Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εκατοντάδες θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώσε την προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016. Συνολικά προκηρύχθηκαν 462 θέσεις (345 θέσεις για μάστερ και 117 θέσεις για διδακτορικό). Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 30.10.2015, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2016:

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έξι (6) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο.
 • Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γλωσσολογία που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο.

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Πέντε (5) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου σπουδών στην Αρχιτεκτονική: 

Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική Οι ερευνητικές περιοχές του προγράμματος είναι στους ακόλουθους τομείς:

 • Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία
 • Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας
 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
 • Αστικός Σχεδιασμός
 • Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

 

 •  Έξι (6) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:

Έξι (6) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc, MEng)

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Δώδεκα (12) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 10 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό Πρόγραμμα

Μάστερ (Μ.Sc):

 • Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική
 • Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

Πρόγραμμα Διδακτορικού (Ph.D) :

 • Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

 

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεκατέσσερις (14) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 9 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • 5 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία

 

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Είκοσι δύο (22) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 16 θέσεις για Μάστερ
 • 6 θέσεις για Διδακτορικό

 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Δέκα (10) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Mάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 3 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
 • 3 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

 

Μία (1) θέση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ως ακολούθως:

1 θέση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην ελληνική γλώσσα) Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από άτομα που ενδιαφέρονται ν’ ακολουθήσουν το διδακτορικό πρόγραμμα με έμφαση σ’ οποιοδήποτε από τους κύριους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Διοίκηση
 • Διοικητική Επιστήμη / Επιχειρησιακή Διοίκηση
 • Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

α) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα και Συγκριτική Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 10 θέσεις για Μάστερ

 

(β) Πέντε (5) θέσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ

 

γ) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ
 • 1 θέση για Διδακτορικό

 

δ) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ με κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • 1 θέση για Διδακτορικό με κατεύθυνση Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

 

ε) Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 11 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

 

(ζ) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό
 •  

(η) Είκοσι τρεις (23) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • 23 θέσεις για Μάστερ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Δεκατέσσερεις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα πτυχία θα απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Κύπρου και Αθηνών και θα υπογράφονται από τους Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων.

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σαράντα (40) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 (α) Είκοσι μία (21) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering) ως ακολούθως:

 • Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (M.Sc. / M. Eng.)
 • Έντεκα (11) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

(β) Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering) ως ακολούθως:

 • Επτά (7) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc. / M. Eng.)
 • Οκτώ (8) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών

(γ) Τέσσερις (4) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc, MEng)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τριάντα οκτώ (38) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 

(α) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου ως ακολούθως:

 • 7 θέσεις για Μάστερ

 

(β) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ως ακολούθως: 11

 • 8 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

(γ) Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μεσογειακή Αρχαιολογία ως ακολούθως:

 • 9 θέσεις για Μάστερ
 • 5 θέσεις για Διδακτορικό

 

(δ) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία ως ακολούθως:

 • 3 θέσεις για Μάστερ
 • 4 θέσεις για Διδακτορικό

 

Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Δεκαπέντε (15) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ:

 • 6 θέσεις για Μάστερ στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία
 • 5 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Διδακτορικά προγράμματα:
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 10 θέσεις για Μάστερ στη Χρηματοοικονομική.
 • 3 θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τριάντα οκτώ (38) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: Προγράμματα Μάστερ

 • 11 θέσεις, Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • 12 θέσεις, Μάστερ στα Καθαρά Μαθηματικά

Διδακτορικά Προγράμματα

Διδακτορικό στη Στατιστική

 • 3 θέσεις, Διδακτορικό στη Στατιστική

Διδακτορικό στα Μαθηματικά

 • 4 θέσεις, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • 4 θέσεις, στα Καθαρά Μαθηματικά

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ POITIERS ΓΑΛΛΙΑΣ

 • 4 θέσεις, Μάστερ στα Μαθηματικά

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Poitiers Γαλλίας. Κάθε φοιτητής θα παρακολουθεί μαθήματα στο δικό του Πανεπιστήμιο, αλλά το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης στο άλλο ίδρυμα. Η γνώση της γαλλικής 16 γλώσσας δεν είναι απαραίτητη. Για όσους γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα, υπάρχει η δυνατότητα περισσοτέρων από ένα εξάμηνο φοίτησης στη Γαλλία και αντίστροφα. Τα πτυχία θα απονέμονται από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια και θα υπογράφονται και από τους δύο Πρυτάνεις.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

Δεκαέξι (16) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 •  2 θέσεις για Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 •  6 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Ερευνητικές Περιοχές 1. Βιοϊατρική Μηχανική και Βιοτεχνολογία

2. Μίκρο- και Νάνο - Τεχνολογία

3. Προσομοίωση Μηχανικών Συστημάτων και Έλεγχος

4. Συστήματα Ενέργειας

5. Σχεδίαση, Κατασκευαστική, Αυτοματισμός και Ρομποτική

6. Υπολογιστική Μηχανική Στερεών και Ρευστών

 

(β) Τέσσερις (4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 1 θέση για Μάστερ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
 • 3 θέσεις για Διδακτορικό Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
 •  

(γ) Τέσσερις (4) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MEng)

 Το Τμήμα προσφέρει μια υποτροφία ύψους 3500 Ευρώ για τον καλύτερο υποψήφιο πλήρους φοίτησης που θα εισαχθεί στο διδακτορικό πρόγραμμα.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Είκοσι οκτώ (28) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ

 • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής
 • Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διδακτορικό Πρόγραμμα

 • Επτά (7) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σαράντα έξι (46) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 (α) Είκοσι δύο (22) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:

 • Είκοσι (20) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng) που χωρίζονται ανά 4 θέσεις στις εξής ειδικότητες: 
  • Αντισεισμική Μηχανική (4 θέσεις)
  • Ανάλυση Κατασκευών (4 θέσεις)
  • Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (4 θέσεις)
  • Γεωτεχνική Μηχανική (4 θέσεις)
  • Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (4 θέσεις)

Δύο (2) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών

 (β) Δεκατέσσερις (14) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ως ακολούθως:

 • Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng)
 • Τέσσερις (4) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

γ) Δέκα (10) θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός ως ακολούθως:

 •  Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc, MEng)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Τριάντα εννέα (39) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 (α) Έντεκα (11) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής ως ακολούθως:

 • 5 θέσεις για Μάστερ 19
 • 6 θέσεις για Διδακτορικό

Οι ερευνητικές περιοχές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: - Βαρύτητα και Κοσμολογία - Θεωρητική και Πειραματική Πυρηνική Φυσική - Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Υψηλών Ενεργεών - Φωτονική, Lasers και Οπτοηλεκτρονική - Θεωρητική και Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης - Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική

(β) Είκοσι οκτώ (28) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάστερ σε Αρχές Φυσικής».

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Δεκατρείς (13) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις για Μάστερ στη Χημεία
 • Εννέα (9) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Είκοσι τρεις (23) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

 • Είκοσι τρεις (23) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική προκήρυξη εδώ: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Prokirixi_Earinou_Greek_201601.pdf

Για τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου πατήστε εδώ: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/postgraduate-programmes-of-study

Για τον οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων https://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Prospectuses/postgr.Gr15-17.pdf

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο