Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τα έσοδα κληροδοτημάτων. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε υποτροφία και τους όρους χορήγησης της, πατήστε στους σχετικούς συνδέσμους.

Προπτυχιακές Σπουδές

 • Δωρεά Λουκιανού Νικολαΐδη

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Ελλάδα. Απευθύνεται σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές/ριες  Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου

Διάρκεια
Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη επαρκούν.

Ποσό υποτροφίας: Τριακόσια ευρώ (300€)/μήνα

Προθεσμία: 12 Απριλίου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 • Κληροδότημα Φίλωνος Βασιλείου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (επιπέδου Master)

Διάρκεια
Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση διπλώματος "Μάστερ", πλήρους φοίτησης είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι την συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €)/μήνα

Προθεσμία: 19 Απριλίου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Κληροδότημα Πραξιτέλους και Σοφίας Αργυροπούλου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους Τοπογράφους του ΕΜΠ ή και άλλων ανωτάτων ομοίων σχολών της Χώρας, με σκοπό την μετεκπαίδευσή τους σε Πολυτεχνικές Σχολές του εσωτερικού, στον κλάδο της Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων, με υποχρέωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πρωτότυπο θέμα και απόκτησης του τίτλου του διδάκτορα.

Διάρκεια
Η υποτροφία θα χορηγηθεί για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2024-2025, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα

Προθεσμία: 10 Απριλίου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Kληροδότημα Πέτρου Αγγελετόπουλου

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και μία (1) υποτροφία στον κλάδο της Ιστορίας του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου.

Διάρκεια
Η κάθε υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα για υποτροφία εσωτερικού & χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα για υποτροφία εξωτερικού

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Kληροδότημα Aμίλκα Aλιβιζάτου

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών και μία (1) υποτροφία στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου.

Διάρκεια
Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2024-2025, και μπορούν να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν. Εάν οι υπότροφοι έχουν ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα για υποτροφία εσωτερικού & χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα για υποτροφία εξωτερικού

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Kληροδότημα Δ. Ν. Λαμπαδαρίου

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάξο της Γεωδαισίας, αλλά και στους ειδικότερους κλάδους αυτής ''Φωτογραμμετρία-Κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπηση-Χαρτογραφία-Γεωπληροφορική''.

Διάρκεια
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση, ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.
Εάν ο υπότροφος έχει ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Δωρεά/Κληροδότημα Παναγιώτη Γραμματικάκη

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Φυσικής (με ειδίκευση στην Ενέργεια).

Διάρκεια
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της Δωρεάς/Κληροδοτήματος επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα για υποτροφία εσωτερικού & χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα για υποτροφία εξωτερικού

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Δωρεά Πάικου Νικολαϊδη

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Γλωσσολογίας.

Διάρκεια
Η υποτροφία χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευθεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του τελούν υπό την έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Ποσό υποτροφίας: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα 

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Κληροδότημα Βασ. χήρας Γερασίμου Νοταρά

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Μαθηματικών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στην Ευρώπη ή την Αμερική.

Διάρκεια
Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση διπλώματος ΄΄Μάστερ΄΄, πλήρους φοίτησης είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές του για το πτυχίο Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι την συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Χίλια ευρώ (1.000,00€)/μήνα.

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Γενικά Κληροδοτήματα υπέρ της Εκπαιδεύσεως

1. ​​​​​​Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο Διατροφικά συστήματα και κλιματική κρίση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Διάρκεια
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα για υποτροφία εσωτερικού & χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα για υποτροφία εξωτερικού

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

2. Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Παιδαγωγικής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Διάρκεια
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα για υποτροφία εσωτερικού & χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα για υποτροφία εξωτερικού

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

3. Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Διάρκεια
Η υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν. Εάν ο υπότροφος έχει ξεκινήσει την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€)/μήνα για υποτροφία εσωτερικού & χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα για υποτροφία εξωτερικού

Προθεσμία: 13 Μαΐου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Kληροδότημα Παναγιώτη Χατζηγάκη

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στις Εικαστικές Τέχνες.

Διάρκεια
Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα

Προθεσμία: 22 Απριλίου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Kληροδότημα Ιωάννου Βόζου

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ή/και τη Διαχείριση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Συντήρηση, Αναστήλωση, Επαναχρησιμοποίηση).

Διάρκεια
α) Για την απόκτηση διπλώματος «Μάστερ», πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη,
β) Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία δίδεται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου επαρκούν.
Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ ή την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€)/μήνα
Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά την λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Προθεσμία: 10 Απριλίου 2024

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

 • Κληροδότημα Ελένης Ψημένου

Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στην Κλασική Φιλολογία στην Ελλάδα.

Διάρκεια
Οι υποτροφίες χορηγούνται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη. Εάν οι υπότροφοι έχουν αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Ποσό υποτροφίας: τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) τον μήνα.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Αίτηση Συμμετοχής
Υπεύθυνη δήλωση

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους διαγωνισμούς, παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο infoypotrofies@academyofathens.gr

-------

Κατεβάστε το app του eduguide.gr!

Eνημερωθείτε πρώτοι για κάθε σημαντικό νέο, υποτροφία εκδήλωση ή νέα προκήρυξη μεταπτυχιακού γύρω από το αντικείμενο σπουδών σας!
Κατεβάστε δωρεάν το eduguide App - έκδοση 1.1, την πλέον σύγχρονη εφαρμογή μας για κινητά (iOS & Android) που προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες πληροφόρησης γύρω από τα μεταπτυχιακά, τις υποτροφίες και τα νέα των σπουδών σας!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο