Economic Strategy
mba-aua
International Hellenic University

Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικά Νέα

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.200 νέοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να μάθουν περισσότερα για την Ένωση χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά  τις ανοικτές θέσεις για πτυχιούχους σε υπηρεσίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την περίοδο μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών κ.ά.

 

Πρακτική Άσκηση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών- Joint Research Centre

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργεί ως επιστημονικό και τεχνολογικό κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως αποστολή να προσφέρει  επιστημονική και τεχνική στήριξη για τη χάραξη, την ανάπτυξη, την άσκηση και την παρακολούθηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκτοί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνονται φοιτητές που προετοιμάζονται για την απόκτηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού:

 • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Νορβηγία,
 • δηλώνουν ότι κατέχουν άριστα τη γνώση των Αγγλικών, ή Γαλλικών ή Γερμανικών

Μηνιαίο Επίδομα: 1087€

Διάρκεια: 3 – 5 μήνες

Τοποθεσία: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Χέελ (Βέλγιο), Πέττεν (Ολλανδία) και Σεβίλλη (Ισπανία)

Προθεσμία: 27 Ιουνίου 2018

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων - Traineeships at the European Food Safety Authority (EFSA)

Η EFSA προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση καθώς και μη αμειβόμενες επισκέψεις μελέτης σε ταλαντούχους, νέους επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, σε έναν τομέα της επιλογής τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ, καθώς και των χωρών στις οποίες εφαρμόζεται προενταξιακό πρόγραμμα της ΕΕ.

Διάρκεια: 5-12 μήνες 

Μηνιαίο Επίδομα: 1150€

Προθεσμία: 23 Ιουλίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Traineeships at the European Commission

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης (“stages”) για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση (σε όλες τις υπηρεσίες εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης) Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκουμένους αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στην Επιτροπή, όπως, συλλογή πληροφοριών και τεκμηρίωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημόσιες  ακροάσεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία εκθέσεων και απάντηση σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων, αρχειοθέτηση, γλωσσικήεπεξεργασία κειμένων, κ.λπ.

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη γραπτή μετάφραση (αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης) Οι ασκούμενοι απασχολούνται σε μεταφραστική μονάδα με μεταφραστές της ίδιας μητρικής γλώσσας. Εκτελούν την ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους,δηλαδή μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα από τουλάχιστον δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες. Η εργασία τους αναθεωρείται από πεπειραμένο ανώτερο προσωπικό. Ορισμένοι ασκούμενοι τοποθετούνται σε μονάδα υποστήριξης εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα 1,159,40 ευρώ στον ασκούμενο για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση. Επιπλεόν προσφέρεται κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα και ασφαλιστική κάλυψη.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Για να υποβάλετε αίτηση πρέπει να διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημίου (ή ισοδύναμο τίτλο) και να γνωρίζετε πολύ καλά την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε πολύ καλά μια δεύτερη γλώσσα της ΕΕ.

Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει περίοδο πρακτικής άσκησης σε άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άσκηση στην Επιτροπή.

Για να είναι έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης και να το στείλετε και ταχυδρομικώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2018

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Traineeship at the Council of the European Union

Γίνονται δεκτοί:  πτυχιούχοι πανεπιστημίου με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις οικονομικές επιστήμες. Η Γενική Γραμματεία ζητεί επίσης ασκούμενους με ειδικότητα στους ακόλουθους τομείς: μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Πόλη: Βρυξέλλες

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 1100€

Προθεσμία: 1 Οκτωβρίου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Φεβρουαρίου)

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στον Τομέα της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Πτυχιούχους - Translation Traineeships at the European Parliament

Δικαιούχοι: Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σκοπός είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας;
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης;
 • να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πανεπιστημιακό πτυχίο, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας τριών ετών;
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόλη: Λουξεμβούργο

Μηνιαίο Επίδομα: 1.252,62€

Προθεσμία: 15 Αυγούστου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Ιανουαρίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) - Traineeships and Fellowships at the European Centre for Modern Languages (ECML)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. 

Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα  του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές  για τη μάθηση και τη διδασκαλία των  σύγχρονων γλωσσών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης:

 • Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization): Oι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο (webmaster) της ιστοσελίδας στην καθημερινή εργασία του και θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ΕΚΣΓ. Θα  είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, για την συμπλήρωση των εργασιών και για την ακριβή ενημέρωση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που θα δημοσιεύονται  σε αυτήν.
 • Προγραμματισμός και  logistics (The programme and logistics specialization): Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο και το γραμματέα του προγράμματος σε συνεννόηση με τους συντονιστές για τον καθορισμό των διαδικασιών και των πρακτικών  λεπτομερειών, επικοινωνώντας με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων και για την αποστολή του κάθε είδους εγγράφων, επίσης θα  βοηθούν  τις ομάδες και τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των  εργαστηρίων και συναντήσεων τους για να ακολουθείτε το πρόγραμμα επιγραμματικά.
 • Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization – DRC): Οι εκπαιδευόμενοι  θα βοηθούν στην τεκμηρίωση εγγράφων  του ΕΚΣΓ και πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο  στους  τομείς  των επιστημών βιβλιοθηκονομίας, τεκμηρίωσης ή πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης και πόρων  του Κέντρου και θα συμμετέχουν  στη διαδικασία εύρεσης  νέων πόρων και τη δημιουργία  προϊόντων ντοκιμαντέρ, καθώς και στις καθημερινές λειτουργίες του τομέα  που συνδέονται με την τεκμηρίωση εγγράφων.
 • Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών: Οι εκπαιδευόμενοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων που συνδέονται με την υπάρχουσα βάση δεδομένων αλληλογραφίας και στην εφαρμογή της Windream (λογισμικό διαχείρισης εγγράφων), ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, επίσης θα  συμμετέχουν στις διαδικασίες της οικονομικής τεκμηρίωσης  σε φωτοτυπίες και  ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο του προϋπολογισμού, την καταγραφή των αποστολών, την προετοιμασία της αλληλογραφίας για το Στρασβούργο, διορθώσεις στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΣΓ, καταχώριση τραπεζικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΕΚΣΓ, προετοιμασία εγγράφων  τεκμηρίωσης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με προπληρωμένα εισιτήρια, ξενοδοχεία και κρατήσεις.

Σε όλες τις πιο πάνω ειδικεύσεις, οι ασκούμενοι  πρέπει να αποδείξουν το ομαδικό τους πνεύμα, την ευελιξία τους και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του ΕΚΣΓ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ.

Το ΕΚΣΓ δεν καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου των εκπαιδευομένων προς και από το  Γκρατς. Κάθε μήνα θα γίνεται αφαίρεση αξίας 20 ευρώ από το μισθό των εκπαιδευόμενων για τα έξοδα ασφάλισης τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι:

 • κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές,πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, να διαθέτουν βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας).​ 

Προθεσμία: 31 Αυγούστου 2018 (για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου)

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του ΕΚΜΓ

 

Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) - Traineeships at the Committee of the Regions

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για περίοδο 5   μηνών, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμο δίπλωμα) που χορηγείται πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τις αιτήσεις.
 • Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας εργασίας της  ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα (περίπου 1,000 ευρώ μηνιαίως) στους ασκούμενους για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση.

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2018 (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου)

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Αμειβόμενες περιόδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) - Traineeships at the Economic and Social Committee

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης. 

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών και των καταναλωτών.

Οι μακροπρόθεσμες περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την ΕΟΚΕ διαρκούν πέντε μήνες, δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουλίου (περίοδος άνοιξης στην υπηρεσία κατάρτισης) και από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή περίοδος στην υπηρεσία  άσκησης).

Για να κάνετε αίτηση πρέπει:

 • να είστε απόφοιτος πανεπιστημίου που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών,
 • έχετε άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • έχουν αποκτήσει γνώση ενός απο τους τομείς δραστηριότητας  της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή με κάποιο άλλο τρόπο.

Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2018 (για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουλίου)

Σημειώστε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του έντυπου διαδικτυακής αίτησης

 

Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Traineeship at the Court of Justice

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφόρησης, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων.

Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Διάρκεια: 5 μήνες

Πόλη: Λουξεμβούργο

Μηνιαίο Επίδομα: Αποφασίζεται ανά περίπτωση

Προθεσμία: 15 Σεπτεμβρίου 2018 (για την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Traineeships and Study Visits at the European Parliament

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει τη δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων που σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λεπτομερή μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, είτε μέσω διαβουλεύσεων είτε μέσω των βιβλιοθηκών και των ιστορικών αρχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μέγιστη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι ένας μήνας.

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2018 (έναρξη πρακτικής: 1 Μαρτίου)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και στο Ηράκλειο της Κρήτης

Δέχεται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μας https://www.eduguide.gr/nea/praktikh-askhsh-ston-eyrwpaiko-organismo-gia-thn-asfaleia-diktyw/ 

 

Eurodesk Brussels Link – Community manager internship

Αυτή την περίοδο υπάρχει επίσης μία διαθέσιμη θέση πρακτικής άσκησης στο Eurodesk Brussels Link.

Προθεσμία: 6 Ιουλίου 2018

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Msc in International Shipping, Finance and Management
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα