Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H ομάδα του eduguide συγκέντρωσαμε τις ανοικτές, αμειβόμενες θέσεις για πτυχιούχους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την περίοδο μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κ.α. Μπορείτε να δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις παρακάτω:

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της Μετάφρασης- Translation Traineeships at the European Parliament for university graduates

Δικαιούχοι: Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σκοπός είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας;
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης;
 • να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πανεπιστημιακό πτυχίο, μετά από σπουδές ελάχιστης διάρκειας τριών ετών;
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόλη: Λουξεμβούργο

Μηνιαίο Επίδομα:  1 252,62€

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 15η Αυγούστου 2016

Περισσότερες Πληροφορίες: εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ)- Traineeships and Fellowships at the European Centre for Modern Languages (ECML)

Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα  του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές  για τη μάθηση και τη διδασκαλία των  σύγχρονων γλωσσών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης

 • Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization)
 • Προγραμματισμός και  logistics
 • Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων
 • Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές, πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας).​

Πόλη: Graz, Αυστρία

Διάρκεια: 6 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 720€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου (για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου).

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης  του ΕΚΜΓ

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- Traineeship at the Council of the European Union-

Γίνονται δεκτοί:  πτυχιούχοι πανεπιστημίου με αντικείμενο σπουδών το δίκαιο, τις πολιτικές επιστήμες, τις διεθνείς σχέσεις, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις οικονομικές επιστήμες. Η Γενική Γραμματεία ζητεί επίσης ασκούμενους με ειδικότητα στους ακόλουθους τομείς : μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική.

Πόλη: Βρυξέλλες

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαίο Επίδομα: 1100€

Προθεσμία αιτήσεων:  31 Αυγούστου

Έναρξη πρακτικής άσκησης: 1 Φεβρουαρίου  του 2017

Περισσότερες Πληροφορίες: εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άτομα με αναπηρίες - Traineeships at the European Parliament for people with disabilities

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προάγει την ισότητα ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες και άνδρες με αναπηρίες για όλα τα προγράμματά πρακτικής άσκησης.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε έναν αριθμό ατόμων με αναπηρίες, μια εποικοδομητική εργασιακή εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητές του.

 Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να είναι ηλικίας 18 ετών κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης
 • να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι πάσχουν από κάποια αναπηρία (ιατρικό πιστοποιητικό ή κάρτα / πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή).
 • να μην έχουν μετάσχει σε άλλη αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε κάποιο θεσμικό όργανο ή σε κάποιο βουλευτή ή πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πόλη : Βρυξέλλες

Μηνιαίο επίδομα: 1130€

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2016

Περισσότερες Πληροφορίες: εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης (“stages”) για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας και τις εργασίες της Επιτροπής και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε μία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

 • Διοικητική ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση (σε όλες τις υπηρεσίες εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης)Τα καθήκοντα που ανατίθενται στους διοικητικούς ασκουμένους αντιστοιχούν περίπου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στην Επιτροπή, όπως, συλλογή πληροφοριών και τεκμηρίωση, οργάνωση ομάδων εργασίας, φόρουμ, δημόσιες  ακροάσεις και συνεδριάσεις, προετοιμασία εκθέσεων και απάντηση σε επερωτήσεις, συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων, αρχειοθέτηση, γλωσσικήεπεξεργασία κειμένων, κ.λπ.
 • Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στη γραπτή μετάφραση (αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης)Οι ασκούμενοι απασχολούνται σε μεταφραστική μονάδα με μεταφραστές της ίδιας μητρικής γλώσσας. Εκτελούν την ίδια εργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους,δηλαδή μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα από τουλάχιστον δύο άλλες κοινοτικές γλώσσες. Η εργασία τους αναθεωρείται από πεπειραμένο ανώτερο προσωπικό. Ορισμένοι ασκούμενοι τοποθετούνται σε μονάδα υποστήριξης εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Πόλη: Βρυξέλλες

Μηνιαίο επίδομα:  1120€

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  31 Αυγούστου 2016

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)- Traineeships at the Committee of the Regions

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για περίοδο 5 μηνών, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμο δίπλωμα) που χορηγείται πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τις αιτήσεις.
 • Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας εργασίας της  ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 31 Μαρτίου (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης φθινοπώρου) και στις 30 Σεπτεμβρίου (για την εαρινή περίοδο)

Πόλη:  Βρυξέλλες

Μηνιαίο Επίδομα: 1087€

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 

Traineeship at the Court of Justice Court of Justice- Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφόρησης, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και στη Διεύθυνση Διερμηνείας

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων,

Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Διάρκεια: 5 μήνες

Πόλη: Λουξεμβούργο

Μηνιαίο Επίδομα: Ναι, αποφασίζεται ανά περίπτωση

Προθεσμία αιτήσεων:  30 Σεπτεμβρίου

Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: 1η Μαρτίου -31 Ιουλίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή European Ombudsman

Γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι Νομικής σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή έρευνας στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Διάρκεια; 4-12  μήνες

Μισθός: Ναι, αποφασίζεται ανά περίπτωση

Πόλη: Στρασβούργο ή Βρυξέλλες

Προθεσμία: 31 Αυγούστου (έναρξη πρακτικής 1 Ιανουαρίου)

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 

Άλλες αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε διεθνείς οργανισμούς

Πρακτική Άσκηση στον Ο.Η.Ε. - Internship programme at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Πρακτική ‘Ασκηση στην Παγκόσμια Τράπεζα- Internships at the World Bank

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο