Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Κύπρου: Δείτε για ποιες ειδικότητες θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις και ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), μετά το πέρας της περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), θα προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις, η οποία θα διεξαχθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ. Στην ΕΕΥ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εξετάσεις από 17.417 υποψήφιους. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις αναμένεται να είναι μικρότερος, αφού σε ορισμένες ειδικότητες δεν θα διεξαχθούν εξετάσεις, λόγω του μικρού αριθμού διαθέσιμων θέσεων (μικρότερος από 6). Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις έχουν μόνον όσοι υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω Εξετάσεις θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί, ηλεκτρονικά μόνον, σε τρία στάδια, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://diorisimoi.moec.gov.cy

Στο πρώτο στάδιο ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό πρόσβασης στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία με τα οποία έχει υποβάλει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ΕΕΥ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητο ο/η κάθε υποψήφιος/α να διαθέτει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Στο δεύτερο στάδιο ο/η υποψήφιος/α χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό του/της ταχυδρομείο (email) θα προχωρεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του/της επιλέγοντας τον σύνδεσμο ενεργοποίησης που θα του έχει αποσταλεί από το σύστημα στο στάδιο ένα.

Στο τρίτο στάδιο ο/η υποψήφιος/α χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του/της

ταχυδρομείου, καθώς επίσης και τον κωδικό πρόσβασης που δημιούργησε στο στάδιο ένα, θα αποκτά πρόσβαση στην αίτηση, την οποία και θα συμπληρώνει. Ο/Η υποψήφιος/α, μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του/της, θα μπορεί να εκτυπώσει αντίγραφο της αίτησης. Το σύστημα θα αποστέλλει αυτόματα αντίγραφο της αίτησης και στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπέβαλε ο/η υποψήφιος/α.

 

Τέλη Εξετάσεων

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει απαραιτήτως να καταβάλει τα καθορισμένα από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τέλη, όπως φαίνονται ακολούθως:

 

Εξέταση /Πληρωτέο τέλος

Εξέταση Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας 50€

Εξέταση Δεξιοτήτων 50€ (ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης – Δημοτική, Μέση Γενική)

Εξέταση Γνωστικού Αντικειμένου Ειδικότητας 50€ (ανά γνωστικό αντικείμενο)

 

Παράδειγμα 1: Υποψήφιος/α που δηλώνει συμμετοχή στις Εξετάσεις για δύο ειδικότητες της Μέσης Εκπαίδευσης, π.χ. των Αγγλικών και Γαλλικών θα πρέπει να καταβάλει τα ακόλουθα τέλη:1 Χ 50€ (Εξεταστικό Δοκίμιο Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας) +1 Χ 50€ (Εξεταστικό Δοκίμιο ΔεξιοτήτωνΜέσης) + 2 Χ 50€ (Εξεταστικό Δοκίμιο Γνωστικού Αντικειμένου για τα Αγγλικά + Εξεταστικό Δοκίμιο Γνωστικού Αντικειμένου για τα Γαλλικά) = 200€

Παράδειγμα 2: Υποψήφιος/α που δηλώνει συμμετοχή στις Εξετάσεις για τις ειδικότητες του δασκάλου (Δημοτική Εκπαίδευση) και του Φιλολόγου (Μέση Εκπαίδευση) θα πρέπει να καταβάλει τα ακόλουθα τέλη: 1 Χ 50€ (Εξεταστικό Δοκίμιο Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας) + 2 Χ 50€ (Εξεταστικό Δοκίμιο Δεξιοτήτων Δημοτικής + Εξεταστικό Δοκίμιο Δεξιοτήτων Μέσης) + 2 Χ 50€ (Εξεταστικό Δοκίμιο Γνωστικού Αντικειμένου για Δασκάλους + Εξεταστικό Δοκίμιο Γνωστικού Αντικειμένου για Φιλολογικά μαθήματα) = 250€

 

Πληρωμή Τελών

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληρώσουν τα απαραίτητα τέλη μέσω του συστήματος της JCC (https://www.jccsmart.com ) με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, όπως και μέσω των Εμπορικών Τραπεζών και Συνεργατικών Ιδρυμάτων της Κύπρου χρησιμοποιώντας τον κωδικό αίτησης. Η ημερομηνία λήξης της πληρωμής, καθώς επίσης και ο κωδικός αίτησης θα αναγράφονται στο αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλε ηλεκτρονικά ο/η υποψήφιος/α.

Η πληρωμή των τελών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με την απαραίτητη πληρωμή, εντός της προκαθορισμένης περιόδου, θα ακυρωθούν αυτόματα από το σύστημα και ως αποτέλεσμα ο υποψήφιος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις.

 

Τηλεφωνική Γραμμή υποστήριξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων 80008844

Το ΥΠΠ για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των υποψηφίων θα λειτουργήσει για το σκοπό αυτό ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης με αριθμό 80008844, με στόχο την παροχή περαιτέρω πληροφοριών προς τους υποψηφίους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς επίσης και την παροχή βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν. Η γραμμή υποστήριξης θα λειτουργήσει από τις 17/7/2017 μέχρι τις 4/8/2017 (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 3:30 μ.μ. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο drsm-help@schools.ac.cy .

 

Κατάλογος Ειδικοτήτων για τις οποίες θα πραγματοποιηθούν Εξετάσεις*

Κατάλογος/Βαθμίδα

 1. Νηπιαγωγών Δημοτική
 2. Δασκάλων Δημοτική
 3. Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών Δημοτική
 4. Λογοθεραπείας Δημοτική
 5.  Φυσιοθεραπείας Δημοτική
 6. Εργοθεραπείας Δημοτική
 7. Θρησκευτικών Μέση Γενική
 8. Φιλολογικών Μέση Γενική
 9. Μαθηματικών Μέση Γενική
 10. Φυσικής Μέση Γενική
 11. Χημείας Μέση Γενική
 12. Βιολογίας Μέση Γενική
 13. Αγγλικών Μέση Γενική
 14. Γαλλικών Μέση Γενική
 15. Εμπορικών/Οικονομικών Μέση Γενική
 16. Φυσικής Αγωγής Μέση Γενική
 17. Μουσικής Μέση Γενική
 18. Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. Μέση Γενική
 19. Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Μέση Γενική
 20. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Μέση Γενική

* Με βάση πρόσφατη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, οι εξετάσεις στους κλάδους Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δεν θα πραγματοποιηθούν το Νοέμβριο του 2017, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι Εξετάσεις για ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν την επόμενη διετία.

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, θα ανακοινώσει το Πρόγραμμα των Εξετάσεων για όλες τις ειδικότητες. Η διαδικασία αυτή προγραμματίζεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Δελτίο συμμετοχής υποψηφίου στις Εξετάσεις

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των Εξετάσεων και τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων, θα αποσταλεί στους υποψηφίους το δελτίο συμμετοχής τους στις Εξετάσεις, το οποίο θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα των Εξετάσεων, καθώς επίσης και το Εξεταστικό Κέντρο όπου θα παρακαθίσουν για την Εξέταση του κάθε αντικειμένου εξέτασης. Η διαδικασία αυτή προγραμματίζεται να γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, 2017.

Ενημέρωση υποψηφίων για θέματα που αφορούν στις Εξετάσεις

Προτρέπονται οι υποψήφιοι όπως παρακολουθούν σε τακτική βάση την ιστοσελίδα http://diorisimoi.moec.gov.cy  που αφορά στις Γραπτές Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο