Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) ιδρύθηκε το 2004. Βοηθά τα 26 κράτη μέλη του (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Δανία) στην ανάπτυξη των στρατιωτικών τους πόρων.

Προωθεί τη συνεργασία, ξεκινά νέες πρωτοβουλίες και προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων. Επίσης, βοηθά τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινές αμυντικές ικανότητες.

Ο ΕΟΑ προσφέρει κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, διάρκειας ενός έτους, για προσφάτως αποφοιτήσαντες πτυχιούχους πανεπιστημίου οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν στον κόσμο της εργασίας μέσω ενός οργανισμού κομβικής σημασίας για την αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη.

Μια πρακτική άσκηση στον ΕΟΑ θα σας δώσει:

  • μια μοναδική εικόνα των πολιτικών και των διαδικασιών ανάπτυξης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων
  • τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
  • την ευκαιρία να κινηθείτε σε ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: προσφάτως αποφοιτήσαντες πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε πρακτική άσκηση, αμειβόμενη ή άμισθη, ή σε οποιουδήποτε είδους απασχόληση σε άλλο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό, διάρκειας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων. Για να θεωρηθούν επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην προκήρυξη της θέσης.

Διάρκεια: 1 έτος

Αμειβόμενη θέση: 1.363,26€/μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: μία φορά το χρόνο, 1η ή 16η Σεπτεμβρίου (Οι παρακάτω θέσεις ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου 2024)

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 30 Μαΐου 2024

Θέσεις πρακτικής

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εδώ!

Ιστοσελίδα του Οργανισμού

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο