Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" Εκπαιδευτικά Νέα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος που αφορά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Εκτός από τα θέματα λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τον νόμο ρυθμίζονται θέματα ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα ΑΕΙ της χώρας με διετή διάρκεια σπουδών, μετεγγραφές φοιτητών, θέματα που αφορούν στην έρευνα, θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η θέσπιση υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα