Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δώδεκα (12) Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Eurostat

Η Επιτροπή διοργανώνει διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση πίνακα 25 επιτυχόντων υποψηφίων προκειμένου να προσλάβει 12 διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο AD 8 στην Eurostat, στον τομέα των εθνικών λογαριασμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των τιμών και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος/των στατιστικών δημόσιων οικονομικών.

Προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες καθηκόντων:

  1. Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των εθνικών λογαριασμών.
  2. Αρμόδιος κατά χώρα υπάλληλος για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ).
  3. Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στατιστικών για τις τιμές.
  4. Αρμόδιος κατά χώρα υπάλληλος για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).
  5. Μεθοδολόγος στον τομέα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).
  6. Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στατιστικών δημόσιων οικονομικών.
  7. Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμβάλουν στο έργο της Eurostat στους ακόλουθους τομείς:

- Μεθοδολογία εθνικών λογαριασμών·
- Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη των εθνικών λογαριασμών·
- Εκτιμήσεις του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος·
- Λογαριασμοί παραγωγικότητας·
- Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) – στατιστικές για τον πίνακα αποτελεσμάτων ΔΜΑ·
- Λογαριασμοί χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών θεσμικών τομέων·
- Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)·
- Στατιστικές δημόσιων οικονομικών·
- Πίνακες προσφοράς, χρήσης και εισροών–εκροών·
- Ισολογισμοί·
- Ισοζύγιο πληρωμών·
- Ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης·
- ΕνΔΤΚ (εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή)·
- Στατιστικές οικιστικών και εμπορικών ακινήτων·

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 16/08/2018.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο