Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation - ΕΜΑ) είναι το κύριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο αριστείας που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο την επιδίωξη της συνεχούς προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού μέσω της εκπαίδευσης, της εξειδικευμένης κατάρτισης και συνεργασίας για την έρευνα σε διεθνές επίπεδο, διαμέσου ενός δικτύου περιφερειακών συνεργατών. Η κύρια έδρα του Global Campus βρίσκεται στη Βενετία/Ιταλία, ενώ οι έδρες των περιφερειακών συνεργατών βρίσκονται στην Αργεντινή, την Αρμενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Λίβανο, τη Νότια Αφρική και την Ταϊλάνδη.

Το ΕΜΑ είναι ένα εντατικό ετήσιο ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκπαιδεύει κάθε χρόνο περίπου 90 πτυχιούχους στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Ιδρύθηκε το 1997 χάρη στο όραμα 10 πρωτοπόρων Πανεπιστημίων και είναι το παλαιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το ΕΜΑ βασίζεται στη συμμετοχή 42 Πανεπιστημίων και Κέντρων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει μια προσέγγιση στη μάθηση, η οποία είναι προσανατολισμένη στην πράξη και συνδυάζει νομικές, πολιτικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Πρόκειται για διεπιστημονικό Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, φροντιστήρια, συνεδρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, άσκηση με επίσκεψη στο πεδίο (field trip) και ατομική έρευνα.
Το ΑΠΘ είναι, διά της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ, ένα από τα ιδρυτικά Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Διάρθρωση του Προγράμματος & Στοιχεία για το Δίπλωμα

Το ακαδημαϊκό έτος του European Master's Programme in Human Rights and Democratisation (EMA) διαιρείται στα ακόλουθα δομικά στοιχεία:

  • Πρώτο εξάμηνο – από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο στη Βενετία (Lido), Ιταλία (50% του συνολικού βαθμού, αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS)
  • Δεύτερο εξάμηνο – από Φεβρουάριο έως Ιούλιο σε ένα από τα 42 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, με την προϋπόθεση οι φοιτητές να βρίσκονται σε άλλη χώρα από τη δική τους (15% του συνολικού βαθμού, αντιστοιχεί σε 9 μονάδες ECTS)
  • Διατριβή – έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή και υποβολή της διατριβής σε ένα από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια, αποφοίτηση τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο στη Βενετία, Ιταλία (35% του συνολικού βαθμού, αντιστοιχεί σε 21 μονάδες ECTS)

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και της μεταπτυχιακής διατριβής, οι φοιτητές λαμβάνουν το ʺΕυρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (επιπέδου Master) στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμόʺ, το οποίο αντιστοιχεί σε 60 μονάδες ECTS. Το πτυχίο απονέμεται από κοινού από τα Πανεπιστήμια του δικτύου GC/EMA που έχουν επικυρώσει τη σχετική Συμφωνία (Joint Degree Agreement).

Με τη λήψη του Διπλώματος αυτού δημιουργούνται για την πλειονότητα των αποφοίτων δυνατότητες εργασίας σε οργανισμούς σχετικούς με τα δικαιώματα του ανθρώπου (κυβερνητικούς ή μη-κυβερνητικούς, διεθνείς ή εθνικούς) είτε στα Γραφεία των οργανισμών, είτε και σε αποστολές πεδίου (παρακολούθηση εκλογικών διαδικασιών, παρακολούθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνείς συνεργασίες). Ένας αριθμός αποφοίτων ασχολούνται με δραστηριότητες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών της χώρας τους ή εργάζονται σε διεθνή ιδρύματα. Ορισμένοι απόφοιτοι ακολουθούν περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές και έρευνα ενώ κάποιοι είναι πλέον εκπρόσωποι του ΕΜΑ σε μερικά από τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Κατά τα προηγούμενα χρόνια, το Global Campus έχει διευκολύνει την είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας στον τομέα που αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου μέσω δύο επιτυχημένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης: το EMA Internship Programme και το GC EU-UN Fellowship Programme.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Το ΕΜΑ είναι ανοιχτό στους πολίτες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι τα εξής: η ακαδημαϊκή ικανότητα και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η σχετική με το αντικείμενο ακαδημαϊκή εργασία, παρακολούθηση μαθημάτων ή δημοσιεύσεις, η σχετική πρακτική εμπειρία, τα κίνητρα συμμετοχής και η γλωσσική επάρκεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο υψηλών προδιαγραφών σε πεδίο σχετικό με τα δικαιώματα του ανθρώπου –όπως το Δίκαιο, οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες– που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 180 μονάδες ECTS (Bachelor/Γενικό Πτυχίο). Η αποδεδειγμένη επάρκεια στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα (τουλάχιστον επιπέδου Β2). Ειδικότερα γίνονται δεκτά τα πτυχία IELTS 6+, TOEFL 80+ και εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge (με ελάχιστη βαθμολογία 169-175), τα οποία θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε χρόνο όχι παραπάνω από τρία έτη πριν την έναρξη του προγράμματος ΕΜΑ. Χρήσιμη, επίσης, θεωρείται η πρακτική εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν την τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία τους. Η τελική αποδοχή τους στο ΕΜΑ θα είναι δυνατή, εφόσον προσκομίσουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη λήψη του πτυχίου τους (μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021).

Δίδακτρα και δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης

Για τη συμμετοχή στο ΕΜΑ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τα δίδακτρα μαζί με το κόστος εγγραφής είναι 5.650 ευρώ που καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του European Master:
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/prospective-students/how-to-apply.html

Τα δίδακτρα καλύπτουν τα ακόλουθα: το σύνολο των μαθημάτων του ΕΜΑ, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου εξαμήνου, το διδακτικό υλικό του πρώτου εξαμήνου, την ενισχυτική διδασκαλία, την πρόσβαση στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του Global Campus, τα γεύματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εξετάσεων (του πρώτου εξαμήνου), την ατομική πρόσβαση στο κλειστό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) του Προγράμματος, τη χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών και του χώρου ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο), καθώς και την επίσκεψη στο πεδίο (field trip) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Το Global Campus of Human Rights δεν προσφέρει πλήρεις υποτροφίες. Μόνο ένας μικρός αριθμός φοιτητών μπορεί να επωφεληθεί από μία περιορισμένη οικονομική υποστήριξη με τη μορφή μερικής συμβολής που αφορά το κόστος διαβίωσης και/ή με ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, δηλώνοντας με σαφήνεια το αίτημά τους στη φόρμα της αίτησης συμμετοχής. Το Global Campus of Human Rights διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει το ποσό της κάθε συνεισφοράς και τα κριτήριά της.

Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα διαβίωσης και διαμονής τους στη Βενετία (υπολογίζονται σε τουλάχιστον 850 ευρώ το μήνα). Για το δεύτερο εξάμηνο του ΕΜΑ οι φοιτητές έχουν την ευθύνη για όλες τις ενέργειες σχετικά με την στέγασή τους. Τα έξοδα διαμονής ποικίλουν επειδή εξαρτώνται από τον προορισμό του δευτέρου εξαμήνου, λόγω των διαφορών στο κόστος διαβίωσης σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση on-line και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της έτοιμης φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του EMA.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε συνεχή βάση, ως εξής:


Προθεσμία αιτούντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούντων για υποτροφίες: 15 Φεβρουαρίου 2021
Προθεσμία αυτοχρηματοδοτούμενων αιτούντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 19 Απριλίου 2021

 Η on-line αίτηση για το Πρόγραμμα γίνεται μέσω του συνδέσμου https://apply.gchumanrights.org/
 
 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
 
https://gchumanrights.org/education/regional-programmes/ema/about.html
E-mail (Γραμματεία του ΕΜΑ): ema.secretariat@gchumanrights.org

Έδρα Unesco στο ΑΠΘ: 
Τ.Θ. 48, 541 24 Θεσσαλονίκη, Τηλ.& φαξ: 2310 995311/997361
e-mail: unescochair_edu@auth.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο