Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων στα ΑΕΙ της χώρας

Η ομάδα του eduguide συγκεντρώσαμε όλες τις θέσεις διδασκόντων στα ΑΕΙ της χώρας, όπως δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες μέρες στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων. Δείτε παρακάτω τις θέσεις ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΑΔΑ: 7ΣΖΚ469Β4Μ-2ΣΜ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: 65ΧΖ469Β4Μ-Ξ1Λ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: 68ΥΣ469Β4Μ-ΨΟΛ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80

Προκήρυξη

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

ΑΔΑ: ΩΝΦ6469Β7Α-ΑΛ4 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2017-2018"

Προκήρυξη

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2017 - 2018 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Προκήρυξη

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

ΑΔΑ: 6ΘΣΦ469Β7Δ-ΜΞΘ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» (Κ.Α. 0308).- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Προκήρυξη

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

ΑΔΑ: 70Ν0469Β7Γ-ΥΘΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017—2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»(Κ.Α. 4761, Ε.Υ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΙΩΡΗΣ)

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: ΩΓΓΓ469Β7Γ-82Α - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις 407/80.- Πανεπιστήμιο Κρήτης –Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη

 

Διδασκαλία δύο µαθηµάτων στο ευρύτερο πεδίο της Φιλοσοφικής Αισθητικής και της Φιλοσοφίας της Τέχνης –Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80- Τμήμα Κοινωνιολογίας-Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη

 

Διδασκαλία μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο «Ιταλική Γλώσσα και ορολογία» –Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη

 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

ΑΔΑ: 6ΔΤΒ46ΨΖΥ1-ΔΛΠ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: 6Ω0Π46ΨΖΥ1-ΠΩΖ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: Ω8ΜΩ46ΨΖΥ1-064 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Προκήρυξη

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

ΑΔΑ: 97ΦΣ469Β7Ξ-8ΡΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 - στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική - Ενδαγγειακή Χειρουργική» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: Ω1ΔΨ469Β7Ξ-ΘΘΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 - στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική-Ψυχογηριατρική» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: Ω2ΒΠ469Β7Ξ-ΞΡΤ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 - στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική-Ψυχώσεις» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: 69ΥΔ469Β7Ξ-ΞΝΚ - Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για την Ωτορινολαρρυγγολογική (ΩΡΛ) Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο «ΩΡΛ»

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: ΨΙΣ2469Β7Ξ-Ξ1Α - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Προκήρυξη

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

ΑΔΑ: 7ΝΠ446Ψ8ΝΨ-ΘΘ2 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜ-ΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: ΨΩΡΒ46Ψ8ΝΨ-ΔΤΠ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Προκήρυξη

 

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

ΑΔΑ: 6ΞΕΦ469Β6Ν-ΛΚΞ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε (5) πρόσθετων θέσεων διδασκαλίας μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής από νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού κατά το εαρινό εξάμηνο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πολυτεχνείο Κρήτης»

Προκήρυξη

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

ΑΔΑ: ΨΧ1Ν469Β7Λ-512 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Προκήρυξη

 

ΑΔΑ: ΩΑΕ8469Β7Λ-Κ9Κ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Προκήρυξη

 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΑΔΑ: ΨΤΟΤ469143-5Ι8 - Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018 –ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Προκήρυξη

 

ΤΕΙ Πελοποννήσου

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018,ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5009075

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο