Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ "Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Προσαρμογή των Ατόμων με Αναπηρία στην Ανήλικη και Ενήλικη Ζωή"

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Συντονιστής), σε σύμπραξη με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) με τίτλο: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Προσαρμογή των Ατόμων με Αναπηρία στην Ανήλικη και Ενήλικη Ζωή».

Στόχος του Προγράμματος Εκπαίδευσης διάρκειας 150 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (έδρα του συντονιστή του προγράμματος),  όπως διαφαίνεται και από τους τίτλους των θεματικών ενοτήτων που παρατίθενται είναι η παροχή σύγχρονης/εξειδικευμένης γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και πιο συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση προβλημάτων διαβίωσης και κοινωνικής προσαρμογής  των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και την ενήλικη ζωή. 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποφοίτων ΑΕΙ θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τόσο τη δια ζώσης διδασκαλία όσο και την εξ αποστάσεως διδασκαλία (ασύγχρονη μορφή). 

Στο Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης  έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν:

1. Απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής  αντίστοιχων ή συναφών με  το περιεχόμενο του Προγράμματος τίτλου σπουδών, ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).  

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι με απόκτηση του πτυχίου ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, μέχρι το έτος 2001 ή να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα Τμήματα:

i. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, και των δύο Κατευθύνσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ii. Ειδικής Αγωγής, ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

iii. Ψυχολογίας

iv. Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Εργασίας

v. Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας κ.α. 

Σε περίπτωση μη κατοχής υ αντίστοιχων ή συναφών με  το περιεχόμενο του Προγράμματος τίτλου σπουδών  στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν:

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα (5 ετών και άνω) σε φορείς  του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,  συναφή με το περιεχόμενο του αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή και τον σχετικό επιστημονικό τομέα/πεδίο. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται:

i. Διαγνωστικά Κέντρα

ii. Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης

iii. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ

iv. Κέντρα Ημερήσιας, Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ

v. Εργαστήρια Προστατευτικής Απασχόλησης ΑμεΑ

vi. Κέντρα Ημιαυτόνομης ή Αυτόνομης Διαβίωσης ΑμεΑ

vii. Υπηρεσίες Κοινωνικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  14/04/2015

Προβλεπόμενη έναρξη κύκλου: Μάιος 2015

 

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο