Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη για 6 προπτυχιακά και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλονται αποκλειστικά on-line μέσω του ιστότοπου του ΕΑΠ από 1η Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου. Οι οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΕΑΠ από 1η Νοεμβρίου. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη και τις διαθέσιμες θέσεις σε κάθε πρόγραμμα. Διευκρίνηση: Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ- Wroclaw, οι θέσεις είναι 350. Στην πραγματικότητα 350 θέσεις αφορούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA-Διοικηση Επιχειρήσεων του ΕΑΠ και 100 θέσεις στο Κοινό Μεταπτυχιακό ΕΑΠ -Wroclaw. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 6 προπτυχιακά και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ:

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.253.1/147955/Β6 (ΦΕΚ 2569Β’/26‐9‐2014) Υπουργική Απόφαση για  τα  Προπτυχιακά  και  την  υπ’αριθ.  159789/Β7 (ΦΕΚ  2731  Β΄/13‐10 2014)  Υπουργική  Απόφαση  για  τα  Μεταπτυχιακά Προγράμματα, προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015‐2016, 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών: 

 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
1.  Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200 θέσεις) 
2.  Πληροφορική (900 θέσεις) 
3.  Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις) 
4.  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1100 θέσεις) 
5.  Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις) 
6.  Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90 θέσεις) 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   
1.  Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ- Wroclaw (350 θέσεις) 
2.  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390 θέσεις) 
3.  Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395 θέσεις) 
4.  Τραπεζική (455 θέσεις) 
5.  Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400 θέσεις) 
6.  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140 θέσεις) 
7.  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (120 θέσεις) 
8.  Διασφάλιση Ποιότητας (370 θέσεις) 
9.  Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85 θέσεις) 
10.  Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320 θέσεις) 
11.  Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100 θέσεις) 
12.  Διαχείριση Αποβλήτων (280 θέσεις) 
13.  Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30 θέσεις) 
14.  Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις) 
15.  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (60 θέσεις) 
16.  Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90 θέσεις) 
17.  Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (90 θέσεις) 
18.  Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις) 
19.  Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (60 θέσεις) 
20.  Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30 θέσεις) 
21.  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120 θέσεις) 
22.  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45 θέσεις) 
23.  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (70 θέσεις) 
24.  Σπουδές στην Εκπαίδευση (700 θέσεις) 
25.  Εκπαίδευση Ενηλίκων (215 θέσεις) 
26.  Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις) 
 
 
•  Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  
•  Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2015. 
•  Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση)
•  Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Καλούνται, επίσης,  προτού  υποβάλουν  αίτηση,  να  βεβαιωθούν  ότι  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  εισαγωγής  στο  πρόγραμμα σπουδών  της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο www.eap.gr. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.  
 
Η υποβολή των  αιτήσεων θα  γίνει απο κλειστικά  μέσω του  διαδικτύου από την 1η  Νοεμβρίου 2014 έως τη 10η  Δεκεμβρίου 2014
 
Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών αλλά και για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση. Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή ΤΕΙ και αντίστροφα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων. 
   
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο  Αριστοτέλους  18,  Περιβόλα  Πατρών  (κτίριο Διοίκησης).  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  με  δική  τους  ευθύνη  να αναζητήσουν  τα  αποτελέσματα  της  κλήρωσης  (www.eap.gr  /  έλεγχος  σειράς  κατάταξης).  Επιπλέον,  τα αποτελέσματα  της κλήρωσης θα είναι στη διάθεση του Τύπου. Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23 ο  έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2014. 
 
Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (κατηγορίες Α και Β) καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κλήρωση ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους. Καλούνται επίσης όλοι οι παραπάνω, με δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα, να τα συμπληρώσουν  και  να  τα  ταχυδρομήσουν  στο  Ε.Α.Π.  το  αργότερο  έως  και  την  Παρασκευή  16  Ιανουαρίου  2015 (αποκλειστική προθεσμία).  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 10η Δεκεμβρίου 2014, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας,  την  ημερομηνία  απόκτησης  του  τίτλου  ή  της  ισοτιμίας  ή/και  αντιστοιχίας  του  τίτλου  σπουδών  σας  καθώς  και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών. 
 
Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την εγγραφή των φοιτητών θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου
 
Όσοι υποψήφιοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης καθώς  και  για  την  άντληση  των  απαραίτητων  για  την εγγραφή  τους  εντύπων  θα  μπορούν  να  εξυπηρετούνται,  από  τις  7 Ιανουαρίου έως και τις 16 Ιανουαρίου 2015, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. 

  • Για να δείτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα προγράμματα του ΕΑΠ πατήστε εδώ
  • Για το Κοινο MBA ΕΑΠ- Wroclaw πατήστε εδώ
  • Για να δείτε τα στατιστικά εισαγωγής στο ΕΑΠ το έτος 2014-2015 πατήστε εδώ
  • Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. 2015-2016 εδώ
  • Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών - ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εδώ
  • Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών - Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εδώ

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο