Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη απασχόληση στο έργο με τίτλο “Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agriculture” και ακρωνύμιο Balkan Road. Η Πρόταση έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Balkan – Mediterranean 2014 – 2020.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η πλήρωση της θέσης θα είναι με συμβόλαιο διάρκειας 18 μηνών. Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα καθορίστηκε στα €788, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το έργο δεν προβλέπει 13ο μισθό ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχιακός Τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο συναφές με τις περιβαλλοντικές σπουδές
  2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στις περιβαλλοντικές επιστήμες θεωρείται επιπλέον προσόν
  3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Επιπλέον Ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα:

  1. Σύντομο σημείωμα (1 σελίδα) που να απαντά ρητά σε καθένα από τα απαιτούμενα και τα επιθυμητά προσόντα.
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 3 σελίδες). Σε αυτό να περιγράφονται εάν υπάρχουν συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις
  3. Όνομα ενός ατόμου για συστάσεις.
  4. Έντυπο Παραλαβής Αίτησης Ερευνητικού Προσωπικού (ΑΠΚΥ 73), από το www.ouc.ac.cy

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση research@ouc.ac.cy με θέμα «BALKAN ROAD – Θέση Ειδικού Επιστήμονα» το αργότερο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017, η ώρα 13.00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λέκτορα Αντώνη Ζορπά Υπεύθυνο του Έργου, antonis.zorpas@ouc.ac.cy και Υπεύθυνο Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας καθώς και στη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, κ. Μιχάλη Σάββα τηλ. 22411692, research@ouc.ac.cy

ια την προκήρυξη σε PDF, πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο Παραλαβής Αίτησης (ΑΠΚΥ 73) πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο