Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μέχρι 15 Ιουνίου οι αιτήσεις για το ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στην εποχή μας οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς επίσης και οι τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής εξελίσσονται διαρκώς και ραγδαία, παράλληλα με την κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις. H πολυπλοκότητα και η ανάγκη εξειδίκευσης των προτεινομένων λύσεων καθίστανται ολοένα και μεγαλύτερες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα την Ελλάδα, με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες, τα θέματα της ενέργειας έχουν καταστεί ακόμη πιο σημαντικά, με επιτακτική την ανάγκη γνώσης και εξειδίκευσης για την επίλυσή τους.

Παράλληλα, οι νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, στα πεδία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας καθώς επίσης και γενικότερα η δυναμική του κλάδου της ονομαζόμενης πράσινης οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη και θέτουν τις προδιαγραφές για στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία και ολοκληρωμένη και σύνθετη γνώση σε όλα τα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής. Η ανάγκη αυτή επιτείνεται και υπό τις παρούσες - δύσκολες μεν - πλην όμως με μεγάλες προκλήσεις συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ο δέκατος τέταρτος Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» (ΦΕΚ 3735/Β/21-8-2018) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), ως συνέχεια του επιτυχημένου ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» (ΦΕΚ 1359/Β’/28-05-2014). Η καινοτομία και το σημείο εστίασης του ΠΜΣ έγκεινται στη σύνθεση των τεχνολογικών, τεχνικο-οικονομικών και επιχειρηματικών παραμέτρων που καθορίζουν την επιτυχία των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και βιομηχανικών επενδύσεων και έργων.

Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» εστιάζει το ενδιαφέρον του σε τρεις άξονες:

 • Την Τεχνολογία
 • Την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
 • Τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

και

Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα πεδία της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της Βιομηχανικής Παραγωγής.

Το ΠΜΣ προσφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

 • Τις συμβατικές και ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, τις σύγχρονες τάσεις και τις σημαντικότερες εφαρμογές τους.
 • Τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τη διαχείριση περιβάλλοντος, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την αλληλεπίδραση του σχεδιασμού επενδύσεων με την περιβαλλοντική συμπεριφορά και τις επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων.
 • Την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εξειδικευμένων ενεργειακών, βιομηχανικών, κατασκευαστικών, περιβαλλοντικών έργων, τη δημιουργία σύνθετων μοντέλων τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και την ανάπτυξη τεχνικοοικονομικών μελετών για οιαδήποτε αντίστοιχη επένδυση.
 • Την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον κύκλο ζωής των έργων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Το σχεδιασμό των ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης αυτών των εξειδικευμένων έργων, την ανάπτυξη χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών, τη γνώση εργαλείων λογισμικού για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.

Παράλληλα,  προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικές με:

 • Τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές που αναδύονται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, τα προς υλοποίηση και λειτουργία σχετικά έργα, τα βασικά πεδία εφαρμογής και τις προοπτικές της.
 • Τις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην ενέργεια και το περιβάλλον, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. ενώ ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα:
 • Την επαφή και συνεργασία με επιχειρήσεις και έργα των κλάδων της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής.
 • Την παρακολούθηση εξειδικευμένων και προηγμένης τεχνογνωσίας σεμιναρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ.

Μια ακόμα βασική καινοτομία του ΠΜΣ έγκειται επίσης στην ανάπτυξη συνεργασίας και τη συνεχή αλληλεπίδρασή του με εταιρείες και φορείς, όπως ενεργειακές μονάδες (εταιρείες πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, αιολικά – ηλιακά πάρκα), σύγχρονες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, μονάδες βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και με τα αντίστοιχα τμήματα ανάπτυξης ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων τραπεζών και οργανισμών. Οι επισκέψεις των φοιτητών μας στους χώρους παραγωγής περιλαμβάνουν την εκ του σύνεγγυς γνωριμία με επαγγελματικά στελέχη και τη συστηματική ανάλυση τεχνικών και επιχειρηματικών στοιχείων.

Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη και την αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς των επιχειρήσεων και των οργανισμών για εξειδικευμένα στελέχη με σύγχρονες γνώσεις και εμπειρίες, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσαρμόζεται διαρκώς και περιλαμβάνει θέματα αιχμής όπως την αποθήκευση ενέργειας, τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες, την ηλεκτροκίνηση, τη βέλτιστη διαχείριση υδάτινων πόρων, την κυκλική οικονομία και τις τάσεις και τις εξελίξεις στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της παραγωγής.

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ (πατήστε εδώ)

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Αίτηση για το Δέκατο Τέταρτο Κύκλο του ΠΜΣ είναι έως: 15 Ιουνίου 2024

✓ Αν είστε εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εξειδικεύσετε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες - τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος,

✓ Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού (θετικών επιστημών, σχολών μηχανικών, οικονομικών και νομικών σχολών) και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και έργων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

✓ Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε και να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά,

 

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ.

Προκήρυξη

Περισσότερες πληροφορίες:
Στο τηλέφωνο: 210-5381020, (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-16:00), ή
Αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση: registrations@mbaenergy.gr, και
Ιστοσελίδα προγράμματος: https://mbaenergy.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο