Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

70 θέσεις για διδακτορικές σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου:

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Οικολογία επικονιαστών».
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Επίδραση κλιματικών αλλαγών σε φυτοφάγα αρθρόποδα».
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία» με θέμα: «Η επίδραση προσυλλεκτικών και μετασυλλεκτικών χειρισμών σε ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών μεσπιλιάς (Εriobotrya japonica)»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών καρπών»

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη της Βιοεκχύλισης χαλκού από χαλκοπυρίτη με φασματοσκοπία FTIR»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Βιοκαταλυτών με φασματοσκοπία FTIR»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη Βιοαποικοδόμησης ρύπων με φασματοσκοπία συντονισμού Raman»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση σεναρίων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Σχεδιασμός και προσομοίωση αστικών ενεργειακών συστημάτων»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Επεξεργασία Υδάτων και Υδατικών Αποβλήτων με Προχωρημένες Οξειδωτικές Μεθόδους Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ)»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Παραγωγή Πράσινων Διαλυτών μέσω Βιοεπεξεργασίας Ανανεώσιμων Πηγών Βιομάζας»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιοδιεργασιών για τη Διάσπαση Νεωτερικών Ρυπαντών»
 • Δυο (2) θέσεις στο θέμα: «Αλληλεπίδραση Οργανικών Ειδών / Bιομορίων και Νερού σε Ατμοσφαιρικά Αερολύματα: Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής»

 

ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 • Δυο (2) θέσεις στο θέμα: «Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού σε ετερογενή περιβάλλοντα»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Τεχνικές Πειθούς στη Δημόσια Επικοινωνία»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μέθοδοι ανάκτησης γνώμης από διαδικτυακές πηγές υποστηριζόμενες από οντολογίες»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Oικονομική Κρίση και Ανεργία στα Μέσα Επικοινωνίας:  Οι επιπτώσεις στις στάσεις των νέων»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου και Διαιρετικές Τομές του Πολιτικού Χώρου στην Ευρώπη».
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Τεχνολογικά διαμεσολαβημένη μάθηση και διδασκαλία».

 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 • Δυο (2) θέσεις σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Virtual Reality: Vizualizations, Interaction & Immersion»

«Image-based modeling»

«3D reconstruction from active/passive sensors» ή «Real-time SLAM for Augmented Reality»  «Image-based analysis of dynamic scenes (underwater, plant growth, etc)»  ή «Semantic labeling in video segmentation»

 

 • Δυο (2) θέσεις στα  ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Visual Computing/ Computer Graphics»

«Computer Graphics: Algorithms Development for real time rendering  

«Computer Graphics: Algorithms Development for dynamic computer animation»

«Computer Graphics: Algorithms Development for procedural modeling»

«Virtual Reality & Emerging Technologies» ή «Virtual Reality & Emerging Technologies with applications in Neuroscience»

«Virtual Reality & Emerging Technologies with applications in Psychology»

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Εφαρμογές Επεξεργασίας και Σύνθεσης Δυσδιάστατων και Τρισδιάστατων Εικόνων Προσώπου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Έξυπνες Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας»
 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Museums and Reconciliation» 

«Museums and Politics and the Politics of Museums»

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Προαγωγή της υγείας και ισότητα φύλων»

«Προαγωγή της υγείας μέσα από παρεμβάσεις βασισμένες στη κοινότητα»

Και Μία (1) θέση στο θέμα «Κοινοτική διαπολιτισμική υγεία»

 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

«Ογκολογική Νοσηλευτική» ή

«Ανακουφιστική Νοσηλευτική»

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Προαγωγή Υγείας Οικογενειακών φροντιστών»
 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» με θέμα :

«Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας απόπειρας αυτοκτονίας των ατόμων με διπολική διαταραχή».

«Διερεύνηση της εμπειρίας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένο μέλος της οικογένειάς τους με διπολική διαταραχή: ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση».

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογική Νοσηλευτική» με θέμα: «Η εφαρμογή της μεθοδολογίας SCAMP από νοσηλευτή στη διαχείριση NIV στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια»

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Η αποκατάσταση της εργασιακής μνήμης σε άτομα με γλωσσικές διαταραχές»

 •  «Το γλωσσικό και γνωστικό προφίλ ατόμων με ελαφριά γνωστική διαταραχή »
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη πρώιμων σημασιολογικής και φωνολογικής ποικιλομορφίας σε παιδιά με αργή εξέλιξη στο λόγο ή/και με  προβλήματα ομιλίας ή/και ακοής»

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Αλγόριθμοι και Συστήματα για Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων»
 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Ανανεώσιμες και άλλες πηγές ενέργειας στα κτήρια με σκοπό την επίτευξη μηδενικής κατανάλωσης»

«Μαθηματικά μοντέλα και πειραματική επικύρωση μετάδοσης θερμότητας σε μικρορευστά σε οπτικές ίνες»

«Μαθηματικά Μοντέλα και Πειραματική Επικύρωση Διάδοσης Θερμότητας στη Γεωθερμική Ενέργεια»

«Μοντελοποίηση κίνησης καρδιαγγειακού κύκλου» είτε στο θέμα «Τρισδιάστατη αριθμητική απεικόνιση εγκεφάλου και ανάλυση όγκων».

 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων για Περιβαλλοντική Παρακολούθηση»

«Παρακολούθηση Μολυντικών Ουσιών σε Ευφυή Κτίρια»

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανανεώσιμα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Αειφόρος Ενεργειακή Πολιτική»
 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Ολοκληρωμένα Ενδό-Συνδεόμενα Δίκτυα»

«Ενδό-συνδεόμενα Δίκτυα»

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη Συστημάτων Lifelong Learning με Χρήση Deep Learning Methods και Nonparametric Statistics»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Επιστήμη και Μηχανική Διαδικτύου»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Σύστημα Θεραπευτικών υπέρηχων με καθοδήγηση Μαγνητικής τομογραφίας»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ηλεκτρονικά Ισχύος-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Parity-Time Symmetry in Optics»

«Laser inscription of photonic devices»

«Micro-fluidic devices for bio-photonics»

 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Τρεις (3) θέσεις σε ένα από τα  παρακάτω θέματα:

«Συνδυασμός τεχνικών τηλεπισκόπησης, UAV, GPR για συντήρηση οδοστρωμάτων»

«Γεωπληροφορική  για Γαλάζια Ανάπτυξη»

«Γεωπληροφορική & Διαστημικές τεχνικές σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, διαχείριση κρίσεων»

«Γεωπληροφορική στον σχεδιασμό έξυπνων και πράσινων πόλεων (ενεργειακά αυτόνομων πόλεων)»

«Διαχείριση του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος με Συστήματα Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής (π.χ Παράκτια Οικοσυστήματα, Ποιότητα Νερού, Μετεωρολογία, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Κλιματικές Αλλαγές, Δασικές Πυρκαγιές, Γεωργία, Ερημοποίηση, Αρχαιολογία - Πολιτιστική Κληρονομιά, Υδάτινοι Πόροι, δημόσια υγεία, αστική νησίδα κ.α)»

«Μοντελοποίηση και Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης και Μελέτη Βελτιστοποίησης Σχεδιασμού και Λειτουργίας τους»

«Καταστροφικές Αλλαγές στις Άνυδρες Περιοχές: πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την υποβάθμιση των Oικοσυστημάτων»

«Ανάλυση του κύκλου ζωής και αειφορίας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος που περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά από ελαστικά τέλους-κύκλου-ζωής»

«Γεωφυσικές – μη καταστρεπτικές μέθοδοι (εντοπισμός ευπάθειας κατασκευών, έλεγχος και απεικόνιση εδάφους θεμελίωσης, έλεγχος τεχνικών κατασκευών, εντοπισμός & χαρτογράφηση υπόγειων κατασκευών & δικτύων, εντοπισμός υδρογονανθράκων, μόλυνση υπεδάφους, αρχαιότητες, κ.α»

«Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Κύπρου με συστήματα Γεωπληροφορικής»

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την έρευνα και εκμετάλλευση των   υδρογονανθράκων με συστήματα Γεωπληροφορικής»

«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου αερομεταφερόμενου συστήματος για υποστήριξη των διαστημικών εφαρμογών (ασφάλεια, άμυνα, περιβάλλον)»

«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης αρδεύσιμου νερού με τηλεπισκόπηση, φασματοραδιομετρία και ΓΣΣ»

«Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος παρακολούθησης ασθενειών σε καλλιέργειες: διάστημα-έδαφος»

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη και χρήση αυτόνομου πτητικού μοντέλου (UAV) για περιβαλλοντικούς σκοπούς».
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Καταγραφή και τρισδιάστατη τεκμηρίωση υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς».
 • Μία (1) θέση σε ένα από τα  παρακάτω θέματα:

«Εκτίμηση της διακινδύνευσης από τη διάβρωση των εδαφών»

«Ετερογένεια των εδαφών και η επίδρασή τους στην ευστάθεια των κατασκευών»

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Σύγχρονες Εφαρμογές Δικτύων Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς GNS                                                                       
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Αδιάλειπτος και Συνεργατικός Εντοπισμός»
 • Μία (1) θέση σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Μοντελοποίηση ισοτροπικής τύρβης σε περιοδικό χώρο»

«Μοντελοποίηση διείσδυσης θαλασσινού νερού σε υπόγειους υδροφορείς»

«Η χρήση GIS για διαχείριση υδάτινων πόρων»

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / Οργανωτική Συμπεριφορά» σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

«Αποτελεσματικότητα Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» 

«Training Transfer» σε σχέση με τη δημιουργία «Οργανωτικής Κουλτούρας Υψηλής Απόδοσης»

«Οργανωσιακή Αποτελεσματικότητα», ή «Επιχειρηματικότητα».

 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 • Δυο (2) θέσεις στο θέμα: «Χρηματοοικονομικά» 
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Υπολογιστικής Στατιστικής» ή της «Υπολογιστικής Οικονομετρίας»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ναυτιλιακά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών» 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Παχυσαρκία και Διαβήτης»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Μεταβολομικές Εφαρμογές στη Σχέση Περιβαλλοντικών Χημικών και Ενδοκρινολογικών Διαταραχών»
 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Επιδημιολογία καρδιαγγειακών παθήσεων»
 • Μία (1) θέση στο θέμα «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία με θέμα «Μετα-αναλυτικές μεθόδοι»

 

Για να δείτε αναλυτικές λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω προγράμματα πατήστε στην Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο