Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Αγοράς Υπηρεσιών μελών ΣΕΠ για 2018-19, 2019-20 και 2020-21

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αγορά υπηρεσιών για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21, στα Προγράμματα Σπουδών που παρουσιάζονται πιο κάτω. Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα προσόντα και τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη των θέσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), η οποία είναι αναρτημένη στα «Νέα και Ανακοινώσεις» στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy.

Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, και θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018, στις 13.00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ)

Τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε ετήσια βάση:

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΔΠΠ 50 «Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων» ΔΠΠ 51 «Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας» ΔΠΠ 60 «Ενέργεια και Ρύπανση» ΔΠΠ 61 «Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων»

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΕΓΛ 50 «Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία» ΕΓΛ 51 «Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία» ΕΓΛ 60 «Μετάφραση και Διδακτική» ΕΓΛ 61 «Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί»

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΕΠΑ 50 «Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» ΕΠΑ 51 «Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα» ΕΠΑ 60 «Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» ΕΠΑ 62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» ΕΠΑ 64Κ «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΠΑ 65 «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» ΕΠΑ 66Κ «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» ΕΠΑ 70Κ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα» ΕΠΑ 71Κ «Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός» ΕΠΑ 75Κ «Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού στην εκπαίδευση» ΕΠΑ 76Κ «Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα» ΕΠΑ 77Κ «Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες θεωρίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες» ΕΠΑ 78Κ «Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές πρακτικές για παιδιά με ειδικές ανάγκες» ΕΠΑ 79Κ «Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας»

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΘΣΠ 50 «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία» ΘΣΠ 51 «Στοιχεία Θεωρίας του Θεάτρου» ΘΣΠ 60 «Επιβίωση του αρχαίου δράματος» ΘΣΠ 61 «Θεατρική αγωγή» ΘΣΠ 62 «Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας» ΘΣΠ 63 «Θεατρική Πρακτική: Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας»

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΜΔΕ 50 «Οργάνωση και Διοίκηση» ΜΔΕ 51 «Χρηματοοικονομική και Λογιστική» ΜΔΕ 60 «Ηγεσία και λήψη αποφάσεων» ΜΔΕ 61 «Μάρκετινγκ»

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΤΟΙΚ 50 «Τραπεζικό Περιβάλλον» ΤΟΙΚ 51 «Τραπεζική Διοίκηση» ΤΟΙΚ 60 «Χρηματοοικονομική» ΤΟΙΚ 61 «Λογιστική»

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ENTERPRISE RISK MANAGEMENT» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ERM 501 «Organization and Management - The Environment of Risk Management» ERM 502 «Advanced Quantitative Methods for Managers» ERM 503 «Risk Management and Risk Management Standards» ERM 601 «Crisis Management and Business Continuity Planning»

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

MBA 50 «Organisation Management» MBA 51 «Accounting and Finance» MBA 60 «Leadership and Decision-Making» MBA 61 «Marketing»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ)

Τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος) εξάμηνο:

 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΑΣΠ 311 «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» ΑΣΠ 312 «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία» ΑΣΠ 313 «Εισαγωγή στην Εγκληματολογία» ΑΣΠ 314 «Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας» ΑΣΠ 315 «Ποινική Δικαιοσύνη» ΑΣΠ 325 «Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο» ΑΣΠ 411 «Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία» ΑΣΠ 412 «Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΣΠ 413 «Οικονομικά Εγκλήματα» ΑΣΠ 414 «Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα» ΑΣΠ 415 «Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά» ΑΣΠ 421 «Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές» ΑΣΠ 422 «Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης : Μια Συγκριτική Προσέγγιση» ΑΣΠ 423 «Αστυνομική Εκπαίδευση»

 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΟΙΚ 111: «Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι» (χειμερινό εξάμηνο) ΟΙΚ 112: «Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι» (χειμερινό εξάμηνο) ΟΙΚ 113: «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι» (χειμερινό εξάμηνο) ΟΙΚ 121: «Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II» (εαρινό εξάμηνο) ΟΙΚ 122: «Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ» (εαρινό εξάμηνο) ΟΙΚ 123: «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II» (εαρινό εξάμηνο) ΟΙΚ 211: «Μικροοικονομική Θεωρία» (χειμερινό εξάμηνο) ΟΙΚ 212: «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» (χειμερινό εξάμηνο) ΟΙΚ 213: «Οικονομετρία» (χειμερινό εξάμηνο) ΟΙΚ 221: «Μακροοικονομική Θεωρία» (εαρινό εξάμηνο) ΟΙΚ 222: «Δημόσια Οικονομικά» (εαρινό εξάμηνο) ΟΙΚ 223: «Βιομηχανική Οργάνωση» (εαρινό εξάμηνο)

 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΕΛΛ111 «Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ112 «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ113 «Αρχαία Ελληνική Τέχνη» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ121 «Βυζαντινή Ιστορία» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ122 «Βυζαντινή Τέχνη» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ123 «Νεοελληνική Ιστορία I (1770-1897)» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ211 «Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή-Κλασική περίοδος)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ212 «Νεοελληνική Ιστορία II (1898-1949)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ213 «Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αι)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ221 «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ222 «Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ)» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ223 «Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αι)» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ311 «Αρχαία Ελληνικά I» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ312 «Λατινικά I» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ313 «Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ός αιώνας)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ314 «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ315 «Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ316 «Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ321 «Αρχαία Ελληνικά II» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ322 «Λατινικά II» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ323 «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ324 «Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ325 «Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ326 «Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ411 «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο I (Τραγωδία)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ412 «Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ413 «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ414 «Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ415 «Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ416 «Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ421 «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο II (Κωμωδία)» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ422 «Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ός αιώνας)» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ423 «Γλωσσολογία» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ424 «Αρχαιολογική θεωρία και πράξη» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ425 «Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο» (εαρινό εξάμηνο) ΕΛΛ426 «Θέματα Βυζαντινής Τέχνης» (εαρινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΑΥΔ 513 «Δίκτυα Επικοινωνιών» (χειμερινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΔΕΕ 111 «Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΕΕ 112 «Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΕΕ 121 «Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (εαρινό εξάμηνο) ΔΕΕ 122 «Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (εαρινό εξάμηνο) ΔΕΕ 211 «Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΕΕ 212 «Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΕΕ 221 «Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» (εαρινό εξάμηνο) ΔΕΕ 222 «Συμπράξεις, Καταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις» (εαρινό εξάμηνο) ΔΕΕ 225 «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων» (εαρινό εξάμηνο) ΔΕΕ 226 «Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (εαρινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΔΜΥ 501Α «Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΜΥ 501Β «Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές» (εαρινό εξάμηνο) ΔΜΥ 502Α «Οικονομικά της Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΜΥ 502Β « Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας» (εαρινό εξάμηνο) ΔΜΥ 603Α «Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΜΥ 604Β «Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας» ΔΜΥ 605Α «Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΜΥ 606Β «Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας» (εαρινό εξάμηνο) 

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΔΤΠ 511 «Αρχές Διοίκησης» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΤΠ 512 «Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΤΠ 513 «Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΤΠ 521 «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας» (εαρινό εξάμηνο) ΔΤΠ 522 «Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων» (εαρινό εξάμηνο) ΔΤΠ 523 «Στρατηγική και Μάρκετινγκ» (εαρινό εξάμηνο) 

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΕΔΜ 511 «Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ 512 «Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ 521 «Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη» (εαρινό εξάμηνο) ΕΔΜ 522 «Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις» (εαρινό εξάμηνο) ΕΔΜ 611 «Βασικές Θεωρίες της Επικοινωνίας» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ 612 «Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ 613 «Πλαίσιο και Τέχνη της Νέας Δημοσιογραφίας» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ 614 «Ψηφιακή αφήγηση» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ 621 «Στρατηγική Επικοινωνία» (εαρινό εξάμηνο) ΕΔΜ 622 «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» (εαρινό εξάμηνο) ΕΔΜ 623 «Ψηφιακές Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας» (εαρινό εξάμηνο) ΕΔΜ 624 «Ψηφιακή παραγωγή περιεχομένου» (εαρινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΛΕΪΑ­ΤΡΙΚΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΕΠΤ 512 «Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας - Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΠΤ 513 «Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΠΤ 521 «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης» (εαρινό εξάμηνο) ΕΠΤ 522 «Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας» (εαρινό εξάμηνο) ΕΠΤ 523 «Εφαρμογές Τηλεϊατρικής» (εαρινό εξάμηνο) ΕΠΤ 611 «Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΠΤ 612 «Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΠΤ 613 «Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας - Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση» (χειμερινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΚΠΣ 510 «Τεχνολογίες Ιστού» (χειμερινό εξάμηνο) ΚΠΣ 513 «Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας» (χειμερινό εξάμηνο) ΚΠΣ 514 «Πληροφορίες σε Κοινωνικά Συστήματα» (χειμερινό εξάμηνο) ΚΠΣ 516 «Προγραμματισμός για τις Κοινωνικές Επιστήμες» (χειμερινό εξάμηνο) ΚΠΣ 522 «Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων» (εαρινό εξάμηνο) ΚΠΣ 524 «Κοινωνική Υπολογιστική» (εαρινό εξάμηνο) ΚΠΣ 611 «Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων» (χειμερινό εξάμηνο) ΚΠΣ 612 «Ψηφιακές Κοινότητες και Σχεδιασμός» (χειμερινό εξάμηνο) ΚΠΣ 631 «Εξ αποστάσεως Μάθηση: Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες» (εαρινό εξάμηνο) 

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΠΠΑ 511 «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 512 «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 521 «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών» (εαρινό εξάμηνο) ΠΠΑ 522 «Πολιτιστική Επικοινωνία» (εαρινό εξάμηνο) ΠΠΑ 523 «Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (εαρινό εξάμηνο) ΠΠΑ 611 «Πολιτιστικές Πολιτικές στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 613 «Δίκαιο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 614 «Μουσειολογία» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 615 «Πολιτιστικός Τουρισμός και Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 616 «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 621 «Τέχνη και Κοινωνία» (εαρινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΠΥΣ 610 «e-Health: Πληροφοριακά Συστήματα & Συστήματα Υγείας» (εαρινό εξάμηνο) ΠΥΣ 611 «Πολιτική Υγείας & Πολιτική» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΥΣ 612 «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία» (εαρινό εξάμηνο) ΠΥΣ 613 «Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΥΣ 614 «Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας» (εαρινό εξάμηνο) ΠΥΣ 621 «Ε- Health & Πολιτική Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΥΣ 622 «Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας» (εαρινό εξάμηνο) ΠΥΣ 623 «Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΥΣ 625 «Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία» (χειμερινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΣΔΜ 511 «Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης» (χειμερινό εξάμηνο) ΣΔΜ 512 «Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (χειμερινό εξάμηνο) ΣΔΜ 521 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης» (εαρινό εξάμηνο) ΣΔΜ 522 «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατά­ρτισης» (εαρινό εξάμηνο) ΣΔΜ 611 «Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών» (εαρινό εξάμηνο) ΣΔΜ 612 «Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (χειμερινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΣΑΕ 511 «Ψηφιακές Επικοινωνίες» (χειμερινό εξάμηνο) ΣΑΕ 610 «Ασύρματες Επικοινωνίες» (χειμερινό εξάμηνο) ΣΑΕ 613 «Επικοινωνιακά Συστήματα» (εαρινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «COGNITIVE SYSTEMS» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

COS611 «Cognitive Modelling» (χειμερινό εξάμηνο) COS613 «Cognitive Agents and Reasoning» (χειμερινό εξάμηνο) COS614 «Adaptive and Interactive Systems» (χειμερινό εξάμηνο) COS523 «Human Perception and Attention» (εαρινό εξάμηνο) COS524 «Natural Language Processing» (εαρινό εξάμηνο) COS621 «Experimental Psychology» (εαρινό εξάμηνο) COS624 «IBM's Watson System» (εαρινό εξάμηνο) COS521 «Cognitive Knowledge Acquisition» (εαρινό εξάμηνο)

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

SES 513 «Renewable Energy for Power Generation» (χειμερινό εξάμηνο) SES 514 «Power Generation Technologies» (χειμερινό εξάμηνο) SES 522 «Energy Audits» (εαρινό εξάμηνο) SES 611 «Energy and Environmental Policies» (χειμερινό εξάμηνο) SES 613 «Energy and Environmental Evaluation Tools» (χειμερινό εξάμηνο) SES 614 «Energy demand management» (χειμερινό εξάμηνο)

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

ΠΚΕΚΚ01 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΚIOΛΣE01 «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΚΣΑΥ01 «Συμβίωση Ανθρώπου - Υπολογιστή: Καινοτομία στην εποχή των σύγχρονων συσκευών» (χειμε­ρινό εξάμηνο)

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο