Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων Διδακτόρων για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων για εισδοχή σε Διδακτορικά Προγράμματα με έναρξη σπουδών κατά το εαρινό (Β’) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019 (Ιανουάριος 2019). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή με καταληκτική προθεσμία την 13η Νοεμβρίου 2018 στις 14:30 μ.μ. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή (PhD) στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν οι τρεις (3) Σχολές του ΑΠΚΥ:

Παρακάτω απεικονίζονται συγκεκριμένα οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για διδακτορικές σπουδές.

 

Σχολή ΣΑΚΕ

Σπουδές Στον Ελληνικό Πολιτισμό

 • Ιστορία και Αρχαιολογία των Ρωμαϊκών και Υστερορωμαϊκών Χρόνων

Θεατρικές Σπουδές

 • Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος
 • Σπουδές Πρόσληψης
 • Σκηνοθεσία - Υποκριτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Αλλαγή
 • Μάθηση και Διδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Συγκριτική Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Μη τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαίδευση ενηλίκων και τρίτη ηλικία

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη

 • Πολιτικές Διαχείρισης Πολιτισμικής και Εθνικής Μνήμης

 

Σχολή ΣΟΕΔ

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

 • Επιστήμες της Υγείας με έμφαση στη Διοίκηση και Διαχείριση Μονάδων Υγείας
 • Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 • Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα

 

Σχολή ΣΘΕΕ

Cognitive Systems

 • Computational Cognition and Artificial Intelligence

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

 • Ομοσπονδιακά Cyber Ranges
 • Έξυπνα Cyber Ranges & Ανάπτυξη Κυβερνο-ικανοτήτων
 • Προληπτική Κυβερνοάμυνα βασισμένη σε ανάλυση πακέτων
 • GNSS Spoofing, Ανίχνευση και Εντοπισμός
 • Ανίχνευση και Εντοπισμός Ασύρματων Χρηστών από Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
 • Εντοπισμός Χρηστών Κοινωνικών Μέσων
 • Εντοπισμός Κακόβουλων UAV

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

 • Μηχανική περιβάλλοντος
 • Χημική Μηχανική
 • Επίδραση της Γεωλογίας/
  Γεωμορφολογίας στην κατανομή της βλάστησης
 • Επίδραση του οδικού δικτύου στην άγρια πανίδα

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Ενοποίηση Δεδομένων
 • Επερωτήσεις σε Ευμετάβλητα Δεδομένα


Πληροφορίες: Αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 14 Νοεμβρίου 2018 έως τις 8 Μαΐου 2019 θα αξιολογηθούν για εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και έναρξη σπουδών το χειμερινό εξάμηνο (Α’) του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να λάβετε μέσω:

 • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις γραμματείες των οικείων προγραμμάτων ή στο info@ouc.ac.cy και
 • Τηλεφωνικού κέντρου του ΑΠΚΥ στα τηλέφωνα +357 22411600 και +357 22411711

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο