Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για τις εξετάσεις εκπαιδευτικών Εκπαιδευτικά Νέα

Από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, δημοσιεύθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

"Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την προετοιμασία με φροντιστηριακά μαθήματα των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στις εξετάσεις που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να παρακολουθούν τακτικά τον ειδικό Ιστότοπο του ΥΠΠ (http://diorisimoi.moec.gov.cy ), ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή ενημέρωσή τους για τις γραπτές εξετάσεις, στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Επίσης, τονίζει ότι η προετοιμασία των υποψήφιων πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην επίσημη ενημέρωση που δίνεται από το ΥΠΠ.

β) Εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στο να μην επηρεάζονται από παραπλανητική πληροφόρηση που προέρχεται από μη επίσημες πηγές. Τονίζεται ότι η εξεταστική δοκιμασία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αρκεί η προετοιμασία των υποψήφιων με προσωπική μελέτη και χωρίς τη χρήση εξωτερικής φροντιστηριακής βοήθειας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, άλλωστε, ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες – και είναι άμεσα διαθέσιμο για όλους, στον ειδικό Ιστότοπο – το υλικό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική προετοιμασία των υποψήφιων.

γ) Στόχος του ΥΠΠ είναι η έγκαιρη ενημέρωση και η παροχή ικανοποιητικού χρόνου για τη σωστή προετοιμασία των υποψήφιων σε σχέση με τις λεπτομέρειες της εξέτασης όλων των επιμέρους αντικειμένων και στη βάση της ήδη ανακοινωθείσας φιλοσοφίας που θα διέπει την κατάρτιση των εξεταστικών δοκιμίων.

δ) Υπενθυμίζεται επίσης ότι, βάσει του κοινοτικού κεκτημένου, η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) απολαμβάνει αλλά και υποχρεούνται να παρέχει τα ίδια δικαιώματα εργοδότησης στους πολίτες όλων των χωρών της ΕΕ και γι’ αυτόν τον λόγο δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εξετάσεις που διοργανώνει η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.

ε) Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το ΥΠΠ θα ανακοινώσει στον ειδικό Ιστότοπο τα ακόλουθα:

  • Τους Πίνακες Προδιαγραφών που θα αφορούν στις Γραπτές Εξετάσεις των Γνωστικών Αντικειμένων.
  • Δειγματικές ερωτήσεις που θα περιλαμβάνουν τα εξεταστικά δοκίμια όλων των ειδικοτήτων.
  • Τις ειδικότητες για τις οποίες θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις το 2017 και τον εκτιμώμενο αριθμό των θέσεων που θα προσφερθούν μέσα στα επόμενα χρόνια για κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες. Επισημαίνεται ότι για τις ειδικότητες για τις οποίες δεν αναμένεται να υπάρξουν ανάγκες μέσα στην επόμενη περίοδο, δεν θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις.
  • Το τέλος συμμετοχής στην εξέταση.
  • Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων"
---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο