Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανταποδοτικές υποτροφίες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του, με την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ για το έτος 2016. 
Οι υπότροφοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες της Σχολής/του Τμήματος που φοιτούν και σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (όχι σε πρόσωπα), όπως εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες, με αντιμισθία το ποσό των οκτώ (8) ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα παρακρατηθεί) και με ώρες παρουσίας δεκαπέντε (15) μηνιαίως για τους προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και τριάντα (30) μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες συνολικά για έξι μήνες (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος)

Προϋποθέσεις για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι:

  • Για τους προπτυχιακούς φοιτητές οι υποψήφιοι να φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδώνa
  • Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι υποψήφιοι να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης (α΄ ή β΄ έτος για Π.Μ.Σ. τεσσάρων εξαμήνων)

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

  1. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών και ο αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
  2. Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (όποιο είναι μεγαλύτερο), καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή και το οποίο δεν προέρχεται από εφ άπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου του. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 45.000,00 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος, για όλους/όλες τους/τις υποψηφίους/ες και το ποσό των 50.000,00 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος για όσους/όσες προέρχονται από οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν αδερφό/ή φοιτητή/τρια σε άλλη πόλη. Το ετήσιο προσωπικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 ευρώ.
  3. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι (όχι τρίτεκνοι), σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέρφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοι αξιολογούνται από τα όργανα του Τμήματος και τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
  4. Ο/Η υποψήφιος/α δεν πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Α.Π.Θ. ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ.

Προσοχή! Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων στα οποία ανήκουν γιατί κάθε Τμήμα/Σχολή έχει ορίσει τις δικές του προθεσμίες. Για τα περισσότερα τμήματα η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου, άλλα όμως, π.χ Νομική Σχολή, έχουν ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία την 15 Ιανουαρίου.


Για να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αιτήσεων πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο