Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη θέσεων στο Συνήγορο του Πολίτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή. Έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Οι Ειδικοί Επιστήμονες διεξάγουν τις έρευνες των υποθέσεων που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία ή έργο που τους αναθέτει ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο Βοηθός Συνήγορος σε θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνικής Προστασίας, Ποιότητας Ζωής, Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ίσης Μεταχείρισης.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟ ή ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 7 θέσεις

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - 3 θέσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μόνο ταχυδρομικώς, μέχρι την 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Master's Studies 2018

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο