Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επικείμενη προκήρυξη των 4 μεταπτυχιακών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι έχουν ήδη εγκριθεί από την Σύγκλητο του Α.Π.Θ. τα 4 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) υπό την ευθύνη του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και πιο συγκεκριμένα:

  • ΠΜΣ: "Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές"
  • ΠΜΣ: "Πολιτική Θεωρία"
  • ΠΜΣ: "Πολιτική ανάλυση"
  • Διατμηματικό ΠΜΣ: "Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη" του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Αναμένεται εντός του Ιουνίου η δημοσίευση της θεσμοθέτησης τους στο ΦΕΚ ώστε να δημοσιευτεί η προκήρυξη τους με αναμενόμενη έναρξη μαθημάτων τον προσεχή Οκτώβριο.

Οι γενικές κατευθύνσεις των μεταπτυχιακών είναι οι εξής:

 

ΠΜΣ: "Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές"

Επιστημονικός σκοπός: Η μελέτη της πολιτικής ιστορίας ως προϋπόθεση και βάση για την ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση σύγχρονων συγκρούσεων, πολέμων και γεωπολιτικών καταστάσεων και ανατροπών. Η συγκριτική ανάλυση των στρατηγικών σχεδιασμών της εποχής μας στη βάση ιστορικών προηγούμενων.

Στόχος προγράμματος: Απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και αναβάθμιση της κατανόησης της δημιουργίας και της εξέλιξης γεωπολιτικών συστημάτων στη βάση της μελέτης ιστορικών προηγούμενων.

 

ΠΜΣ: «Πολιτική θεωρία»

Επιστημονικός σκοπός: Εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία και τη συστηματική παρουσίαση της θεωρητικής παραγωγής των φιλοσόφων και στοχαστών που σκέφτηκαν και έγραψαν περί της πολιτικής και περί του πολιτικού στοιχείου.

Στόχος προγράμματος: Απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και αναβάθμιση της κατανόησης των νέων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών από μια θεωρητική και ερμηνευτική σκοπιά.

 

ΠΜΣ: «Πολιτική ανάλυση»

Επιστημονικός σκοπός: Εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που συμμετέχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό.

Στόχος προγράμματος: Απόκτηση νέων επιστημονικών γνώσεων αλλά και αναβάθμιση της κατανόησης των νέων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών από μια θεωρητική και ερμηνευτική σκοπιά.

 

Διατμηματικό ΠΜΣ: «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Επιστημονικός σκοπός: Εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση για τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα, την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα, τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών.

Στόχος προγράμματος: Διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αναλύουν και να υποστηρίζουν την αναμόρφωση και αναγέννηση των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και τη διαμόρφωση συνεργατικών και συμμετοχικών θεσμών.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο