Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 8.000.000€.

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Η διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 12 έως 36 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ειδικότερα, η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Επιτροπής.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται σε ένα (1) Επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές:

  • ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες
  • ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)
  • ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα
  • ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
  • ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες
  • ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
  • ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια
  • ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.gsrt.gr.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποφάσισε παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες». Ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Ελλάδας). 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας (Διαδικτυακή Πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.): https://hfri.grnet.gr/.

Δείτε την 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο