Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων αποφοίτων Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Επικαιροποίηση των Γνώσεων Αποφοίτων Καλών & Εφαρμοσμ. Τεχνών,για την Εφαρμογή και Εμπέδωση Σύγχρονων Προσεγγίσεων Μορφών Τέχνης καθώς και Ανάπτυξη Ειδικ. Τεχνολ. Δεξιοτήτων Δημιουργικής Σχεδίασης με Γνώμονα τον Ψηφιακό Πολιτισμό”.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήματα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας) σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών).

Στόχος του έργου είναι η επικαιροποίηση και εξοικείωση των αποφοίτων καλών και εφαρμοσμένων τεχνών με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έρευνα σε συνδυασμό με την τεχνολογική έρευνα, κατευθυνόμενη και προσαρμοσμένη στον ευρύτερο χώρο της τέχνης, των εφαρμογών της και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της επικαιροποίησης των γνώσεων αποφοίτων καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, είναι η εφαρμογή και εμπέδωση σύγχρονων προσεγγίσεων μορφών Τέχνης καθώς και ανάπτυξη ειδικών τεχνολογικών δεξιοτήτων δημιουργικής σχεδίασης με Ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Πρώτος κύκλος:
20/10/2014 - 19/12/2014 Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
17/10/2014 - 05/12/2014 Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΑΠΘ

Από το ΠΕΓΑ θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και την επιτυχή αξιολόγηση, συνοδευόμενο από παράρτημα όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και οι πιστωτικές μονάδες κατά ECTS που αναλογούν.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Με πτυχίο αντίστοιχο ή συναφές περιεχόμενο του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στον επιστημονικό τομέα του προγράμματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή. Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κ.α.).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος, δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα http://digicult.aegean.gr/

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο