Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δωρεάν μεταπτυχιακά: Εγκρίσεις 4 νέων μεταπτυχιακών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τέσσερα (4) νέα δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο του 2016 στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα μεταπτυχιακά θα προσφερθούν στα γνωστικά αντικείμενα των Επιστημών της Αγωγής, της Ψυχολογίας, των Επιστημών Υγείας και της Βιοπληροφορικής. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα. 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Τίτλος Προγράμματος: Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές-Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης

Αριθμός εισακτέων: 10 άτομα

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες των βασισμένων στο παιχνίδι, την τέχνη και το σώμα ποιοτικών μεθοδολογιών έρευνας και των εναλλακτικών-βιωματικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων της μάθησης και ανάπτυξης. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχοπαιδαγωγικής. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, και Τμημάτων Ψυχολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής β) Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας καθώς και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Διάρκεια: 4 εξάμηνα 

Δίδακτρα: Δωρεάν

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ

 

Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τίτλος Προγράμματος:  Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις ". Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον τομέα της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν τις κλινικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σε προγράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν στη χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση από αυτές. 
Ειδικότερα, με τη συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας και της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης επιδιώκεται: 
(α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των Τμημάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Προγράμματος. 
(β) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συνεργάζονται, (γ) Η αξιολόγηση του Προγράμματος από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Ψυχολογίας, Ιατρικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών με το Πρόγραμμα Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. 

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού πατήστε εδώ


Τμήμα Ιατρικής
Τίτλος Προγράμματος:  Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα/έτος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων σε ζητήματα πρόληψης των λοιμώξεων και εμβολιασμών σε παιδιά και εφήβους με την παροχή υψηλού επιπέδουμεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη του εμβολιασμού και της πρόληψης των λοιμώξεων από την αφετηρία και τη στρατηγική των προγραμμάτων εμβολιασμών, ως την πρακτική εφαρμογή, την κριτική των εμβολιασμών και των μέτρων πρόληψης και σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 

 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ: (α) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, ενδεικτικά αναφέρονται τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής (β) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Επισκεπτριών Υγείας, Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.

Διάρκεια: 3 εξάμηνα 

Δίδακτρα: Δωρεάν

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ

 

Τμήμα Ιατρικής
Τίτλος Προγράμματος: Βιοπληροφορική

Αριθμός εισακτέων: 20 άτομα/έτος

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα: 
(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας. 
(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων. 
(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς με το Πρόγραμμα αντικειμένου.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα 

Δίδακτρα: Δωρεάν

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τον Οκτώβριο του 2016 θα λειτουργήσει και το νέο ΠΜΣ με τίτλο: Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων. To ΦΕΚ του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη

Διάρκεια: 3 εξάμηνα 
Αριθμός εισακτέων: 20 φοιτητές
Το μεταπτυχιακό αυτό θα έχει δίδακτρα.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εφήβων. Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια
ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί α) Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής ή Νοσηλευτικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) Κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή
αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως φυσικοθεραπείας, επισκεπτών υγείας, μαιευτικής.

Δίδακτρα: Φοίτηση ΜΕ δίδακτρα. 

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τα αντίστοιχα τμήματα.

Κάνοντας εγγραφή στο site μας, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για προκηρύξεις, νέα και πληροφορίες των μεταπτυχιακών που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/  

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετε την πιο πλήρη και χρηστική μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο