Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (ΠΕΓΑ): "Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία"

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Χημείας) και το Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής με πτυχίο αντίστοιχο ή συναφές στο περιεχόμενο του προγράμματος. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους στην Περιβαλλοντική Διαχείριση, προσφέροντας μία πλατφόρμα σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων (θεωρητικών και πειραματικών) που θα επικαιροποιήσει της γνώσεις της επιστήμης και τεχνικής και θα τους καταστήσει ικανούς ν’ αναλάβουν θέσεις εργασίας υψηλού επιστημονικού υποβάθρου και ν’ ανταποκριθούν σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που χρήζουν ανάλυσης, σύνθεσης, υλοποίησης και παρακολούθησης σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών λύσεων.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι διδακτικές ενότητες του Προγράμματος είναι:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

  1. ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

10

5

15

  1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10

4

14

  1. ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

10

4

14

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

10

5

15

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10

4

14

  1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

10

4

14

  1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

10

4

14

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πρόκειται για ένα συμπαγές και εστιασμένο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις Ιδιαίτερες ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων , οι οποίοι ενδέχεται να είναι εργαζόμενοι με αυξημένες υποχρεώσεις. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους, με 5 συνολικά τμήματα των 100 ωρών έκαστο.

 

Πρώτος κύκλος:

Διάστημα υλοποίησης Προγράμματος

Τόπος διεξαγωγής 1ου τμήματος

Τόπος διεξαγωγής 2ου τμήματος

Διάρκεια

(σε ώρες)

23/2/2015-31/3/2015

 

Τμήμα Αποφοίτων στην Μυτιλήνη

(Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου)

Τμήμα Αποφοίτων στην Αθήνα

(Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ)

100

 

Δεύτερος κύκλος:

Διάστημα υλοποίησης Προγράμματος

Τόπος διεξαγωγής 3ου τμήματος

Τόπος διεξαγωγής 4ου τμήματος

Τόπος διεξαγωγής 5ου τμήματος

Διάρκεια

(σε ώρες)

20/4/2015-31/5/2015

 

Τμήμα Αποφοίτων στην Μυτιλήνη

(Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου)

Τμήμα Αποφοίτων στην Αθήνα

(Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ)

Τμήμα Αποφοίτων στα Χανιά

(Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης)

100

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι και την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2015 όπου θα δηλώνουν σε ποιον κύκλο υλοποίησης του προγράμματος επιθυμούν να συμμετάσχουν καθώς και τον τόπο παρακολούθησης αυτού.

Από το Πρόγραμμα θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και την επιτυχή αξιολόγηση, συνοδευόμενο από παράρτημα όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και οι πιστωτικές μονάδες κατά ECTS που αναλογούν.  Σε περίπτωση που υπάρξει πλεονάζων αριθμός αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύναται θα καλύψουν τις θέσεις στον δεύτερο κύκλο υλοποίησης του έργου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών (αίτηση και βιογραφικό) θα γίνεται σε φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στην Μυτιλήνη, καθημερινά από τις 9:00 έως 15:00 ή ταχυδρομικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στη διεύθυνση:

http://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/2308/Prosklisi_pega_2572.pdf

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο