Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.200 νέοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να μάθουν περισσότερα για την Ένωση χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά  τις ανοικτές θέσεις για πτυχιούχους σε υπηρεσίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την περίοδο μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.

 

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηρόδρομων - Traineeships at the European Railway Agency

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (SERA), σας καλεί να βοηθήσετε στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του. Θα συμμετέχετε σε πραγματικά έργα που σχετίζονται με το προφίλ σας, μαζί με τους καλύτερους επαγγελματίες σε ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον που θα σας προσφέρει πολλά ερεθίσματα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου (τουλάχιστον 3 έτη σπουδών), με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης γλώσσας (για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ)

Διάρκεια: 3-5 μήνες 

Μηνιαίο Επίδομα: 1200€

Προθεσμία: 6 Ιανουαρίου 2019 (με έναρξη πρακτικής τον Μάρτιο)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική άσκηση στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιο για την επιβολή του νόμου (Ευρωπόλ) - Internships at EUROPOL - European Police Office

Η Ευρωπόλ προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης σε πτυχιούχους και επαγγελματίες. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης τους δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο της Ευρωπόλ και να εργαστούν στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής ομάδας. Η Ευρωπόλ προσφέρει κάθε χρόνο μερικές θέσεις πρακτικής άσκησης χάρη στις οποίες τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους συμβάλλοντας στο έργο του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο καθηκόντων της Ευρωπόλ, και διαθέτουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά). 

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 808€

Προθεσμία: 7 Ιανουαρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Traineeships at the European Central Bank

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σάς δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει να εργάζεσαι για την Ευρώπη. Ως ασκούμενος θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ και να συμβάλετε στην αποστολή της. Τα καθήκοντα που θα ασκείτε θα εποπτεύονται και θα ποικίλλουν ανάλογα με τη μονάδα στην οποία θα τοποθετηθείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, σύνταξη σχεδίων έκθεσης, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων και συμμετοχή σε μελέτες ad hoc.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό ένταξη χώρας οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο πανεπιστημίου)

Διάρκεια: 3-6 μήνες (μπορεί να παραταθεί άπαξ έως συνολικά 12 μήνες)

Μηνιαίο Επίδομα: Περίπου 1050€

Προθεσμία: 7 Ιανουαρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Traineeships at the European Commission

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου, απ΄ όλο τον κόσμο.

Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Τα καθήκοντα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά.

Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ίδια με των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να πρόκειται για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωσης, την κατάρτιση εκθέσεων και την απάντηση ερωτημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της μονάδας και σε άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε κάθε υπηρεσία υπάρχουν και πιο ειδικά καθήκοντα - π.χ., οι νομικοί της Επιτροπής έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους οικονομολόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου, εφόσον έχουν ήδη λάβει το πτυχίο τους (σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί το πτυχίο μπορεί να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό). Η ιθαγένεια χώρας της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική (ένας μικρός αριθμός θέσεων προορίζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), αλλά γενικά απαιτείται η γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν επιπλέον προσόν, χωρίς να είναι απαραίτητες.

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 1176,83€

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2019 (για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) - Traineeships and Fellowships at the European Centre for Modern Languages (ECML)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. 

Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα  του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές  για τη μάθηση και τη διδασκαλία των  σύγχρονων γλωσσών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης:

  • Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization): Oι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο (webmaster) της ιστοσελίδας στην καθημερινή εργασία του και θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ΕΚΣΓ. Θα  είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, για την συμπλήρωση των εργασιών και για την ακριβή ενημέρωση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που θα δημοσιεύονται  σε αυτήν.
  • Προγραμματισμός και logistics (The programme and logistics specialization): Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο και το γραμματέα του προγράμματος σε συνεννόηση με τους συντονιστές για τον καθορισμό των διαδικασιών και των πρακτικών λεπτομερειών, επικοινωνώντας με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων και για την αποστολή του κάθε είδους εγγράφων, επίσης θα βοηθούν τις ομάδες και τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και συναντήσεων τους για να ακολουθείτε το πρόγραμμα επιγραμματικά.
  • Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization – DRC): Οι εκπαιδευόμενοι  θα βοηθούν στην τεκμηρίωση εγγράφων  του ΕΚΣΓ και πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο  στους  τομείς  των επιστημών βιβλιοθηκονομίας, τεκμηρίωσης ή πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης και πόρων  του Κέντρου και θα συμμετέχουν  στη διαδικασία εύρεσης  νέων πόρων και τη δημιουργία  προϊόντων ντοκιμαντέρ, καθώς και στις καθημερινές λειτουργίες του τομέα  που συνδέονται με την τεκμηρίωση εγγράφων.
  • Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών: Οι εκπαιδευόμενοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων που συνδέονται με την υπάρχουσα βάση δεδομένων αλληλογραφίας και στην εφαρμογή της Windream (λογισμικό διαχείρισης εγγράφων), ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, επίσης θα  συμμετέχουν στις διαδικασίες της οικονομικής τεκμηρίωσης  σε φωτοτυπίες και  ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο του προϋπολογισμού, την καταγραφή των αποστολών, την προετοιμασία της αλληλογραφίας για το Στρασβούργο, διορθώσεις στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΣΓ, καταχώριση τραπεζικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΕΚΣΓ, προετοιμασία εγγράφων  τεκμηρίωσης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με προπληρωμένα εισιτήρια, ξενοδοχεία και κρατήσεις.

Σε όλες τις πιο πάνω ειδικεύσεις, οι ασκούμενοι  πρέπει να αποδείξουν το ομαδικό τους πνεύμα, την ευελιξία τους και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του ΕΚΣΓ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ.

Το ΕΚΣΓ δεν καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου των εκπαιδευομένων προς και από το  Γκρατς. Κάθε μήνα θα γίνεται αφαίρεση αξίας 20 ευρώ από το μισθό των εκπαιδευόμενων για τα έξοδα ασφάλισης τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι:

  • κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές,πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, να διαθέτουν βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας).​ 

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2019 (για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου)

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του ΕΚΜΓ

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Traineeship at the Council of the European Union

Γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι πανεπιστημίου με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις οικονομικές επιστήμες. Η Γενική Γραμματεία ζητεί επίσης ασκούμενους με ειδικότητα στους ακόλουθους τομείς: μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Πόλη: Βρυξέλλες

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 1100€

Προθεσμία: 15 Μαρτίου 2019

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) - Traineeships at the Committee of the Regions

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για περίοδο 5   μηνών, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμο δίπλωμα) που χορηγείται πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τις αιτήσεις.
  • Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας εργασίας της  ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα (περίπου 1,000 ευρώ μηνιαίως) στους ασκούμενους για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση.

Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2019 (για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου)

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Αμειβόμενες περιόδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) - Traineeships at the Economic and Social Committee

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης. 

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών και των καταναλωτών.

Οι μακροπρόθεσμες περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την ΕΟΚΕ διαρκούν πέντε μήνες, δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουλίου (περίοδος άνοιξης στην υπηρεσία κατάρτισης) και από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή περίοδος στην υπηρεσία  άσκησης).

Για να κάνετε αίτηση πρέπει:

  • να είστε απόφοιτος πανεπιστημίου που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών,
  • έχετε άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • έχουν αποκτήσει γνώση ενός απο τους τομείς δραστηριότητας  της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή με κάποιο άλλο τρόπο.

Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2019 (για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου)

Σημειώστε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του έντυπου διαδικτυακής αίτησης

 

Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Traineeship at the Court of Justice

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφόρησης, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων.

Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Διάρκεια: 5 μήνες

Πόλη: Λουξεμβούργο

Μηνιαίο Επίδομα: Αποφασίζεται ανά περίπτωση

Προθεσμία: 15 Απριλίου 2019 (για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Traineeships at the Court of Auditors

Γίνονται δεκτοί: όσοι έχουν πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, Διεθνείς σχέσεις / Νομικά) 

Διάρκεια: 3-5 μήνες

Μισθός: 1120€ (ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό)

Πόλη: Λουξεμβούργο

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2019 (έναρξη πρακτικής: 1 Μαϊου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Schuman Traineeships at the European Parliament

Στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης Schuman είναι η συμβολή στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών και η παροχή εμπειρίας σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ηλικίας 18 ετών και πάνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουν εργαστεί για περισσότερο από δύο συνεχείς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 1313€

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2019 (για την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και στο Ηράκλειο της Κρήτης

Δέχεται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας:

https://www.eduguide.gr/nea/praktikh-askhsh-ston-eyrwpaiko-organismo-gia-thn-asfaleia-diktyw/ 

 

Αυτήν την περίοδο υπάρχουν επίσης διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης στην Παγκόσμια Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο