Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΑΠΘ: Προκήρυξη ΠΜΣ Νομικής 2015-2016

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ:

  1. Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο
  2. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες
  3. Διεθνείς Σπουδές
  4. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
  5. Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου
  6. Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για κτήση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικά στις κατευθύνσεις: α. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, β. Διεθνών Σπουδών, γ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου και δ. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, είναι δυνατή η εγγραφή και πτυχιούχων συναφών με το αντικείμενο τους Τμημάτων ή Σχολών πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης. Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-7-2008)

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ, για απόκτηση ΜΔΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους είκοσι πέντε (25) για κάθε μία από τις έξι (6) κατευθύνσεις και σε σύνολο τους εκατόν πενήντα (150). Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε ορισμένη κατεύθυνση είναι μικρότερος των είκοσι πέντε (25) και υπάρχουν επιτυχόντες σε άλλες κατευθύνσεις πέραν του ορίου των είκοσι πέντε (25), οι κενές θέσεις μπορούν να μεταφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο βασικά μαθήματα της κατεύθυνσης. Από τα δύο μαθήματα το ένα ορίζεται ως υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους στην κατεύθυνση, ενώ το άλλο επιλέγεται από τον εξεταζόμενο μεταξύ περισσοτέρων μαθημάτων της οικείας κατεύθυνσης, που έχουν ορισθεί. Στην κατεύθυνση της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου δεν ορίζεται υποχρεωτικό μάθημα, αλλά ο υποψήφιος εξετάζεται σε δύο από τα οριζόμενα ως εξεταστέα μαθήματα της κατεύθυνσης. Απαιτείται επίσης η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου. Οι υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ ή της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και είχαν εξετασθεί επιτυχώς στο προαιρετικό μάθημα της ξένης γλώσσας στην προβλεπόμενη από το πρόγραμμα των προπτυχιακών τους σπουδών πλήρη έκταση απαλλάσσονται από τις εξετάσεις στο μάθημα αυτό για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Απαλλάσσονται επίσης και οι κάτοχοι διπλώματος ή αναγνωρισμένης πιστοποίησης της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2)

Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 400 ευρώ (οι φοιτητές καταβάλλουν ανταποδοτικό τέλος 200 ευρώ ετησίως)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί μεταξύ 17 και 28 Αυγούστου 2015. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση μόνο για μία κατεύθυνση του ΠΜΣ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2015.

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού πατήστε εδώ

Για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε όλα τα μεταπτυχιακα προγράμματα Δικαίου- Νομικών Σπουδών στην Ελλάδα εδώ

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Πολιτικών Επιστημών πατήστε εδώ

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr μπορείτε να εξερευνήσετε την πιο πλήρη και χρηστική μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο