Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

‘Ιδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή: Προκήρυξη μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού, έτους 2016-2017

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το τριακοστό δεύτερο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους: 

1. Πνευματική Ιδιοκτησία
2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Σχεδιασμός
3. Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 72.52.896 σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (09:00-17:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.goulandris.gr  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2016 (διεύθυνση: Π. Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα). 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών.


Εάν κάποιο από τα θέματα της προκήρυξης σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για την χορήγηση της υποτροφίας, παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Επιτροπής Υποτροφιών στο τηλέφωνο 210 72.52.896 προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής τα ακόλουθα δικαιολογητικά καθώς και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα συμβάλει στη χορήγηση της υποτροφίας:

1. Αίτηση προς την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής των Υποτροφιών του Ιδρύματος ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί υποτροφία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια στην αίτησή τους το θέμα της προκήρυξης για το οποίο ενδιαφέρονται.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά με φωτογραφία.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/των Πτυχίου/ων και τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.

4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα όλων των ετών.

5. Αντίγραφο εργασιών (δείγμα δουλειάς – portfolio).

6. Επιστολή/βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. (Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει έγκαιρα την απάντηση του/των Πανεπιστημίου/ων, μπορεί να αναφέρει ότι εκκρεμεί η απάντηση του Πανεπιστημίου/ων).

7. Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής σχολής όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

8. Φωτοαντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

9. Δύο (2) συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές του τελευταίου έτους είτε από συνεργάτες/εργοδότες τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να εσωκλείει στον φάκελό του σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στην πίσω όψη.

Σημείωση: Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε 5 αντίγραφα: 1 πρωτότυπο πακέτο δικαιολογητικών και 4 φωτοαντίγραφα αυτών. Η εργασία/portfolio θα γίνει μόνο σε δύο αντίτυπα. Οι συστατικές επιστολές εξαιρούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία Παπακωστοπούλου Αλεξάνδρα στο τηλ. 210 72.52.896.

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Οι υποτροφίες χορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένη χώρα ή Πανεπιστήμιο;

Α: Όχι. Ο υποψήφιος επιλέγει την χώρα και το Πανεπιστήμιο όπου θα πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του, εκτός εάν για το συγκεκριμένο έτος έχει προκαθοριστεί από την Επιτροπή στην σχετική προκήρυξη ο τόπος ή η σχολή.

 

Ε: Πόσες υποτροφίες χορηγούνται για κάθε θέμα της προκήρυξης;

Α: Μία. Σε περίπτωση όμως που κριθεί ότι για κάποιο από τα θέματα οι υποψηφιότητες δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό των Υποτροφιών, τότε για το συγκεκριμένο θέμα δεν χορηγείται υποτροφία.

 

Ε: Σε τί συνίσταται η υποτροφία;

Α: Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση μηνιαίου χρηματικού ποσού (1.200 ευρώ) το οποίο ο υπότροφος διαθέτει κατά την κρίση του.
Σε περίπτωση που ο υπότροφος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, το μηνιαίο ποσό των 1.200 ευρώ δίνεται στο νόμισμα της χώρας αυτής σύμφωνα με την ισοτιμία που θα ισχύει την ημερομηνία του πρώτου εμβάσματος.

 

Ε: Πώς γίνεται η επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή Υποτροφιών;

Α: Για την επιλογή των υποτρόφων, ο Κανονισμός των Υποτροφιών δεν προβλέπει εξετάσεις ή συνέντευξη.
Η επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή γίνεται βάση των δικαιολογητικών τα οποία υποβάλουν οι υποψήφιοι και ιδιαίτερα βάση της γενικής εικόνας που παρουσιάζει ο φάκελος του κάθε υποψήφιου.Ο βαθμός πτυχίου μπορεί να είναι καθοριστικός για την επιλογή ή όχι ενός υποψήφιου σε περίπτωση ισοψηφίας.

 

Ε: Με ποιό τρόπο υποβάλονται οι αιτήσεις;

Α: Για να θεωρηθεί μια αίτηση εμπρόθεσμη, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος τον φάκελό του στα γραφεία του Ιδρύματος το αργότερο μέχρι 29 Φεβρουαρίου (ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00).
Εάν ο υποψήφιος αδυνατεί να προσκομίσει ο ίδιος τον φάκελό του, μπορεί να τον ταχυδρομήσει. Σε αυτή την περίπτωση η σφραγίδα του ταχυδρομείου πρέπει να αναγράφει ως ημερομηνία αποστολής το αργότερο την 29η Φεβρουαρίου.

 

Ε: Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν κάποιο έντυπο για την αίτηση;

Α: Όχι. Οι υποφήφιοι πρέπει να συντάξουν μία αίτηση όπου θα αναφέρουν το θέμα της προκήρυξης για το οποίο ενδιαφέρονται. Η αίτηση μπορεί να είναι χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη.
Επίσης, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν εντός του ίδιου ακαδημαϊκού -έτους αίτηση για περισσότερα από ένα προκηρυχθέντα θέματα.

_________________________________________

Για να δείτε όλες τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/

Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο  facebook  θα ενημερώνεστε για όλες τις νέες προκηρύξεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο