Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην Οργάνωση, Διοίκηση Τουριστικων Επιχειρήσεων και στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 130/16.07.2014) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και η παροχή επιστημονικής και επαγγελματικής ειδίκευσης σε αποφοίτους τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας, μηχανικών χωροταξίας και πολεοδομίας και τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και σε αποφοίτους συναφών τμημάτων και επιστημονικών πεδίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Το επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης του προγράμματος αφορά στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • διαλέξεις γύρω από τις σύγχρονες θεωρητικές - επιστημονικές εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κυρίως στις λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων
  • διεξοδική ανάλυση, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών, μελετών περίπτωσης (case studies) και καλών πρακτικών από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία
  • εκπόνηση σύντομων γραπτών εργασιών από τους συμμετέχοντες σε επιλεγμένα θέματα που θα τους επιτρέψουν την εξοικείωση με τη σύγχρονη πραγματικότητα της τουριστικής αγοράς.

Το πρόγραμμα δομείται στις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

1. Το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο, κύριες παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης

12

2. Η συμβολή του τουρισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

12

3. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς και συστημάτων διανομής)

16

4. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

12

5. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων

12

6. Η χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων

10

7. Η οικονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων

12

8. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών προορισμών

12

9. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και  επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση, διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και των προορισμών

8

10. Η αξιοποίηση της στατιστικής και των ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

8

11. Σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα, χρήσεις της κληρονομιάς και της παράδοσης και παραγωγή της τοπικότητας ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών

6

12. Προκλήσεις για τον έμπειρο τουρίστα και οι περιηγήσεις του στον πολιτισμό ως σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση

6

13. Βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών και ο ρόλος του τουριστικού επιχειρείν

8

14. Σύγχρονα πρότυπα ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, η περίπτωση του προτύπου ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

6

15. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

6

16. Τελικές εξετάσεις

4

 

Πρώτος κύκλος

Ημερομηνία

Τμήμα - Ίδρυμα

Τόπος

12/01/2015 – 16/03/2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χίος

19/01/2015 – 23/03/2015

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αθήνα

26/01/2015 – 26/03/2015

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος

Δεύτερος κύκλος

Ημερομηνία

Τμήμα - Ίδρυμα

Τόπος

09/03/2015 – 29/05/2015

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χίος

16/03/2015 – 05/06/2015

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αθήνα

23/03/2015 – 12/06/2015

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος

 

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και την επιτυχή αξιολόγηση, συνοδευόμενο από παράρτημα όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και οι πιστωτικές μονάδες κατά ECTS που αναλογούν.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις χρήσης βασικών εφαρμογών πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, φύλλα υπολογισμών, χρήση διαδικτύου), πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα που θα διαθέτει ακουστικά ή ηχεία και μικρόφωνο και ευρυζωνική σύνδεση (ADSL) στο διαδίκτυο . Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κ.ά.).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Αίτηση, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος tourism-pega.aegean.gr. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 09/12/2014.

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 130/16.07.2014). Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό e-mail στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ανδριώτη Δέσποινα, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 18:00 – 20:00 (τηλ. 22710-35025, e-mail: tourism-pega@aegean.gr) ή στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Θεόδωρο Σταυρινούδη, (email: tsta@aegean.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

Η Αντιπρύτανις

 

Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο