Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αττική

 • Ιατροί Ψυχίατροι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 7 θέσεις
 • Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ: 14 θέσεις
 • Γενικοί Ιατροί ΠΕ : 3 θέσεις
 • Γενικός Ιατρός ΠΕ ή Ιατρός Παθολόγος ΠΕ : 2 θέσεις
 • Ιατρός Βιοπαθολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Ιατρός Οδοντίατρος ΠΕ : 2 θέσεις
 • Ψυχολόγοι ΠΕ : 3 θέσεις
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ : 7 θέσεις
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 8 θέσεις

Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ : 1 θέσεις

Αχαΐα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέσεις
 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις

Βοιωτία (Λιβαδειά)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Δωδεκάνησα (Ρόδος)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Έβρος (Αλεξανδρούπολη)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ : 1 θέση

Εύβοια (Χαλκίδα)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Ημαθία (Βέροια)

 • Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος ΠΕ: 1 θέση
 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση
 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Ηράκλειο

 • Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση
 • Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Θεσσαλονίκη

 • Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ : 11 θέσεις

Κέρκυρα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση

Κορινθία (Κόρινθος)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Λάρισα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Μεσσηνία (Καλαμάτα)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ:1 θέση

Πιερία (Κατερίνη)

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση

Πρέβεζα

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ: 1 θέση

Ρέθυμνο

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:1 θέση

Ροδόπη (Κομοτηνή)

 • Γενικός Ιατρός ΠΕ: 1 θέση

Σέρρες

 • Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ:1 θέση

ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται στην παροχή αμοιβών αντίστοιχων με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν.4354/2015).

Tα γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και η διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν, όπως και το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, από την ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και η ημερομηνία)
Πόλη: (αναγράφεται η πόλη για την οποία φορά η θέση)
Ειδικότητα: (αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία αφορά η θέση)

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 01η/12/2021 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 15η /12/2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 01η/12/2021 ή που θα υποβληθούν μετά την 15η /12/2021, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αίτηση

Παράρτημα Ι / Παράρτημα ΙΙ

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο