Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Διαβίου Μάθησης «Πολιτισμός/Ειδική Αγωγή. Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον μουσείων & αρχαιολογικών χώρων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά τμήματα Ειδικής Αγωγής, Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το ΕΚΠΑ (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) διοργανώνουν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) με τίτλο: «Πολιτισμός/Ειδική Αγωγή. Η πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και στην κατάρτιση επιστημονικού δυναμικού σε τομείς που αφορούν στα άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες και την πρόσβασή τους σε χώρους πολιτισμού, όπως τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι με επιπτώσεις στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας μας.

Οι εκπαιδευόμενοι με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, θα αποκτήσουν ή/και θα επικαιροποιήσουν γνώσεις, ώστε να μπορούν να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε χώρους, όπως τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι και να αναπτύσσουν δράσεις για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων αυτών σε ποικίλες δράσεις των μουσείων υπό το πρίσμα του σεβασμού στη διαφορετικότητα και των ίσων δικαιωμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών.

Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα μπορούν να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι εμπλέκονται σε υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επικοινωνιακών δράσεων μουσείων ή και αρχαιολογικών χώρων. Ενδεικτικά: απόφοιτοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Μουσειολογίας, Μουσειοπαιδαγωγικής, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και όλες οι ειδικότητες που εμπλέκονται με τον σχεδιασμό ποικίλων δράσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Το πρόγραμμα είναι δι-ιδρυματικό και διατμηματικό με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης και συνεργαζόμενα Ιδρύματα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο και προσφέρεται δωρεάν,  είναι διάρκειας 150 ωρών και θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των τριών τμημάτων στο Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα. Ο 1ος κύκλος είναι από 24 Ιανουαρίου 2015 έως 28 Μαρτίου 2015 και ο 2ος κύκλος από 25 Απριλίου 2015 έως 4 Ιουλίου 2015.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 12/12/2014.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://pega-culsped.uth.gr/ θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής, τους όρους συμμετοχής και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για διευκρινήσεις ήπερισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Προγράμματος, Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., κα Χαρά Κανάρη, Τηλέφωνο/Fax: 24210 – 7 4872, E-mail: pega-culsped@uth.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο