Ίδρυμα Καρέλια: Τριάντα επτά (37) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017.

 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 2. Ναυτιλιακές Σπουδές

 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων

 4. Δημόσια Διοίκηση

 5. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 6. Αγροτική Οικονομία

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Θα χορηγηθούν είκοσι πέντε (25) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Regional Economics and Development

 2. Industrial Economics

 3. Shipping, Trade and Finance

 4. Business Administration

 5. Public Administration

 6. Environmental Economics

 7. Agricultural Economics

 

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.

 2. Να είναι ηλικίας έως 30 ετών.

 3. Να είναι απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή
  της αλλοδαπής σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης ή απόφοιτοι
  Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π., Πολυτεχνείο Κρήτης) και Πανεπιστημιακών
  Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής.

 4. Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8/10 (ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό
  Ίδρυμα του εξωτερικού).

 5. Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι
  έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία.

 6. Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης
  γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.

 7. Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία
  διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να
  είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.

 8. Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα,
  κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017.

 

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του
  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.

 2. Της αξιολογικής κατάταξης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού.

 3. Του έτους μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία.
  Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

 4. Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε
  φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.

 5. Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων.

 6. Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων.

 7. Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων
  της αίτησης ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων καθώς και για την κατανομή των υποτρόφων μεταξύ Masters και PhD, ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των υποψηφίων. Επίσης, προσπαθεί να επιτύχει την ευρύτερη διασπορά αυτών, τόσο στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όπου προέρχονται οι υποψήφιοι όσο και σε αυτά που έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν.

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/6/2016

www.kareliafoundation.org.gr

 

-------------

Όλες οι προκηρύξεις υποτροφιών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους φορείς.

Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για προκηρύξεις, νέα και πληροφορίες των μεταπτυχιακών που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/

Επίσης, κάνοντας register θα μπορείτε πολύ σύντομα να λαμβάνετε newsletter με όλες τις νέες προκηρύξεις υποτροφιών στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν!

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετε τον πιο πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

 

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα