πρέπει να παραμείνει η διαφύλαξη της ύπαρξης και ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο τερματισμός της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής που παραβιάζει τους σχετικούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Στις 12 Μαΐου 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε μια ιστορική απόφαση (Κύπρος κατά Τουρκίας, αρ. προσφυγής 25781/94), η οποία αποτελεί δικαίωση για τον κυπριακό ελληνισμό και καταδίκη του τουρκικού επεκτατισμού. Έμφαση επομένως θα πρέπει να δοθεί από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στην ανάλυση της (πολιτικής και νομικής) σημασίας αυτής της απόφασης, καθώς και στο γενικότερο ζήτημα της συμμόρφωσης της Τουρκίας προς τις καταδικαστικές γι’αυτήν αποφάσεις του ΕΔΔΑ σχετικά με παραβιάσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής στην Κύπρο.
Για το πρώτο αυτό θέμα του διαγωνισμού, θα απονεμηθούν στους/στις δύο φοιτητές/φοιτήτριες Πανεπιστημίου που θα γράψουν τις καλύτερες μελέτες:
● Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας.
● Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη.


Θέμα 2ο:
Επιτήρηση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων από τη Frontex και Δικαιώματα του Ανθρώπου


Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ζήτημα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ειδικά τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στα σύνορα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι προκλήσεις που συνδέονται με την εισροή προσφύγων και μεταναστών έχουν πυροδοτήσει πολιτικές και νομικές εξελίξεις σε ενωσιακό επίπεδο και έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Frontex δεσμεύεται, κατά την άσκηση της επιχειρησιακής της δραστηριότητας, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Κανονισμός 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 που ρυθμίζει τη λειτουργία της.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εντοπιστούν και αναλυθούν τα ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη δράση της Frontex σε ευρωπαϊκό έδαφος – αλλά ενδεχομένως και εκτός αυτού –. Επιπλέον, οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να εξετάσουν τυχόν δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών σε νομικό επίπεδο, αλλά και προοπτικές για αποτελεσματικότερη διαχείριση και φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης από τη Frontex, τηρουμένων των σχετικών υποχρεώσεών της από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Στις δύο καλύτερες μελέτες φοιτητών/φοιτητριών Πανεπιστημίου επί αυτού του θέματος θα απονεμηθούν:
● Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας.
● Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη.


Θέμα 3ο:
Τα κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση


Τα κοινωνικά δικαιώματα, παρότι κατοχυρώνονται στο ίδιο το Σύνταγμα αλλά και σε σημαντικά διεθνή και περιφερειακά κείμενα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουν δεχθεί και συνεχίζουν να δέχονται σημαντικά πλήγματα στην παρατεταμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σταθερό στην προσήλωσή του στην προστασία και διαφύλαξη όλων των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει επανειλημμένα διατυπώσει την ανησυχία του για την κανονιστική και ουσιαστική αποδυνάμωση των εν λόγω δικαιωμάτων και τον παρεπόμενο μη σεβασμό από το Κράτος των συνταγματικών και διεθνών υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν τύχει επαρκούς προστασίας στην Ελλάδα της κρίσης από εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα. Αφετηρία της παραπάνω έρευνας μπορεί να αποτελέσει η σημαντική πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 2287-90/2015), καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην προοπτική μιας διευρυμένης και πιο αποτελεσματικής προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να συνεξετασθεί ο ρόλος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός έχει ερμηνευθεί σε σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις δύο καλύτερες μελέτες φοιτητών Πανεπιστημίου επί αυτού του θέματος θα απονεμηθούν:
● Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας.
● Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη.
 

Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του Διεθνούς SummerSchoolΔικαιωμάτων του Ανθρώπου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2016 στο Στρασβούργο και οργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin.


Κάθε εργασία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
α) Έκταση 7-12.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, αλλά όχι της βιβλιογραφίας, ούτε του πίνακα περιεχομένων, ούτε – εάν υπάρχουν – του ευρετηρίου και των παραρτημάτων).
β) Γραμματοσειρά και διάστιχο στο κύριο κείμενο: TimesNewRoman 12 και διάστιχο 1,15.
γ) Γραμματοσειρά και διάστιχο στις υποσημειώσεις: TimesNewRoman 10 και διάστιχο μονό.
δ) Βιβλιογραφία και υποσημειώσεις.
ε) Πλήρη στοιχεία διαγωνιζόμενου/ης (ονοματεπώνυμο, emailκαι τηλέφωνο).
στ) Μορφή: σε wordή pdf, όχι σε άλλη μορφή.
ζ) Απαραίτητη η επισύναψη επικαιροποιημένου βιογραφικού σημειώματος διαγωνιζόμενου/διαγωνιζόμενης.


Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mfhr.grκαι σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 έως και τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 9.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.
Οι βραβεύσεις θα γίνουν στις αρχές Ιουνίου του 2016 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΙΜΔΑ.

Σχετική ιστοσελίδα www.mfhr.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο