Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

E-learning προγράμματα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης και εξειδίκευσης της γνώσης σήμερα επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι σχεδιασμένο να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του εργαζόμενου, του φοιτητή και των επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα προσφέρει πάνω από 70 σεμινάρια που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικείμενων.

7ος χρόνος λειτουργίας - 21ος Κύκλος Σπουδών - Πάνω από 4.500 εκπαιδευόμενοι

Έναρξη νέων τμημάτων στις 20/10/2014

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 15-10-2014

 

Μαθήματα – Οκτώβριος 2014

Οι Θεματικές Ενότητες (και υποενότητες-μαθήματα) του προγράμματος περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Επιλέγοντας μια Θεματική Ενότητα εμφανίζονται οι τίτλοι των Επιμέρους Θεματικών Υποενοτήτων (μαθημάτων) με σύνδεση στα αντίστοιχα syllabus ή και video που απεικονίζουν συνοπτικά το περιεχόμενο κάθε μαθήματος. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα ή και περισσότερα μαθήματα – σεμινάρια.

Θεματική Ενότητα 1: Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις

Θεματική Ενότητα 2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management (Νέο)

Θεματική Ενότητα 3: Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Θεματική Ενότητα 4: Συστήματα Διαχείρισης σε συνεργασία με την TUV ACADEMY

Θεματική Ενότητα 5: Λογιστική και Ελεγκτική

Θεματική Ενότητα 6: Διοίκηση Έργων

Θεματική Ενότητα 7: Οικονομική Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών της Υγείας (Νέο) σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Θεματική Ενότητα 8: Επενδύσεις και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας (Νέο)

Θεματική Ενότητα 9:

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας και Μαθήματα Πληροφορικής

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων του Προγράμματος γίνεται με δύο τρόπους:

1) Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, e-learning με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης

2) Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Κατάρτισης, διαλέξεις με χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος μέχρι τις 15-10-2014.
http://elearning.xrh.unipi.gr 

Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο