Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στον Εναλλακτικό Τουρισμό σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Βόλο. 

Tο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου Rutgers σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, δηλαδή 296 διδακτικές ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμένης δίμηνης πρακτικής άσκησης επιλεγμένων καταρτιζόμενων με τις καλύτερες επιδόσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α’εξάμηνο
Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι τα εξής:

 1. Εισαγωγή στις Εναλλακτικές και Βιώσιμες Τάσεις του Τουρισμού
  Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τους διάφορους τύπους του εναλλακτικού και ειδικού ενδιαφέροντος τουρισμού και να συνειδητοποιήσουν τη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, να διερευνηθούν οι εθνικές και οι διεθνείς περιπτωσιολογικές μελέτες, καθώς και να επισημανθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για τους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμού.
   
 2. Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών
  Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές αρχές ανάπτυξης και τη διαχείριση στρατηγικών εξυπηρέτησης επισκεπτών/πελατών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των προσδοκιών των τουριστών με δημιουργία πακέτων δραστηριοτήτων ανάλογα με τους προορισμούς.
   
 3. Νομικό Πλαίσιο και Δεοντολογία στον Τομέα του Τουρισμού και των Ταξιδιών
  Μέσα από αυτή την ενότητα οι μαθητές κατανοούν το τουριστικό και ταξιδιωτικό δίκαιο και μελετούν τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία.
   
 4. Ψυχολογία και Συμπεριφορά του Επισκέπτη
  Στόχοι της εκπαιδευτικής ενότητας είναι: α) να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην έρευνα της συμπεριφοράς των ταξιδιωτών/επισκεπτών και στην ανάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και β) να διασαφηνίσει τους τρόπους με τους οποίους η παρακίνηση και το κοινωνικοοικονομικό και φυσικό περιβάλλον μπορούν να συνδυαστούν κατά το στάδιο του σχεδιασμού εναλλακτικών εμπειριών τουρισμού ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.   
   
 5. Ηγεσία και Επικοινωνία
  Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικής διοίκησης, όπως η διαχείριση ανθρώπινων συμπεριφορών (π.χ. δυναμική των ομάδων, επικοινωνία), η ηγεσία, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων για την καλύτερη παροχή εναλλακτικών /υπαίθριων τουριστικών εμπειριών.
   
 6. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εναλλακτικού Τουρισμού
  Το αντικείμενο του μαθήματος στοχεύει στο μάρκετινγκ εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σκοπός των διαλέξεων είναι η κατανόηση των λειτουργιών του μάρκετινγκ εφαρμοσμένες στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η εμβάθυνση σε θέματα έρευνας και ανάλυσης της αγοράς του τουρισμού και η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης για την βελτίωση/ ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μέσα από εφαρμοσμένες τεχνικές και ερευνητικά εργαλεία θα καταστούν ικανοί να κατανοούν το μείγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά πλάνα προώθησης μίας επιχείρησης καθώς και να σχεδιάζουν το περιβάλλον μίας υπηρεσίας στον τουρισμό.

Β' εξάμηνο

 1. Χρηματοοικονομικά, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση
  Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες στο σχεδιασμό, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, κοστολόγηση υπηρεσιών με λογικά και βιώσιμα ποσοστά κέρδους και τη λήψη ενημερωμένων εμπορικών αποφάσεων στη βιομηχανία του εναλλακτικού τουρισμού.
   
 2. Διαβίωση στη φύση (άγρια και μη): Εμπεριέχει πεζοπορία, ορειβασία, διαβίωση σε σκηνές, backpacking (και τις 4 εποχές)
  Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τα πρακτικά και θεωρητικά στοιχεία των βασικών δεξιοτήτων γύρω από τα ταξίδια και διαβίωση στηφύση, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για προσωπική ετοιμότητα και φροντίδα, αλλά και του σχεδιασμού του ταξιδιού από τους επαγγελματίες που θα εκτελέσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Με στόχο να έχουν μια καθαρή και πιο συγκεκριμένη αντίληψη των δεξιοτήτων του οδηγού/εκπαιδευτή, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες που θα διοργανωθούν σύμφωνα με τις αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).
   
 3. Δραστηριότητες σε υγρό περιβάλλον/ αλμυρό ή γλυκό νερό: ποτάμια, καταρράκτες, λίμνες, θάλασσα (Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο)
  Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους μαθητές την απαραίτητη γνώση των διάφορων αθλητικών δραστηριοτήτων στον υγρό χώρο με στόχο να σχεδιάσουν, αξιολογήσουν και εκτελέσουν δραστηριότητες στο υδάτινο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιο καγιάκ, καγιάκ ποταμού και ορμητικών νερών, καταβάσεις ποταμών με φουσκωτή λέμβο (rafting), καταβάσεις φαραγγιών (canyoning), κτλ). Οι μαθητές θα αποκτήσουν βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και τεχνικές σχετικά με τον υδάτινο αθλητισμό ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, να είναι ενημερωμένοι για τις βασικές αρχές των σπορ υγρού στοιχείου, καθώς και δεξιότητες προστασίας και ασφάλειας. Η βιωματική αυτή εμπειρία θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους οδηγούς/εκπαιδευτές με τους οποίους θα συνεργαστούν και να λαμβάνουν υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους στη φάση σχεδιασμού. Η μαθησιακή διαδικασία θα ανταποκρίνεται στις αρχές της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας και Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΕΣΕΦ-ΣΟΕ)
   
 4. Γαστρονομικός Τουρισμός
  Η ενότητα αυτή θα εισάγει τους μαθητές στη σχέση μεταξύ φαγητού/ποτού, γαστρονομίας και τουρισμού και το ρόλο τους στην αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
   
 5. Αγροτουρισμός: Αρχές και Πρακτικές
  Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να επιτρέψει στους μαθητές να συνθέσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αγροτουριστικής εμπειρίας, συμπεριλαμβάνοντας κατάλληλες προ και μετά την επίσκεψη βιωματικές διαδικασίες.

Τρόπος διδασκαλίας:
Τα 6 πρώτα μαθήματα είναι κατά κύριο λόγο θεωρητικά, διάρκειας 24 διδακτικών ωρών το κάθε ένα. Η ενότητα «Δημιουργία Τουριστικών Εμπειριών» περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Τα τελευταία 4 μαθήματα είναι εφαρμοσμένα, με 16 ώρες θεωρία και 16 πρακτική, σε συνεργασία με τοπικούς εξωτερικούς συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου. Οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται μέσω εργασιών και ατομικών ή ομαδικών πρότζεκτ.

Αριθμός ωφελουμένων
Θεσσαλονίκη: 50 άτομα ετησίως για 3 έτη
Βόλος: 25 άτομα ετησίως για 3 έτη
Ιωάννινα: 25 άτομα ετησίως για 3 έτη

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι νέοι (κάτω των 40 ετών), απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης μια ξένης γλώσσας και να ενδιαφέρονται είτε να εργαστούν είτε να επιχειρήσουν στο τομέα του εναλλακτικού τουρισμού.  

Αιτήσεις
Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.
Σημείωση: Πριν συμπληρώσετε την αίτηση, πρέπει να εκτυπώσετε και να υπογράψετε το αρχείο που αφορά στην ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θα βρείτε εδώ και στη συνέχεια να μας το αποστείλετε στο abello@afs.edu.gr. Παρακαλώ σημειώστε πως για να γίνει δεκτή η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύετε από το παραπάνω αρχείο.

Πληροφορίες
2310 492 848
abello@afs.edu.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο