Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 8.000.000€.

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Η διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 12 έως 36 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ειδικότερα, η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Επιτροπής.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ένα (1) Επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

  • ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
  • ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
  • ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
  • ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
  • ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες
  • ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
  • ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια
  • ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.gsrt.gr.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες». Ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Ελλάδας). 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.): https://hfri.grnet.gr/.

Δείτε την 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο