ΟΠΑ - Management Information Systems
Kyriakides-Georgopoulos Scholarship }
Neapolis University
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Προκαταρκτική Πρόσκληση για απασχόληση επιστημονικού προσωπικού Εκπαιδευτικά Νέα

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού προσωπικού για απασχόληση σε ερευνητικά και άλλα προγράμματά του ή/και υποστήριξη αυτών, προσκαλεί τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό.

Η παρούσα προκαταρκτική εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιστήμονα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ή το ΕΚΕΤΑ.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες, κατόχους βασικών τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ερευνητικά́ προγράμματα ή/και υποστήριξη αυτών, στα παρακάτω αντικείμενα:

  1. Λογιστική- Οικονομικά
  2. Οργάνωση και Διοίκηση
  3. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
  4. Δημόσιες συμβάσεις/Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών
  5. Νομική υποστήριξη στην υλοποίηση ερευνητικών έργων, σε εργασιακά θέματα και σε διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών
  6. Συντήρηση εξοπλισμού και υποδομών/Υποστήριξη τεχνικής υπηρεσίας

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση certh@certh.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό e-mail, μέχρι την Παρασκευή, 24/11/2017, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για να δείτε τις τρέχουσες προκυρύξεις του ΕΚΕΤΑ για θέσεις προσωπικού ερευνητικών προγραμμάτων, θέσεις υποτροφιών και ερευνητών επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του ΕΚΕΤΑ εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα