Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκδημοκρατισμό (EMA)

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s in Human Rights and Democratisation - Ε.ΜΑ) διευθύνεται από το ομώνυμο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation - EIUC) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου, σε επίπεδο θεωρίας και πράξης, με σπουδές που διεξάγονται στη Βενετία και σε ένα –κατ’ επιλογήν– από τα 41 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Α.Π.Θ. είναι, διά της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ., ένα από τα 15 ιδρυτικά Α.Ε.Ι. και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα αυτό εγκαινιάστηκε το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998. Είναι ένα εντατικό ετήσιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, το οποίο εκπαιδεύει κάθε χρόνο περίπου 100 επαγγελματίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού και παρέχει στους αποφοίτους εμπειρία πρακτικής εργασίας. Είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που αντανακλά τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ανάπτυξης. Τα αντικείμενα διδασκαλίας προέρχονται από τα επιστημονικά πεδία των διεθνών σχέσεων, του δικαίου, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της ανθρωπολογίας, της πολιτικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας.

Αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι η βάση για μια επιτυχή σταδιοδρομία, σε οργανισμούς εθνικούς και διεθνείς, κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη  κυβερνητικούς, καθώς και σε ακαδημαϊκά πλαίσια που ειδικεύονται στα δικαιώματα του ανθρώπου και τον εκδημοκρατισμό.

Κάθε χρόνο επιλέγονται περί τους 100 πτυχιούχους από όλο τον κόσμο για να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα και να υπηρετήσουν, στη συνέχεια, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να διδαχθούν από κορυφαίους πανεπιστημιακούς δασκάλους, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Η.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, κ.ά.

 

Διάρθρωση Προγράμματος

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα: κατά το πρώτο εξάμηνο (από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο) τα μαθήματα διεξάγονται στη Βενετία (Lido), ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο (από Φεβρουάριο έως Ιούλιο), οι φοιτητές μετακινούνται σε ένα από τα 41 συμμετέχοντα πανεπιστήμια – με την προϋπόθεση να βρίσκεται σε άλλη χώρα από τη δική τους – για να παρακολουθήσουν μαθήματα σε εξειδικευμένο τομέα της επιλογής τους και να αναλάβουν, υπό την εποπτεία ενός καθηγητή, έρευνα που οδηγεί στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής τους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων και της μεταπτυχιακής διατριβής οδηγεί στη λήψη του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διπλώματος (επιπέδου Master) στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό, το οποίο απονέμεται από κοινού από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια που έχουν επικυρώσει τη σχετική Συμφωνία (Joint Degree Agreement).

Με τη λήψη του Διπλώματος αυτού δημιουργούνται για την πλειονότητα των αποφοίτων δυνατότητες εργασίας σε οργανισμούς (κυβερνητικούς ή μη- κυβερνητικούς, διεθνείς ή εθνικούς), καθώς και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Προγράμματος αξιοποιούνται σε αποστολές στο πεδίο ή στη χώρα τους σε σχετικές θέσεις σε υπουργεία π.χ. Υπ.Εξ. ή εθνικές σε Μ.Κ.Ο. Το EIUC συμβάλλει στην είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, στον τομέα που αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, μέσω επιτυχημένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Το Ε.ΜΑ είναι ανοιχτό στους πολίτες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι τα εξής: η ακαδημαϊκή ικανότητα και το υπόβαθρο, η εμπειρία, το κίνητρο και η γλωσσική επάρκεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο υψηλού επιπέδου σε πεδίο σχετικό με τα δικαιώματα του ανθρώπου –όπως το δίκαιο, οι κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές επιστήμες- και να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 180 μονάδες ECTS. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να προσκομίσουν μια τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία. Η ενδεχόμενη αποδοχή τους στο Ε.ΜΑ θα είναι δυνατή μόνο εφόσον έχουν αποδεδειγμένα επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους (προθεσμία: 31 Αυγούστου 2016).

Όλοι οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι ενός πτυχίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν, με την αποδοχή τους στο Πρόγραμμα, μια "δήλωση αξίας" (declaration of value) του πτυχίου τους. Οι υποψήφιοι εκτός Ε.Ε. υποχρεούνται, επιπλέον, να αποκτήσουν φοιτητική βίζα η οποία να ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2017).

 Επίσημες γλώσσες εργασίας του Ε.ΜΑ είναι η αγγλική και η γαλλική. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Αν και δεν προαπαιτείται, η ικανότητα κατανόησης διαλέξεων και ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων στη γαλλική γλώσσα, αποτελεί σαφές πλεονέκτημα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Χρήσιμη, επίσης, θεωρείται η πρακτική εμπειρία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διακυβερνητικούς, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Δίδακτρα και δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης

Για τη συμμετοχή στο Ε.ΜΑ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, έχουν οριστεί δίδακτρα ύψους 4.900 ευρώ, κόστος εγγραφής αξίας 150 ευρώ και δαπάνη διοικητικής προώθησης της αίτησης 50€ (το ποσό αυτό καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψήφιους προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής τους και η καταβολή του γίνεται online, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του European Master: http://eiuc.org/education/ema/becoming-an-ema-student/how-to-apply.html  

Τα δίδακτρα καλύπτουν τα ακόλουθα: το σύνολο των μαθημάτων του Ε.ΜΑ, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου εξαμήνου, το διδακτικό υλικό του πρώτου εξαμήνου, την ενισχυτική διδασκαλία, την πρόσβαση στην εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του EIUC, την ατομική πρόσβαση στο κλειστό πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) του Προγράμματος, τη χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών και του χώρου ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο), και την επίσκεψη στο πεδίο (field trip) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Ένας περιορισμένος αριθμός φοιτητών θα επωφεληθεί μιας οικονομικής ενίσχυσης η οποία συνίσταται σε μερική συμβολή για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης ή/και σε μερική ή ολική απαλλαγή από τα δίδακτρα. Αν η λήψη οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός υποψηφίου στο Ε.ΜΑ, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν, στον παραπάνω σύνδεσμο της Online αίτησης συμμετοχής, την επιλογή Step 2 και από εκεί να οδηγηθούν στον σχετικό σύνδεσμο: http://eiuc.org/education/ema/apply-to-ema-with-financial-aid.html

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι το Ε.ΜΑ δεν παρέχει πλήρεις υποτροφίες. Οι φοιτητές φέρουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους, πριν από την άφιξή τους στη Βενετία (υπολογίζονται σε τουλάχιστον 850 ευρώ το μήνα). Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για τη στέγασή τους, τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου στη Βενετία (όπου ωστόσο μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια, εφόσον το επιθυμούν), όσο και κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σε ένα από τα 41 συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση Online μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά και να την υποβάλουν, το συντομότερο δυνατό, μέσω της έτοιμης φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του E.MA.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, σε συνεχιζόμενη βάση, σε δύο κύκλους:

Προθεσμία πρώτου κύκλου: 15 Ιανουαρίου 2016

Προθεσμία δεύτερου κύκλου: 15 Μαρτίου 2016

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα έντυπα της αίτησης και τα στοιχεία επικοινωνίας των 41 συμμετεχόντων Πανεπιστημίων, καθώς και για το Πρόγραμμα και τους καθηγητές που διδάσκουν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://eiuc.org/education/ema

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Ε.ΜΑ ή/και με οποιοδήποτε από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.

Από την Έδρα UNESCO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη τηλέφωνα & φαξ: 2310-995311 / 997361 e-mail: dipeace@psy.auth.gr

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο