Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα/Κύπρο και εξωτερικό από την HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει αριστούχους Έλληνες και Κύπριους φοιτητές που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν σε τομείς σχετικούς με τη δραστηριότητα ενός από τους κορυφαίους ενεργειακούς Ομίλους της Ευρώπης.

Παρέχοντας υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε εγχώρια και διεθνή πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους, η HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει την αριστεία εμπράκτως, ενισχύει τη νέα γενιά ουσιαστικά και δίνει ώθηση και ενέργεια σε όσους φοιτητές έχουν επιδείξει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις, αφοσίωση στις σπουδές τους και προσήλωση στους στόχους τους.

Έχεις ελληνική υπηκοότητα;

Η HELLENiQ ENERGY προσφέρει σε αριστούχους φοιτητές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας, του Περιβάλλοντος και της Πληροφορικής.

Θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες για σπουδές πλήρους φοίτησης με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 • Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας
 • Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Τομέας Επιστημών Περιβάλλοντος
 • Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

Οι υποτροφίες συνίστανται στην κάλυψη διδάκτρων έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).

Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του χρόνου σπουδών που καθορίζεται από τον ελάχιστο χρόνο σπουδών, που καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Η μέγιστη χρονική διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα δύο έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. Να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 2. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 30ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1993). Οι υποψήφιοι με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 32ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1991).
 3. Να είναι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Να κατέχουν πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με ελάχιστη βαθμολογία 8/10 ή πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού με βαθμό αντίστοιχο του «Άριστα».
 5. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής.
 6. Να έχουν γραπτή προσφορά θέσης από το πανεπιστήμιο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θέλουν να παρακολουθήσουν ή να είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Η επιστολή αποδοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 31η Μαΐου 2024. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη παρακολουθούν/έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος μεταπτυχιακών σπουδών 2ετούς διάρκειας και έχουν αριστεύσει στις μέχρι τώρα εξετάσεις των μαθημάτων του 1ου έτους.
 7. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης, επαρκή για την ολοκλήρωση των επιδιωκόμενων σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2024.
 8. Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στον Όμιλο και τις θυγατρικές του εταιρείες, καθώς και συγγενών πρώτου βαθμού αυτών.
 9. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.
 10. Η ημερομηνία έναρξης υποτροφίας καθορίζεται από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
 11. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 20η Μαΐου 2024, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://scholarships.helleniqenergy.gr/.

Κάνε Αίτηση

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη του Προγράμματος


Έχεις κυπριακή υπηκοότητα;

Η ΕΚΟ CYPRUS LIMITED, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του προγράμματος “Proud of Youth”, τη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές, για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Οι υποτροφίες προσφέρονται μέσω του Ιδρύματος EKO CYPRUS LIMITED SCHOLARSHIPS FOUNDATION και στοχεύουν στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας, του Περιβάλλοντος και της Πληροφορικής.

Μέσω του προγράμματος υποτροφιών θα χορηγηθούν έως 10 υποτροφίες για σπουδές πλήρους φοίτησης με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε πανεπιστήμια της Κύπρου, Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 • Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας
 • Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Τομέας Επιστημών Περιβάλλοντος
 • Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. Να έχουν Κυπριακή υπηκοότητα και κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των τριών (3) ετών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, να είχαν νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία και να συνεχίζουν να διαμένουν σε αυτή κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης τους.
 2. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 30ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1993). Οι υποψήφιοι με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 32ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1991).
 3. Να είναι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή κυπριακών πανεπιστημίων αναγνωρισμένων από την Κυπριακή Δημοκρατία ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Να κατέχουν πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή Κυπριακό Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία με ελάχιστη βαθμολογία 8/10 ή πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού με βαθμό αντίστοιχο του «Άριστα».
 5. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής.
 6. Να έχουν γραπτή προσφορά θέσης από το πανεπιστήμιο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θέλουν να παρακολουθήσουν ή να είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Η επιστολή αποδοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 31η Μαΐου 2024. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι ήδη παρακολουθούν/έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος μεταπτυχιακών σπουδών 2ετούς διάρκειας και έχουν αριστεύσει στις μέχρι τώρα εξετάσεις των μαθημάτων του 1ου έτους.
 7. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης, επαρκή για την ολοκλήρωση των επιδιωκόμενων σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2024.
 8. Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στον Όμιλο και τις θυγατρικές του εταιρείες, καθώς και συγγενών πρώτου βαθμού αυτών.
 9. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.
 10. Η ημερομηνία έναρξης υποτροφίας καθορίζεται από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
 11. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 20η Μαΐου 2024, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο εδώ.
 12. Να μην λαμβάνουν ή λάβουν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής περιόδου για την οποία θα λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα Υποτροφιών της EKO CYPRUS LIMITED οποιαδήποτε άλλη υποτροφία ή και δωρεά ή και βοήθημα ή και οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση από άλλη εταιρεία.

Ο μέγιστος αριθμός χορήγησης υποτροφιών για τα πανεπιστήμια της Κύπρου ανέρχεται στις πέντε (5) και το ποσό ανά υποτροφία ανέρχεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) το μέγιστο.
Ο μέγιστος αριθμός χορήγησης υποτροφιών για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού ανέρχεται στις πέντε (5) και το ποσό ανά υποτροφία ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) το μέγιστο.

Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του χρόνου σπουδών που καθορίζεται από τον ελάχιστο χρόνο σπουδών, που καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Η μέγιστη χρονική διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα δύο έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Κάνε Αίτηση

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη του Προγράμματος.

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://scholarships.helleniqenergy.gr/

 

--------------------

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους φορείς στη σελίδα www.eduguide.gr/ypotrofies. Μπορείτε να “φιλτράρετε” τις υποτροφίες ανάλογα με το αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων!

 • Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για  όλες τις νέες προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/

 • Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​
 • Από την κεντρική μας σελίδα www.eduguide.gr μπορείτε να εξερευνήσετετον πιο πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Κατεβάστε το app του eduguide.gr!

Eνημερωθείτε πρώτοι για κάθε σημαντικό νέο, εκδήλωση ή νέα προκήρυξη γύρω από το αντικείμενο σπουδών σας!
Κατεβάστε δωρεάν το eduguide App - έκδοση 1.1, την πλέον σύγχρονη εφαρμογή μας για κινητά (iOS & Android) που προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες πληροφόρησης γύρω από τα μεταπτυχιακά, τις υποτροφίες και τα νέα των σπουδών σας!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο